Sunteți pe pagina 1din 2

ÎNCREDEREA ÎN SINE

Nu vă comparaţi tot timpul numai cu cei mai buni!


Nimeni nu are întotdeauna şi în totalitate dreptate!

1. Cum definiţi insuccesul?


 a) o incapacitate de sesizare a ocaziilor
favorabile; 8. Puteţi să intrerupeţi un interlocutor prea
 b) o forţă adversă,impecabilă; vorbăreţ?
 c) un hazard nefericit;insuccesul trebuie  a) nu,mi se pare foarte neplăcut acest lucru;
acceptat cu resemnare.  b) o fac uneori,dar este foarte neplăcut;
2. Vorbiţi în public şi vă pierdeţi şirul ideilor.Ce  c) o fac destul de frecvent şi cu multă
faceţi? uşurinţă.
 a) îmi pierd cumpătul; 9. Sunteţi de obicei optimist cu privire la viitorul
 b) îmi cer scuze,mă bâlbâi,îmi caut notiţele; dv.?
 c) cu puţţin umor,depăşesc momentul.  a) da,viaţa oferă suficiente soluţii pentru a fi
3. Sunteţi invitat la o reuniune unde nu cunoaşteţi optimist;
pe nimeni şi unde participanţii se cunosc destul de  b) nu,sunt mai degrabă o fire neliniştită,pesi-
puţin între ei.Cum procedaţi? mistă;
 a) adopt o atitudine de observare şi 10. Sunteţi la rând la un ghişeu şi se înaintează
aşteptare; foarte încet.Ce faceţi?
 b) mă ataşez unui mic grup;  a) citesc ziarul preferat;
 c) relansez o conversatie initiata de altcineva  b) intru în conversaţie cu un vecin;
 d) părăsesc reuniunea.  c) le spun celorlalţi căt de incapabili sunt
funcţionarii de la ghişeu;
4. Sunteţi la restaurant şi vi se aduce un fel de  d) cer să vină şeful.
mâncare pe care nu l-aţi comandat.Cum reacţionaţi? 11. În colectivul dv.majoritatea nu este de acord cu
 a) nu spun nimic; o propunere pe care o faceţi.Cum procedaţi?
 b) cu amabilitate atrag atenţia  a) renunţ la propunere;
ospătarului,dar accept ce mi s-a adus;  b) încerc să conving unul,doi colegi să-mi
 c) calm,îl rog pe ospătar să-mi aducă ceea ce susţină propunerea;
am comandat.  c) persist în opinia mea;
5. În cursul unei expuneri,atunci când răspundeţi la  d) îmi adaptez propunerea.
o lecţie,la un seminar,vă deranjează auditoriul care 12. Sunteţi în vizită la un prieten şi întâlniţi o
vă urmăreşte în tăcere? persoană importantă.Îi vorbiţi acesteia despre dv. şi
 a) da,mă simt stingherit; activitatea dv.?
 b) nu prea agreez situaţia;  a) da,nu ratez această ocazie;
 c) nu mă deranjează,pot evalua astfel  b) nu,nu cred că este cazul;
impactul spuselor mele.  c) da,dacă persoana îmi este simpatică.
6. Un coleg vorbeşte despre tine destul de puţin 13. Cum aţi proceda dacă ar apărea un conflict între
elogios.Cum reacţionaţi? două persoane asupra cărora aveţi autoritate?
 a) îi cer imediat explicaţii;  a) i-aş chema pe amăndoi la mine şi aş
 b) încerc să înţeleg ce mi se reproşează; stabili cine este vinovatul;
 c) accept situaţia; în fond nu pot să plac  b) aş discuta cu fiecare în parte;
tuturor;  c) aş aştepta ca situaţia să se rezolve de la
 d) mă simt foarte jignit. sine;
7. La orice discuţie mai aprinsă vă simţiţi stânjenit? 14. În cadrul unei serate mai plicticoase încercaţi să
 a) da,suport greu situaţiile conflictuale; o animaţi,să creaţi o atmosferă mai plăcută?
 b) nu,mă lasă indiferent;  a) da,adesea procedez astfel;
 c) dimpotrivă,mă stimulează.  b) uneori am făcut acest lucru;
 c) nu,nu fac asta.
Prodan Constantin 1
ÎNCREDEREA ÎN SINE
Nu vă comparaţi tot timpul numai cu cei mai buni!
Nimeni nu are întotdeauna şi în totalitate dreptate!

Interpretarea rezultatelor

Dacă aţi obţinut:

Sub 36 de puncte.
Cotarea raspunsurilor
Încrederea în forţele proprii este foarte scăzută.Vă
lasaţi uşor impresionat de ceilalţi,consideraţ că ei
sunt mai competenţi,mai inteligenţi.Faceţi un efort Varianta de raspuns
şi depăşiţi-vă complexele;defectele dv. nu sunt a b c d
mari,dar dovediţi-vă calităţile!Pentru început,propu- 1. 5 1 2 -
neţi-vă obiective mai facile;o dată cu primele
succese,ridicaţi ştacheta. 2. 1 2 5 -
3. 2 5 3 1
Între 36-50 puncte
4. 1 2 4 -
Aveţi suficientă încredere în sine pentru a fi 5. 1 2 4 -
eficient,dar fără a vă strivi colegii colegii cu perso- 6. 3 1 5 2
nalitatea dv. dominantă.Sunteţi un individ
flexibil,accesibil opiniilor şi nu respingeţi ideea de 7. 1 4 5 -
reconsiderare a unor probleme:acest lucru vi se pare 8. 1 2 5 -
normal şi benefic. 9. 6 1 - -
Sunteţi persoana ideală pentru munca în echipă.Da-
că veţi acorda atenţia corespunzăătoare pregătirii 10. 1 3 5 4
profesionale,veţi fi un om eficient şi de succes.Du- 11. 1 3 5 2
pă caz,asumarea responsabilităţilor conducerii şi
perfecţionarea în acest domeniu vor face din dv. un
12. 5 1 2 -
manager incontestabil. 13. 5 3 1 -
14. 4 2 1 -
Peste 50 puncte

Nu treceţi neobservat în nici o situaţie!Ştiţi să vă


afirmaţi personalitatea şi să vă valorificaţi opiniile
în orice condiţii.Vă descurcaţi cu uşurinţă în situaţii
sociale dificile,pare că nimic nu vă inhibă.
Prea multă încredere în sine se poate transforma
uşor în orgoliu,ceea ce ar dăuna capacităţii dv. de
daptare şi relaţiilor cu ceilalţi:aceştia vă vor evita şi
veţi rămâne singur.

Prodan Constantin 2

S-ar putea să vă placă și