Sunteți pe pagina 1din 68

Curriculumul european

MANAGEMENTUL
PROIECTELOR MULTIDISCIPLINARE

Kitul elevului

Produs intelectual elaborat în cadrul proiectului ERASMUS+


”e-Managementul proiectelor multidisciplinare pentru școlile secundare”

Nr. de referință proiect: 2015-1-RO01-KA219-015199


Erasmus+ Programme, Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices
Strategic Partnerships for Schools Only
Project Title: e-Management of multidisciplinary projects for secondary schools
Project number: 2015-1-RO01-KA219-015199
Period of implementation: 01.09.2015 – 31.o8.2017

CUPRINS

Lecția 1. Introducere ............................................................................................. 1

Lecția 2. Proiectul – concept, scop, etape............................................................... 7

Lecția 3. Identificarea problemei și a grupului țintă ............................................... 13

Lecția 4. Scopul, obiectivele și activitățile unui proiect (Partea I) ........................... 23

Lecția 5. Scopul, obiectivele și activitățile unui proiect (Partea a II-a) .................... 29

Lecția 6. Rezultatele proiectului ............................................................................. 30

Lecția 7. Resursele proiectului................................................................................ 32

Lecția 8. Impactul proiectului ................................................................................ 33

Lecția 9. Echipa de proiect. Responsabilități .......................................................... 35

Lecția 10. Managementul riscurilor unui proiect .................................................... 36

Lecția 11. Evaluarea proiectului ............................................................................. 40

Lecția 12. Diseminarea proiectului......................................................................... 46

Lecția 14. Prezentarea proiectului......................................................................... 56

Lecția 15. Evaluarea elevilor ................................................................................ 62

Material realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene.


Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar
Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi
folosit conţinutul informaţiei.

Reproducerea este permisă cu condiția menționării sursei.

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”. Kitul elevului


Erasmus+ Programme, Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices
Strategic Partnerships for Schools Only
Project Title: e-Management of multidisciplinary projects for secondary schools
Project number: 2015-1-RO01-KA219-015199
Period of implementation: 01.09.2015 – 31.o8.2017

AUTORI

Profesorul Țara și școala Lecții și anexe elaborate


Judita Hercegová SLOVACIA, Lecția 1. Introducere
Natália Nôtová Základná škola s Lecția 2. Proiectul – concept, scop. etape
Henrieta Bálintová materskou školou Lecția 3. Identificarea problemei și a grupului țintă
Janka Vidinská din Ozdany
Marek Valkučák
Claudia Ionescu ROMÂNIA, Lecția 4. Scopul, obiectivele și activitățile proiectului
Școala Gimnazială (Partea I)
Nr. 4 Elena Donici Lecția 5. Scopul, obiectivele și activitățile proiectului
Cantacuzino din (Partea a II-a)
Pucioasa
Uğur Altunbayrak TURCIA, Lecția 6. Rezultatele proiectului
Ezgililer Educational Lecția 7. Resursele proiectului
Institution
din Samsun
Dilek Temur TURCIA, Lecția 8. Impactul proiectului
Conkbayırı College Lecția 9. Echipa de proiect. Responsabilități
din Kocaeli Lecția 10. Managementul riscurilor unui proiect
Gaļina Mateikoviča LETONIA, Lecția 11. Evaluarea proiectului
Jelgavas 6. Lecția 12. Diseminarea proiectului
vidusskola
din Jelgava
Alena Hanzová REPUBLICA CEHĂ, Lecția 13. Revizuirea
Eva Andrýsková Základní škola Lecția 14. Prezentarea proiectului
Ivana Vaďurová Polešovice Lecția 15. Evaluarea elevilor
Veronika Brzicová din Polešovice
Radim Pikner
Irena Bělohradová
Responsabil cu revizuirea lecțiilor: Claudia Ionescu - ROMANIA
Tehnician:
Violeta Bucur - ROMANIA, Școala Gimnazială Nr. 4 Elena Donici Cantacuzino from Pucioasa

Material realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene.


Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar
Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi
folosit conţinutul informaţiei.
Reproducerea este permisă cu condiția menționării sursei.

