Sunteți pe pagina 1din 7

Gradul 2

Vechime- 12 ani
PROIECT DIDACTIC

Data: 5.03.2021
Clasa: a III-a
Prof. înv. primar : Indrecan Valean Andreea
Aria curriculara: Matematică şi ştiinţe ale naturii
Obiectul: Ştiinţe ale naturii
Unitatea de învăţare: Caracteristici ale lumii vii
Subiectul lectiei: Principalele grupe de animale. Caracteristici generale
Tipul lecţiei: predare-învăţare
Obiective operaţionale:
La sfârşitul lecţiei elevii trebuie:
O1: sa enumere grupele de animale: mamifere, păsări, reptile, peşti, insecte;
O2: sa precizeze mediul de viaţă al animalelor;
O3: sa menţioneze cu ce au corpul acoperit animalele
O4: sa descrie părţile componente ale corpului animalelor din fiecare grupă;
O5: sa menţioneze modul de inmulţire specific fiecărei grupe de animale;

Resurse:
1. Metodologice
a) metode si procedee: conversaţia, observaţia, explicatia, exerciţiul, descrierea, expunerea.
b) mijloace didactice: manual, fişe de lucru, planşe cu grupele de animale.
c) forme de organizare: frontal, individual, pe grupe.

2. Temporale: 50 minute

3. Umane: 24 elevi
Bibliografie:
• ,,Ştiinţe ale naturii”, manual pentru clasa a III-a, Editura Intuitext, Bucureşti, 2016;
• Programa şcolară pentru clasa a III-a, conform O.M.E.N. nr.5003 din 02.12.2014.
FORME DE
ETAPELE ACTIVITATEA ACTIVITATEA METODE ŞI MATERIALE ORGANI-
LECŢIEI PROPUNĂTOAREI ELEVILOR PROCEDEE DIDACTICE ZARE
Moment - Asigur ordinea şi disciplina în - Îşi pregătesc Conversaţia Frontal
organiza- clasă, cerând elevilor să se materialele necesare Individual
toric pregătească cu materialele necesare desfăşurării lecţiei.
1` orei de Ştiinte ale naturii.

Reactualiza - Cer elevilor să-şi reamintească -Elevii clasifică Conversaţia


-rea modul în care se clasifică animalele animalele în domestice Frontal
cunoştinţe- în funcţie de dependenţa sau şi sălbatice şi definesc Individual
lor independenţa faţă de om. termenii. Descrierea
anterioare -Solicit elevilor să enumere grupele -Grupează animalele în
5’ de animale după modul de hrănire. carnivore, erbivore şi
omnivore şi definesc
fiecare grupă în parte.

Anunţarea - Pentru a afla mai multe informaţii - Ascultă cu atenţie. Conversaţia Frontal
temei şi a interesante despre animale, astăzi
obiective- vom învăţa o lecţie nouă: -Scriu titlul lecţiei pe
lor ,,Principalele grupe de animale. caiete.
2` Caracteristici generale”.
-Scriu titlul pe tablă.
- Anunţ obiectivele lecţiei, folosind -Reţin obiectivele
un limbaj accesibil elevilor. lecţiei.
- Explic elevilor că animalele care - Ascultă explicaţiile. Frontal
Dirijarea au schelet intern se numesc
învăţării vertebrate, iar cele fără schelet
35` intern se numesc nevertebrate. Explicaţia
-Informaţia se notează la tablă. -Notează pe caiete. Descrierea
- După existenta sau absenţa
scheletului, animalele se clasifică
în: nevertebrate şi vertebrate. Individual
- Cer elevilor care sunt împărţiţi în -Câte un reprezentant Expunerea Frontal
cinci grupe a câte 3 elevi să-şi extrage un bilet.
desemneze un reprezentant care va
extrage de pe o masă aflată în faţa
clasei numele unei grupe de
animale: insecte, peşti, reptile, - Ascultă cu atenţie Instructajul Planşa mare Frontal
păsări, mamifere. modul de lucru. verbal Bilete cu Pe grupe
-Distribui fiecărei grupe câte o -Lipesc numele grupei Descrierea titlurile
planşă pe care va fi lipit numele de animale pe planşă. Explicaţia Manuale
grupei de animale extras. Exerciţiul
-Solicit elevilor să deschidă - La fiecare grupă de Conversaţia Pe grupe
manualele la pagina 42. În funcţie animale completează pe
de grupa de animale aleasă, se vor planşă datele extrase
stabili fragmentele lecţiei din care din lecţie.
vor fi extrase informaţii precum:
locul unde trăiesc, cu ce au corpul
acoperit, modul de deplasare,
modalitatea de înmulţire, exemple
reperezentative pentru fiecare
grupă.
-După ce termină de completat pe -Informaţiile se notează Conversaţia Planşe Pe grupe
planşe, câte un reprezentant va citi la tablă şi pe caiete Explicaţia Caiete Individual
celorlalte grupe. pentru a se realiza
schema lecţiei.
-Cer fiecărei grupe de elevi să -Un reprezentant alege, Explicaţia Planşă Pe grupe
aleagă imagini cu animale ceilalţi lipesc Imagini
reperezentative pe care să le Lipici
lipească pe planşa realizată.
-Planşele sunt expuse la tablă.

