Sunteți pe pagina 1din 3

FIȘA DE LUCRU

APA, MOLECULA MIRACULOASĂ


I. ALERGĂTORII PE APĂ

Identifică pe imaginea alăturată :

- atomii de hidrogen și de oxigen dintr-o moleculă de apă


- punțile de hidrogen

Pe baza celor observate, completează concluzia de mai jos.

Deplasarea la suprafața apei este posibilă datorită ......................................................... .

II. DIZOLVAREA
După vizionarea filmului rezolvă cerințele de mai jos
În imaginile de mai jos, recunoaște și notează : sodiul, clorul, molecula de apă

Completează:

Dizolvarea cristalului de clorură de sodiu

este consecința .......


III. DIFUZIA

Uniformizarea culorii soluției din pahar, se datorează deplasării moleculelor de cerneală din zonele unde aceasta are
o concentrație mai MARE spre cele cu o concentrație mai mică.

APLICAȚIE 1.

Jeleurile Gummy Bears sunt formate dintr-o soluție foarte concentrată de zahăr, inclusă într-o masă permeabilă, de
gelatină. Introducând gummy bears într-un vas cu apă se va observa:

a. micșorarea jeleurilor b. nu se produce nicio modificare c. Jeleurile se măresc

Argumentați răspunsul ales:

............................................................................................................