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”. Kitul elevului


Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

LECȚIA 1
Titlul lecției: Introducere
ANEXA 1

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul elevului
Pagina 1 din 63
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

LECȚIA 1
Titlul lecției: Introducere
ANEXA 2
Blazonul

1 2

3 4

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul elevului
Pagina 2 din 63
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

Sarcini de lucru:
În chenarul 1 – scrie-ți numele (sau cum vrei să te cheme pe timpul cursului);
În chenarul 2 – scrie o calitate a ta (exemplu: vesel, optimist, bun povestitor etc.);
În chenarul 3 – scrie o pasiune a ta;
În chenarul 4 – scrie ceva despre tine pe care vrei să-l știe și ceilalți elevi (o dorință, un vis,
o tristețe etc.)

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul elevului
Pagina 3 din 63
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

LECȚIA 1
Titlul lecției: Introducere
ANEXA 3

Te rugăm să folosești prezentarea Power Point atașată acestui kit: ”Lecția 1. Anexa 3”.

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul elevului
Pagina 4 din 63
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

LECȚIA 1
Titlul lecției: Introducere
ANEXA 4

EVALUARE
1. Toate familiile au propriul arbore genealogic. Managementul proiectelor
multidisciplinare are, de asemenea, expresii ale arborelui genealogic. Scrie expresiile lipsă
(terminologia) în spațiile goale.

Instrumente

Managementul proiectelor
multidisciplinare

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul elevului
Pagina 5 din 63
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

2. Colorează pictograma care te reprezintă:

Crezi că acest subiect va fi interesant?

Îți place cum ai lucrat in timpul acestei lecții?

Cum a fost atmosfera de lucru?

3. Exprimă-ți impresia/sentimentul de ansamblu în urma acestei lecții,


finalizând acestă „față-uriașă“.

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul elevului
Pagina 6 din 63
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

LECȚIA 2
Titlul lecției: Proiectul – concept, scop, etape
ANEXA 2

Te rugăm să folosești prezentarea Power Point atașată acestui kit: ”Lecția 2. Anexa 2”.

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul elevului
Pagina 7 din 63
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

LECȚIA 2
Titlul lecției: Proiectul – concept, scop, etape
ANEXA 3. SUPORT DE CURS

ETAPELE PROIECTULUI

Planificarea unui proiect bine ne ajută să economisim timp, să obținem


rezultatele dorite, să scădem incertitudinea, să îmbunătățim efectul
implementării proiectului și să monitorizăm și să evaluăm realizarea obiectivelor.

Un proiect bine planificat ar trebui să aibă aceste etape:

PROBLEMA - o situație (nu pozitivă) pe care doriți să o

rezolvați prin proiect.

TITLUL – numele proiectului; acesta exprimă, de

obicei, ideea principală a proiectului.

SCOPUL – exprimă schimbarea

finală pe care dorim să o obținem cu

proiectul nostru (o situație, nu o

activitate).

OBIECTIVELE – exprimă

schimbări treptate - acestea sunt

rezultatele activităților desfășurate în

cadrul proiectului.
Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”
Kitul elevului
Pagina 8 din 63
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

PERIOADA – este o perioadă limitată de timp în care

proiectul trebuie realizat.

GRUPUL ȚINTĂ – grupul de persoane cărora li se

adresează proiectul.

ACTIVITATI – sarcinile necesare pentru atingerea obiectivelor într-o

perioadă de timp.

RESURSE – toate sursele pe care le folosiți în proiect pentru a atinge

obiectivul (oameni, materiale, instrumente, bani etc.).

REZULTATE – rezultatele specifice planificate pentru fiecare activitate -

trebuie să fie realizabile și relevante.

BUGET – calcularea și planificarea banilor necesari pentru atingerea

scopului.

ECHIPA DE PROIECT – grupul de persoane care colaborează la proiect și care

au responsabilități diferite bazate pe cunoașterea propriilor abilități și a

abilităților fiecăruia.

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul elevului
Pagina 9 din 63
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

DISEMINARE – distribuirea de informații valide despre progresul

proiectului prin diferite media și distribuirea rezultatelor proiectului la

diferite grupuri de persoane.

EVALUARE – este un feedback despre atingerea

scopurilor și obiectivului proiectului.

SUSTENABILITATE – continuarea utilizării rezultatelor

proiectului după finalizarea acestuia.

IMPACT – efectul proiectului asupra grupului țintă și

asupra altor grupuri de persoane.

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul elevului
Pagina 10 din 63
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

LECȚIA 2
Titlul lecției: Proiectul – concept, scop, etape
Anexa 4

EVALUARE
3. Găsește 15 cuvinte (în engleză) legate de managementul de proiect:

...............................................................................................