Evaluarea - Se realizează cu ajutorul unei fişe Exerciţiul Fise de lucru Individual


(6’) de evaluare (vezi anexa 1). - Ascultă explicaţiile. Explicaţia (Anexa 1)
- Se va explica cerinţa şi se va - Completează fişa.
preciza timpul de lucru: 3 minute. Munca Frontal
- Fiecare elev va citi ceea ce a notat independentă
pe fişă.

Încheierea - Se fac aprecieri verbale şi scrise -Ascultă explicaţiile. Aprecieri


activităţii asupra modului în care s-a verbale Frontal
(1’) desfăşurat activitatea. Individual
- Se evidenţiaza elevii care s-au
remarcat în timpul orei. Conversaţia
Schema lecţiei

Principalele grupe de animale.


Caracteristici generale

- După existenţa sau absenţa scheletului, animalele sunt nevertebrate şi vertebrate.


INSECTE
-Trăiesc pretutindeni, cu excepţia mărilor şi oceanelor.
-Au corpul acoperit cu un înveliş tare.
-Se înmulţesc prin ouă din care ies larve.
-Exemple: albina, lăcusta, musca, furnica, ţânţarul, cărăbuşul, etc.
PEŞTI
-Trăiesc numai în apă.
-Au corpul acoperit cu solzi sau plăci osoase.
-Se înmulţesc prin ouă, numite icre.
-Exemple: biban, şalău, somn, ştiucă, morun, nisetru, etc.
REPTILE
-Trăiesc în apă şi pe uscat.
-Au corpul acoperit cu solzi cornoşi, plăci cornoase sau de carapace.
-Se înmulţesc prin ouă.
-Exemple: şarpe, şopârlă, crocodil, aligator, broască ţestoasă, etc.
PĂSĂRI
-Trăiesc pe uscat.
-Au corpul acoperit cu puf, fulgi şi pene.
-Se înmulţesc prin ouă pe care le clocesc.
-Exemple: barza, porumbelul, găina, raţa, gâsca, vrabia, etc.
MAMIFERE
-Trăiesc pe uscat, dar şi în apă.
-Au corpul acoperit cu păr sau blană.
-Se înmulţesc dând naştere la pui vii.
-Exemple: cal, porc, vacă, lup, urs, delfin, balenă, maimuţă, etc.
Anexa 1

Animalele – fişă de lucru

ANIMALUL MEU PREFERAT ESTE… ANIMALUL CARE ÎMI PLACE CEL MAI PUŢIN ESTE..

DINTRE ANIMELE, MI-AR PLĂCEA SĂ FIU… ÎNGRIJESC UN ANIMAL DEOARECE….

S-ar putea să vă placă și