Sunteți pe pagina 1din 2
ROMANIA _ JUDETUL BACAU MUNICIPIUL BACAU Str. Calea Marasest nr. 6, Baciu, 600017 SUCERT-R° EN 10 Cnn Neen -06¢ Compartiment Proceduri Administrative si Organizare Megeri Nr.112/145605/ 19.07.2021 Catre, ZIARUL DE BACAU Email: office@presabacau.to in urma cererii dumneavoasted nr. 112/145605/09.07.2021 prin care, conform Legii ile de interes slicita referitoare la lista strazilor din municipiul Bacau pe ‘ces Ia inform, {i mai multe informatii u de tului de asfalt, in 2021, costurile Iucratilor si firmele care le-au executat, ie publica prin care transmis de catre Directia Drumuri Publiee, vi LIncepand cu anul 2019, toate luctarile de reparatii si intretinere drumuri, inclusiv cele de public, s are sau facut Iucrari de asfaltare sa alle repar modalitatea de achi sau contractat lucrarile ete, conform eispunsului pundem punctual asfaltare, au fost exccutate de catre Societatea de Servicii Publice Municipale Bacau 8.\, conform Contractului de delegate prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de administeare drumurilor, stravilor, precum sia cimitirelor umane din municipiul Bacau ne. 69786 /4.12.2018/2333/04.12.2018, aprobat prin HCL. nr, 434 din 14.11.2018, contractele de lucrari id atribuite prin incredintare directa in baza Normei interne privind modalitatea de ubordonate a contractelor de luceati/servicii/furnizare prin HCI. nr, 20/31.01.2018. atribuire de catre Municipiul Bacau/unira catre Socictatea de Servicii Publice Municipale Bacau S..\., aprobs - In anul 2021 t doar lucrari de rey aratit asfalt prin plombare la rece, pe baza 1 executa contractului de luc 2020. ine, 578363/25.11.2020 "Intretinere si reparatii drumuri in sezonul rece 21". Din suma totala de 500000 lei, 'T'V.\ inclus alocara acestui contract, pentru luctatile de reparatii prin plombare cu mixtura la rece au fost alocati 158149.11 lei plus ‘TVA. In cursul luni iunie 2021, suma alocata acestui contract a fost epuizata: ~ Stravile pe care s-au rece in anul 2021 au fost: Calea Republicii, 9 Mai, Stefan Guse, Banca Nationala, Stefan cel Mare, Mexei ‘Tolstoi, Calea Moldovei, Calea Barladului, Primaverii, LL. Caragiale, Razboieni, Calea Moinesti, lasilor, Narcisei, Mioritei, V ccutat lucrarile de reparatii prin plombare ul Bistritei, |.unca Bistritei, Aprodu Purice, Energici, Oituz, B-dul Marases Bistritei, Izvoare, Mileov, Caisilos lea ‘Tecuciului, lonita Sandu Sturdza, Primaverii, \viatori, B- dul Unirii, Mexandru cel Bun, Bucium, Banatului, Nordului, Victor Babes, Neprun, Mecu Russo, Bradului, B-dul Vasile Parvan, Ana Ipatescu, Harie Voronca, Luceafarului, \eea Otelarilor, Mexandru Safran, Arcadie Septilici, Mecca Parcului, Chimiei, arofitei, Gheorghe Donic’ Poligonului, Pasaj Letea, Letea, Bicaz, Constructorului, Spiru Haret, Mihai Viteazul, Cremenea, Constantei, Calea Romanului, 2. "Supr fale si suprafa turnat ay a torala pe care sa alt, in 2020 si 2021, defalear pe fiecare an in parte. strarului de as In anul 2020: a. reparatii prin plombare cu mixtura la rece: 793.66 mp b, tratamente bituminoase subtiri: 37640.00 mp c. covoare asfaltice: 28802.39 mp. d. reparatii cu mistura la cald: 6887.96 mp; ~ In anul 2021 4. reparatii prin plombare cu mistura la rece: 940.16 mp b. Tn anul 2021 nu s-a turnat covor asfaltic si nu s-au execut 1a cald pana la data prezentei Cu stima, Primarul Lucian-Daniel Secretarul General al Municipiului Bg Nicolae- Ovidiu POPOVICL n tel: +40 (234) 581849 Email contactprimarie@primariabaca ta tofala pe care s-au facut reparatii ale at reparatii cu mistura asfaltica Responsabil Legea 34/2001, Andree Buinara