...............................................................................................
Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”
Kitul elevului
Pagina 11 din 63
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

4. Colorează emoticonul care ți se pare relevant.

Credeți că această lecție a fost interesantă?

Ați învățat ceva util?

Care a fost atmosfera de lucru?

3. Care a fost cel mai dificil lucru pentru tine în această lecție?

...............................................................................................

...........................................................................................

4. Care a fost cel mai usor lucru pentru tine în această lecție?

...............................................................................................

............................................................................................

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul elevului
Pagina 12 din 63
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

LECTIA 3
Titlul lecției: Identificarea problemei și a grupului țintă

ANEXA 1

PROBLEMA TITLUL SCOPUL

OBIECTIVELE PERIOADA GRUPUL ȚINTĂ

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul elevului
Pagina 13 din 63
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

REZULTATELE
ACTIVITĂȚILE RESURSELE
AȘTEPTATE

BUGETUL ECHIPA DE PROIECT DISEMINAREA

EVALUAREA SUSTENABILITATEA IMPACTUL

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul elevului
Pagina 14 din 63
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

-exprimă schimbări treptate - este o perioadă limitată de timp – grupul de persoane cărora li se
acestea sunt rezultatele în care proiectul trebuie realizat. adresează proiectul.
activităților desfășurate in cadrul
proiectului

- cadrul
sarcinile proiectului.
necesare pentru – toate sursele pe care le utilizați – rezultatele specifice planificate
atingerea obiectivelor într-o în proiect pentru a atinge scopul pentru fiecare activitate -
perioadă de timp. (oameni, materiale, instrumente, trebuie să fie realizabile și
bani, ...). relevante.

-numele proiectului, acesta - exprimă schimbarea finală pe


- o situație (nu pozitivă) pe care exprimă, de obicei, ideea care dorim să o obținem cu
doriți să o rezolvați prin proiect. principală a proiectului. proiectul nostru (o situație, nu o
activitate).

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul elevului
Pagina 15 din 63
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

-distribuirea de informații valide


– calcularea și planificarea - grupul de persoane care despre progresul proiectului prin
banilor necesari pentru atingerea colaborează la proiect și care au diferite surse media și
scopului. responsabilități diferite bazate distribuirea rezultatelor
pe cunoașterea propriilor abilități proiectului la diferite grupuri de
și a abilităților fiecăruia. oameni.

-este un feedback despre - efectul proiectului asupra


atingerea scopurilor și a - continuarea utilizării grupului țintă și a altor grupuri de
obiectivelor proiectului. rezultatelor proiectului după persoane.
terminarea acestuia.

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul elevului
Pagina 16 din 63
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

LECȚIA 3
Titlul lecției: Identificarea problemei și a grupului țintă

ANEXA 2

TEMA 1: Hărțuirea online

Țara Problema Grupul țintă

Slovacia

România

Republica Cehă

Letonia

Turcia- Kocaeli

Turcia - Samsun

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul elevului
Pagina 17 din 63
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

Tema 2: Violența

Țara Problema Grupul țintă

Slovacia

România

Republica Cehă

Letonia

Turcia- Kocaeli

Turcia - Samsun

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul elevului
Pagina 18 din 63
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

Tema 3: Comunicarea

Țara Problema Grupul țintă

Slovacia

România

Republica Cehă

Letonia

Turcia- Kocaeli

Turcia - Samsun

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul elevului
Pagina 19 din 63
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

Tema 4: Un stil de viață sănătos

Țara Problema Grupul țintă

Slovacia

România

Republica Cehă

Letonia

Turcia- Kocaeli

Turcia - Samsun

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul elevului
Pagina 20 din 63
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

Tema 5: Relații sociale

Țara Problema Grupul țintă

Slovacia

România

Republica Cehă

Letonia

Turcia- Kocaeli

Turcia - Samsun

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul elevului
Pagina 21 din 63
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

Tema 6: Drepturile copilului

Țara Problema Grupul țintă

Slovacia

România

Republica Cehă

Letonia

Turcia- Kocaeli

Turcia - Samsun

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul elevului
Pagina 22 din 63
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

LECȚIA 4
Titlul lecției: Scopul, obiectivele și activitățile proiectului (Partea I)
ANEXA 1

Te rugăm să folosești prezentarea Power Point atașată acestui kit: ”Lecția 4. Anexa 1”.

