Sunteți pe pagina 1din 3

Produsul scalar a doi vectori

Definiție: Se numește produsul scalar a doi vectori si numărul egal cu produsul


modulelor vectorilor înmulțit cu cosinusul unghiului celor doi vectori.

Iar cosinusul unghiului celor doi vectori este:

Proprietăți:

1) Produsul scalar a doi vectori este nul, daca unul dintre vectori este nul sau daca cei
doi vectori sunt ortogonali(perpendiculari).

2) Daca sunt vectori nenuli, atunci

Expresia analitica a produsului scalar

Fie un reper cartezian. In acest reper vectorii si se descompun sub forma:

si

Deoarece

Produsul scalar este:

Acum doi vectori


nenuli si sunt
perpendiculari daca si numai daca :

Iar cosinusul unghiurilor a doi vectori in funcție de coordonatele acestora este :

unde |→| = √𝑎𝑥2 + 𝑎𝑦2 și |→| = √𝑏𝑥2 + 𝑏𝑦2


𝑎 𝑏
Dacă știm coordonatele a două puncte putem afla mai ușor distanța dintre două
puncte.

Teorema. Fie puncte in reperul cartezian

Atunci
Tema: