Sunteți pe pagina 1din 1

C

4
e
l
e
Adu-ți aminte de
Eu sunt Domnul Să nu iei in deșert
Să nu-ți faci ziua de odihnă,
Dumnezeul tău,să
chip cioplit.
Numele Domnului
ca s-o sfințești.
Cinstește pe tatăl tău 1
nu ai alți dumnezei Dumnezeului tău. și pe mama ta.
afară de Mine.
0
P
o
r
u
Să nu preacurvești. Să nu mărturisești Să nu poftești n
Să nu ucizi. nici un lucru care este
strâmb împotriva c
aproapelui tău. al aproapelui tău.
Să nu furi. i

C
4 e
l
Adu-ți aminte de
e
Eu sunt Domnul Să nu iei in deșert
Să nu-ți faci ziua de odihnă,
Dumnezeul tău,să Numele Domnului Cinstește pe tatăl tău 1
chip cioplit. ca s-o sfințești.
nu ai alți dumnezei Dumnezeului tău. și pe mama ta.
afară de Mine. 0
P
o
r
u
Să nu preacurvești. Să nu mărturisești Să nu poftești n
Să nu ucizi. nici un lucru care este
strâmb împotriva c
aproapelui tău. al aproapelui tău.
Să nu furi. i

4
e
l
e
Adu-ți aminte de
Eu sunt Domnul Să nu iei in deșert
Dumnezeul tău,să
Să nu-ți faci
Numele Domnului
ziua de odihnă,
Cinstește pe tatăl tău 1
chip cioplit. ca s-o sfințești.
nu ai alți dumnezei Dumnezeului tău. și pe mama ta. 0
afară de Mine.
P
o
r
u
n
Să nu preacurvești. Să nu mărturisești Să nu poftești
Să nu ucizi. nici un lucru care este c
strâmb împotriva
aproapelui tău. al aproapelui tău. i
Să nu furi.