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul elevului
Pagina 23 din 63
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

LECȚIA 4
Titlul lecției: Scopul, obiectivele și activitățile proiectului (Partea I)

ANEXA 2 – Suport de curs

SCOPUL, OBIECTIVELE ȘI ACTIVITĂȚILE UNUI PROIECT

A) SCOPUL PROIECTULUI
Fiecare proiect are un scop precis.
SCOPUL exprimă schimbarea pe care dorim să o obținem și pe care o avem în
vedere în timpul scrierii unui proiect (în privința beneficiarilor proiectului).
SCOPUL unui proiect exprimă o situație viitoare așteptată, nu o activitate.

Exemplu: Îmbunătățirea competențelor de citire ale elevilor din clasele primare


prin implicarea acestora într-un program de citire oferit de școală.

B) OBIECTIVELE PROIECTULUI
Scopul proiectului este atins în cazul în care au loc schimbări pozitive și
treptate. Aceste schimbări sunt rezultatele acțiunilor desfășurate în cadrul
proiectului și ele sunt numite obiective.

CUM ELABORĂM OBIECTIVELE ACESTUI PROIECT?

 Ne referim direct la beneficiar/grupul țintă al


proiectului
 Precizăm care este efectul/consecința/
rezultatul pe care vrem să îl obținem.
 Corelăm nevoile identificate pentru a fi
specific, măsurabile, realizabile, relevante și
încadrate în timp (SMART).

Exemplu: Desfășurarea unui curs opțional ”Îmi


place să citesc” pentru 50 de elevi din clasele
primare până în luna iunie 2016.
Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”
Kitul elevului
Pagina 24 din 63
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

C) ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI
 Sarcinile de lucru/acțiunile necesare și suficiente pentru a produce
schimbările specific dorite într-o anumită perioadă.
Exemple:
- Vizite la bibliotecă
- Procurarea de cărți pentru copii
- Lectură în familie

Există o strânsă legătură între SCOP – OBIECTIVE – ACTIVITĂȚI.

SCOP OBIECTIVE ACTIVITĂȚI

Îmbunătățirea Desfășurarea unui curs opțional - Vizite la


competențelor de citire ”Îmi place să citesc” pentru 50 bibliotecă
ale elevilor din clasele de elevi din clasele primare până - Procurarea de
primare prin implicarea în luna iunie 2016. cărți pentru copii
acestora într-un - Lectură în
program de citire oferit familie
de școală.

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul elevului
Pagina 25 din 63
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

LECȚIA 4
Titlul lecției: Scopul, obiectivele și activitățile proiectului (Partea I)

ANEXA 3

FIȘA DE LUCRU NR. 1

STRUCTURA PROIECTULUI MULTIDISCIPLINAR

Tema proiectului: (dintre cele 6 teme stabilite)

Problema identificată:

Titlul proiectului:

Scopul proiectului:

Obiectivele proiectului:

Grupul țintă:

Activități Responsabil Termen de realizare


1. 1. 1.

2. 2. 2.

3. 3. 3.

... ... ...

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul elevului
Pagina 26 din 63
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

LECȚIA 4
Titlul lecției: Scopul, obiectivele și activitățile proiectului (Partea I)

ANEXA 4

FIȘA DE LUCRU NR. 2

CRITERII DE EVALUARE DRAFT PROIECT

NR.
CRITERII DE EVALUARE
CRT.
1  problema este identificată și formulată corect
2  grupul țintă este corect stabilit;
3  scopul indică schimbarea finală produsă prin proiect și este corect formulat
4  obiectivele sunt formulate SMART
5  obiectivele sunt corelate cu activitățile
6  activitățile propuse sunt necesare și suficiente pentru rezolvarea problemei
7  este asigurată corelația dintre problema identificată – scopul proiectului –
obiectivele stabilite – activitățile propuse – grupul țintă al proiectului

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul elevului
Pagina 27 din 63
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

LECȚIA 4
Titlul lecției: Scopul, obiectivele și activitățile proiectului (Partea I)

ANEXA 5

FIȘĂ DE EVALUARE

Evaluează activitatea la care ai luat parte, completând oral unul dintre următoarele
enunțuri:

Azi am descoperit/am aflat ………………

Bine a fost ...............

Pentru data viitoare ...............

