Sunteți pe pagina 1din 5

1.

BUNĂ SEARA, GAZDĂ ALEASĂ

1. Bună sara, bună sara, gazdă 4. Rămâi gazdă, rămâi gazdă


aleasă sănătoasă 2. TOATĂ OBȘTEA CREȘTINEASCĂ
Ne primește, ne primește-n a ta casă Pân’ la anu’, pân’ la anu’ tot
Că nu vrem, că nu vrem ca să voioasă 1. Toată obștea creștinească 17. Și păstorii, mărturie, - R
ședem, Când pornim a colinda, a colinda R: Lerului Doamne,
Numai să vă, numai să vă colindăm. Tu să nu-ți închizi poarta, închizi 18. Au văzut ce vrea să fie, - R
Lerului Doamne
poarta
19. Îngerii în cer cântau, - R
2. Astăzi să se veselească, - R
20. Iar păstorii fluierau. – R
2. E Crăciun, e Crăciun și noi venim 3. C-o stea mare s-o ivit, - R
Că noi nu te-om ocoli, te-om ocoli
La tot omul, la tot omul cel creștin 21.La Apus și Miazănoapte- R
Și cu drag tot om veni, tot om
Vestea Nașterii s-o dăm, doar noi s- 4. Sus la Sfântul Răsărit, - R
veni
o dăm 22. Era întuneric foarte, - R
Pe Domnul să-L Lăudăm, Să-l 5. Strălucește cu tărie, - R
Lăudăm 23. Iară sus la răsăritu’- R
6. Veste mare, bucurie, - R
5. Bună sara, bună sara, gazdă 24. Lumină sfânt-o zăritu’. – R
aleasă 7. Că veșnicul Dumnezeu,- R
Ne primește, ne primește-n a ta 25. Scapă Doamne cu tărie- R
3. S-a născut Fiul cel Sfânt, Fiul cel 8. A trimis pe Fiul Sau, - R
casă
Sfânt
Că nu vrem, că nu vrem ca să 26. Pe cei ce se roagă ție! – R
Dumnezeu pre-acest Pământ, Pre- 9. Să se nască-n Vitleem,- R
ședem,
acest Pământ 27. Și pruncul cel luminat- R
Numai să vă, numai să vă
Sara asta-i sară sfântă, sară sfântă 10. Precum prorocit avem,- R
colindăm.
Lângă noi îngerii cântă, îngerii 28. Toți cu drag l-am așteptat.- R
cântă 11. Și s-o născut pe pământ,- R
29. Și la toți cu bucurie- R
12. Astăzi Mesia Cel Sfânt, - R
30. Nașterea Luis ă ne fie,- R
13. Că să facă mântuire, - R
31. De acum până-n vecie,- R
14. De la veșnica pieire, - R
32. Amin, Doamne, slavă Ție!- R
15. A lui Adam cel căzut, - R

16. Cu tot neamul de demult. – R

4. LIMBILE SĂ SALTE
3. GAZDE MARI 1. Limbile să salte 6. Cântați pe-mpăratul,
Că nu-i ca El altul.
Cu cântări înalte.
1. Gazde mari nu mai dormiţi R:Doamne miluiește,
Lilioară trandafir R:Doamne miluiește, Doamne miluiește
Că nu-i vreme de dormit, Doamne miluiește

2. Da-i vreme de colindat 2. Să strige-n tărie 7. Dați rugi ne-ncetate,


Lilioară trandafir Glas de bucurie. Mila să-Și arate.
Şi cocoşii au cântat
R:Doamne miluiește, R:Doamne miluiește,
3. Da-i vreme de-mpodobit Doamne miluiește Doamne miluiește
Lilioară trandafir
Şi Crăciunul a sosit 8. Spre noi ticăloșii
Lilioară trandafir 3. Lăudând pe Domnul,
Să strige tot omul. Și mult păcătoșii.

R:Doamne miluiește,
Doamne miluiește
R:Doamne miluiește,
Doamne miluiește
9. Cântați, să-nțeleagă
Peste lume-largă,
4. Că Domnul e mare
Și Împărat tare. R:Doamne miluiește,
Doamne miluiește

R:Doamne miluiește, 10. Că Dumnezeu poate


Doamne miluiește A-mpărăți toate.
5. Pe vârfuri de munte R:Doamne miluiește,
S-aud glasuri multe. Doamne miluiește

R:Doamne miluiește,
Doamne miluiește

6. LARG DESCHIDEȚI POARTA


5. VARSĂ DOAMNE
1. Larg deschideți poarta
Sufletelor voastre
1. Varsă Doamne har și bine, N-am venit să cerem
Har și bine de la tine, Am venit să dăm
Peste casă, peste masă,
Peste oamenii din casă, Ref: Dalbe și iar dalbe flori adevărate
Ca și vestea bună ce vi-o colindăm

2. Varsă Doamne fericire, 2. Merele de aur,


Fericire și iubire, Merele din sate
Peste mari și peste mici, S-au cules azi-noapte
Peste toți ce sunt aici. – bis totul De colindători.

Ref: Dalbe și iar dalbe flori adevărate


Ca și vestea bună ce vi-o colindăm
5. El pe dată s-a plecat 
3. S-au cules din munții Lerului Domnului 
Unde veșnic merii Cu boierii s-a-nchinat,
Roditori de aur  
Cresc nemuritori. 6. Și cu glasu-i de supus
Lerului Domnului 
A slăvit pe Domn Iisus. - bis
Ref: Dalbe și iar dalbe flori adevărate
Ca și vestea bună ce vi-o colindăm

7. LA POARTĂ LA ȘTEFAN VODĂ 8. ÎN NOAPTEA SFÂNTĂ DE CRĂCIUN

1. La poartă la Ștefan Vodă 1. În noaptea sfântă de Crăciun 4. Venim şi noi să-L lăudam
Lerului Domnului  Pe drumul nins de lună Pe Domnul cu iubire
Trei magi călări cu suflet bun Ca şi noi să ne bucurăm
Boierii s-au strâns la vorbă.
Aleargă împreună. De marea-I mântuire.
 
2. Dar vorba de cine este R: Lerui,lerui, lerui R: Lerui,lerui, lerui
Lerului Domnului   Lerui,lerui,ler Lerui,lerui,ler
De Iisus născut în iesle. Lerui,lerui,lerui Lerui,lerui,lerui
  Lerui Domn din cer. Lerui Domn din cer.
3. Însă Ștefan Domn cel Sfânt
2. De unde vin, cum se numesc 5. Mărturisindu-i vina grea
Lerului Domnului   Ce doruri îi frământă La El aflăm iertare
De la rugă auzind, Spre iesle ei călătoresc Şi vom vedea o nouă stea
  Şi cerurile cântă. Pe cer cum ne răsare.
4. Pe boieri ce vorbeau 
Lerului Domnului  R: Lerui,lerui, lerui R: Lerui,lerui, lerui
Lerui,lerui,ler Lerui,lerui,ler
Și pe Domnul proslăveau.
Lerui,lerui,lerui Lerui,lerui,lerui
 
Lerui Domn din cer. Lerui Domn din cer. - bis

3. Şi cântă inimile lor


Aprinsă-i bucuria
Că s-a născut Mântuitor
Azi s-a născut Mesia.

R: Lerui,lerui, lerui
Lerui,lerui,ler
Lerui,lerui,lerui
Lerui Domn din cer.

S-ar putea să vă placă și