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul elevului
Pagina 28 din 63
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

LECȚIA 5
Titlul lecției: Scopul, obiectivele și activitățile proiectului (Partea II)

ANEXA 1

SCOP OBIECTIVE PROBLEMĂ GRUP ȚINTĂ

ACTIVITĂȚI TITLUL DURATA


PROIECTULUI PROIECTULUI

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul elevului
Pagina 29 din 63
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

LECTIA 6
Titlul lecției: Rezultatele unui proiect
Fișa de lucru nr. 1
ANEXA 1

Descoperiți cât mai multe cuvinte care au legătură cu un proiect....

A Z R C G O T I S P
W O E P R O I E C T
E B Z P U K T D O L
C I U G P J L U P I
P E L A G H U R J C
A C T I V I T A T I
R T A C T U B T I F
T I T T I G U A S H
E V E A N V G L M L
N E O O T H E V Y T
E B T G A T T O P S
R E S U R S E N M P
I C B U Y N D E O F

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul elevului
Pagina 30 din 63
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

LECȚIA 6
Titlul lecției: Rezultatele unui proiect
Fișa de lucru nr. 2

ANEXA 2

REZULTATELE UNUI PROIECT


Rezultatele proiectului = reprezintă ceea ce rezultă în mod concret în urma activităților
desfășurate în cadrul unui proiect. Sunt acele schimbări concrete generate de proiect care
pot fi măsurate. Unele rezultate se obțin imediat, altele, pe termen lung.

Rezultatele pot fi:


a) cantitative (număr de persoane implicate într-o anumită activitate, număr de
materiale editate, număr de activităţi desfăşurate etc)
b) calitative (abilităţi specifice la nivelul celor din grupul ţintă, inventar de bune practici
identificate prin proiect).

EXEMPLU:
Rezultatele unui proiect care vizează educația rutieră a elevilor ar putea fi:

a) rezultate cantitative:
- 100 pliante pe tema ”Traversarea corectă a străzii”
- 1 panou informativ în școală cu materiale privind educația rutieră e elevilor
- 1 concurs pe teme rutiere, cu 30 participanți
- ................

b) rezultate calitative:
- deprinderi corecte ale elevilor de a traversa corect strada, de a circula corect pe
drumurile publice
- activități inovatoare de educație rutieră a elevilor, ce pot fi derulate în școli
- ............

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul elevului
Pagina 31 din 63
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

LECTIA 7
TITLUL: Resursele
proiectului.
Bugetul

ANEXA 2

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul elevului
Pagina 32 din 63
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

LECȚIA 8
TITLUL LECȚIEI: Impactul proiectului
Fișa de lucru nr. 1
ANEXA 1

IMPACTUL PROIECTULUI

Impactul estimat al proiectului reprezintă acele schimbări produse asupra


grupului ţintă (beneficiarii direcți ai proiectului), dar și asupra altor categorii de
persoane din afara grupului țintă (beneficiarii indirecți ai proiectului), asupra
instituției din care face parte grupul țintă, dar și asupra altor instituții, asupra
partenerilor de proiect, comunității locale etc .

Beneficiarii direcți ai unui proiect


Beneficiarii direcți reprezintă acel grup de populație sau acele instituții care
beneficiază în mod direct, nemijlocit, de rezultatele/efectele proiectului.

Beneficiarii indirecți ai unui proiect


Beneficiarii indirecți reprezintă acel grup de populație care beneficiază în mod
indirect de rezultatele/efectele proiectului, ca urmare a faptului că aceste
efecte au fost multiplicate și asupra lor.

Bibliografie:
1. https://www.google.ro/search?biw=1093&bih=530&tbm=isch&sa=1&q=impact&oq=
impact&gs_l=psy-
ab.3..0i67k1j0l3.18462.19346.0.19798.6.6.0.0.0.0.132.688.0j6.6.0....0...1.1.64.psy-
ab..0.6.685.haww0nHyE9U#imgrc=Y1f9niWgF1qtMM:

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul elevului
Pagina 33 din 63
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

LECȚIA 8
TITLUL LECȚIEI: Impactul proiectului
Fișa de lucru nr. 2

ANEXA 2

În școala voastră, elevii clasei a VII-a au derulat proiectul de educație ecologică


”Prietenii naturii”.
Realizați corespondențele potrivite pentru a identifica impactul acestui proiect
asupra beneficiarilor direcți și indirecți ai proiectului.

elevii clasei a VII-a exemple de activități ecologice pe care le


pot derula cu elevii în școală și în
comunitate
ceilalți elevi din școală o zona verde din comunitate ecologizată
școala, ca organizație sensibilizare față de ocrotirea mediului; un
spațiu verde în curtea școlii pentru
relaxarea elevilor și a profesorilor, pentru
derularea unor lecții și activități in aer
liber
parteneri din proiect creșterea prestigiului școlii în comunitate;
încheierea de noi parteneriate cu instituții
de ocrotire a mediului
comunitatea locală noi cunoștințe și abilități de ocrotire a
mediului, simț civic dezvoltat
școli din vecinătate experiență in desfășurare de acțiuni
ecologice, în parteneriat cu o școală

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul elevului
Pagina 34 din 63
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

LECȚIA 9
TITLUL LECȚIEI: Echipa de proiect. Responsabilități
ANEXA 1

Te rugăm să folosești prezentarea Power Point atașată acestui kit: ”Lecția 6. Anexa 1”.

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul elevului
Pagina 35 din 63
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

LECȚIA 10
Titlul lecției: Managementul riscurilor unui proiect
Prezentare

Vă rugăm să folosiți prezentarea Power Point atașată acestui kit: ”Lecția 10. PPT”.

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul elevului
Pagina 36 din 63
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

LECȚIA 10
Titlul lecției: Managementul riscurilor unui proiect
Fișa de lucru nr. 1

Reflectează!
1. Ce este un risc?
2. Identifica un risc din studiul de caz dat.
3. Identifica o solutie pentru riscul de mai sus.

Harta interogării – Înainte, În timpul, După

Înainte În timpul După

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul elevului
Pagina 37 din 63
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

LECȚIA 10
TITLUL LECȚIEI: Managementul riscurilor unui proiect
Fișa de lucru nr. 2

Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul elevului
Pagina 38 din 63
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare


Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017
LECȚIA 10
TITLUL LECȚIEI: Managementul riscurilor unui proiect
Fișa de lucru nr. 3

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul elevului
Pagina 39 din 63
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

LECȚIA 11
Titlul lecției: Evaluarea proiectului

ANEXA 1

FEȚE ZÂMBITOARE SAU...

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul elevului
Pagina 40 din 63
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

LECȚIA 11
Titlul lecției: Evaluarea proiectului

ANEXA 2
Cuvinte și definiția lor

- notă dată la un examen


sau pentru o sarcină de
O notă
lucru la școală (de exemplu,
un test).
- un număr sau un
O notă/calificativ calificativ care este dat
cuiva pentru că a răspuns la
ceva corect.

- un feedback despre
Evaluare atingerea scopului; o opinie
despre valoarea, cantitatea
sau calitatea unui lucru.

- procesul de
Autoevaluare autoevaluare/ judecare a
propriului progres.

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul elevului
Pagina 41 din 63
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

LECȚIA 11
Titlul lecției : Evaluarea proiectului

ANEXA 3

Roluri în cadrul lucrului în echipă

Un lider/un manager - este o persoană care oferă sprijinul necesar


pentru realizarea sarcinii, aplaudă și încurajează colegii de echipă,
ajută la rezolvarea dificultăților întâmpinate pe parcurs.

Un pictor/un artist- este o persoană care desenează, pictează sau


face un colaj.

Un scriitor - este un persoană care scrie un scurt text despre un


subiect anume

Un responsabil cu cronometrarea - este o persoană care urmărește


încadrarea în timp și ajută alți coechipieri.

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul elevului
Pagina 42 din 63
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

LECȚIA 11
Titlul lecției: Evaluarea unui proiect

ANEXA 4

AUTOEVALUARE

Evaluează-ți activitatea din timpul proiectului!


Pune √ în coloana care se referă la activitatea ta.
Nume - ____________

Afirmație întotdeauna uneori rar

Am contribuit cu idei la proiect

Am cooperat cu membrii grupului

Am găsit materialele necesare posterului

Am ajutat membrii să lipească, să taie materialele pentru


poster

Am realizat sarcinile corect în timpul proiectului

Ce sarcină specifică ai avut în proiect?


..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul elevului
Pagina 43 din 63
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

Interevaluare

Completează tabelul. Alege și încercuiește simbolul potrivit implicării


fiecăruia.

Nume Contribuția la proiect

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul elevului
Pagina 44 din 63
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

LECȚIA 11
Titlul lecției: Evaluarea proiectului

ANEXA 5

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul elevului
Pagina 45 din 63
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

LECȚIA 12
Titlul lecției: Diseminarea proiectului

ANEXA 1

Ce crezi tu că este diseminarea?

Diseminarea...

 .....................................................................................................

 .....................................................................................................

 .....................................................................................................

 .....................................................................................................

 .....................................................................................................

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul elevului
Pagina 46 din 63
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

Cuvânt cheie:
Diseminarea/difuzarea este un proces de răspândire a informațiilor.
Diseminarea proiectului conține rezultatul acestuia, procesul de lucru
la proiect, activitățile noastre și rezultatele lor și rezultatul final, in
ansamblul proiectului. Spunem sau scriem altora despre proiect,
colegilor din clasă, prietenilor, colegilor de școală, părinților. Pe scurt,
difuzarea înseamnă "livrarea și primirea unui mesaj”.

Sursele imaginilor utilizate:


https://openclipart.org/detail/183544/radio-portable
https://openclipart.org/detail/189827/tv-morning-news
https://openclipart.org/detail/132139/internet
https://openclipart.org/detail/9368/mailbox
https://openclipart.org/detail/131095/news
https://openclipart.org/detail/264186/conference
Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”
Kitul elevului
Pagina 47 din 63
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

LECȚIA 12
Titlul lecției: Diseminarea proiectului

ANEXA 2

De ce dorim să diseminăm?

Elevii din clasă, școală,


Cuvinte cheie: prietenii, colegii,
părinții/ familia vor
Diseminarea pentru cunoaște activitățile
voastre.
conștientizare

De obicei, poate fi o
Diseminarea pentru discuție informală.
înțelegere

Grupul / clasa / școala


voastră înțelege că poate
Diseminare pentru poate beneficia de proiectul
acțiune vostru.

Puteți să creați filme, postere, prezentări PowerPoint, să


faceți fotografii despre proiectul vostru, în care să vă
împărtășiți ideile, rezultatele cercetării, sugestiile care îi pot
ajuta pe alți elevi să-și înțeleagă problemele și să-și schimbe
părerile, atitudinea față de diferite aspecte ale vieții .

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul elevului
Pagina 48 din 63
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

LECȚIA 12
Titlul lecției: Diseminarea proiectului

ANEXA 3

Cine este implicat în proiect?

Persoane implicate în proiect

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul elevului
Pagina 49 din 63
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

LECȚIA 12
Titlul lecției: Diseminarea proiectului

ANEXA 4

GRUPUL NR. 1
 SARCINA: gândiți, discutați și sugerați locurile / spațiul în care elevii pot spune sau
scrie despre proiect, activități, participanți.

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul elevului
Pagina 50 din 63
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

GRUPUL NR. 2
● SARCINI: gândiți, discutați și prevedeți cine trebuie să știe despre proiect /
publicul de difuzare / grupurile țintă ale diseminării.

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul elevului
Pagina 51 din 63
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

GRUPUL NR. 3
● SARCINI DE LUCRU: gândiți, discutați și explicați de ce este necesară
diseminarea.

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul elevului
Pagina 52 din 63
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

GRUPUL NR. 4
● SARCINI: gândiți, discutați și sugerați cum ar putea elevii să răspândească
informațiile despre acest proiect.

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul elevului
Pagina 53 din 63
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

LECȚIA 12
Titlul lecției: Diseminarea proiectului

ANEXA 5
CENTRALIZATOR

Ce Cui De ce Cum
dorim să diseminăm/tipul de i se poate adresa diseminarea este necesară diseminarea se răspândește informația
diseminare

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul elevului
Pagina 54 din 63
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

LECȚIA 12
Titlul lecției: Diseminarea proiectului

ANEXA 6

FEEDBACK

Completează/colorează prin autoevaluare tabelul de mai jos:

Acum știu ce este diseminarea.

Da, știu foarte bine. Da, știu destul de bine. Nu știu.

Mi-a plăcut să lucrez în grup.

Da, mi-a plăcut. Da, am lucrat, dar nu mi-a Nu mi-a plăcut.


plăcut prea mult.

La finalul lecției mă simt...

Minunat/bine. Obosit. Plictisit.

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul elevului
Pagina 55 din 63
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

LECȚIA 14
Titlul lecției: Prezentarea proiectului

ANEXA 1

FIȘĂ DE LUCRU

Completează fiecare enunț dat, alegând cuvântul potrivit, apoi verifică. Provocarea
este că... trebuie să folosești cunoștințele de limba engleză!

a) It’s good to …………......... you. have / take / meet


b) Did everyone …………… a handout? give / get / go
c) Don´t……………...… about taking notes. worry / remember / think
d) Please ……………. yourselves. meet / have / help
e) Please feel …………….. to ask me questions. expensive / free / open
f) I´d like to …………… the initial survey. let / happen / describe
g) Now I want to …………….. on the results. look / worry / focus

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul elevului
Pagina 56 din 63
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

LECȚIA 14
Titlul lecției: Prezentarea proiectului

ANEXA 2

Care sunt factorii cheie ai oricărei prezentări de succes?

Factorii cheie sunt:


 audiența;
 conținuturile prezentării propriu-zise;
 și prezentatorul.

Punctul de plecare este întotdeauna publicul. Ar trebui să știți cine sunt


cei cărora urmează să le prezentați proiectul și să vă gândiți la nevoile și
interesele acestora.

Sunt 3 etape esențiale ale unei prezentări de succes:

1) Pre-pregătirea
 O sarcină esențială în această etapă este să vă puneți următoarele
întrebări:
- Care este scopul prezentării mele?
- Care sunt principalele puncte pe care aș vrea să le depășesc?

 Colectați materialele pe care doriți să vă bazați prezentarea. Faceți o


selecție atentă în materialele colectate.

 Pregătiți o bibliografie fiabilă (numele autorului, titlul cărții ...).

 Din materiale selectați cuvintele cheie pentru prezentarea dvs. și nu


uitați să le puneți în material.

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul elevului
Pagina 57 din 63
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

2) Pregătirea
 Amintiți-vă să acordați prezentării voastre o structură logică:

Introducere Scurtă introducere Urați bun-venit publicului


Introduceți subiectul/tema
Explicați structura prezentării
Explicați regulile pentru întrebări
Cuprins ”Corpul” prezentării – Prezentați subiectul însuși
partea cea mai
consistentă
Încheiere Scurtă concluzie Rezumați prezentarea (ideea
centrală)
Mulțumiți publicului
Invitați-i pe cei care v-au ascultat să
pună întrebări
Întrebări și răspunsuri

 Faceți prima schiță a prezentării voastre. Citiți-o cu atenție. Dacă


oricare dintre informații nu are legătură cu subiectul, eliminați-o.

 Dacă există idei-probleme pe care nu le puteți exprima într-un mod


precis, probabil că nu le înțelegeți singuri. Deci, este mai bine să nu
vorbim despre ele.

 Nu citiți niciodată din notițele voastre. Ar trebui să cunoașteți


materialele pe care doriți să le prezentați suficient de bine pentru a
nu fi nevoie de notițe.

 Faceți-vă timp pentru a repeta. Astfel vă veți familiariza cu propria


voce, veți putea să verificați și să ajustați durata prezentării voastre
și să vedeți dacă ajutoarele vizuale (dacă le folosiți) vă ilustrează
prezentarea.

 Lăsați timp pentru întrebări din partea publicului. Întrebările vă pot


ajuta să transmiteți mai bine mesajul.

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul elevului
Pagina 58 din 63
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

 Creați materiale suport vizuale bune pentru a vă ajuta să transmiteți


mesajul mai eficient (ajutoare vizale). Ele pot ajuta să atrageți
atenția publicului.

Ajutoare vizuale
Există diferite tipuri de ajutoare vizuale, iar alegerea depinde de tipul de
prezentare și de nevoile voastre, de exemplu:
• Prezentări în PowerPoint;
• Tablă albă și markere;
• Flipchart-uri;
• Video; episoade scurte sau scene din filme;
• obiecte reale pe care le puteți lăsa ascultătorilor să le exploreze;
• Postere;
• Masa rotundă.

Rețineți că imaginile greșit pregătite și/sau prost folosite vă pot distruge


prezentarea.

2) Prezentarea

 Vorbiți clar.

 Încercați să mențineți ritmul natural de vorbire adecvat pentru o


situație formală, mai degrabă decât cel pentru fiecare zi.

 Faceți pauze pe care le considerați absolute necesare pentru


prezentarea voastră; acest lucru subliniază importanța informațiilor.

 Încercați să vă controlați limbajul corpului, evitați gesticularea


excesivă.

 Mențineți contactul vizual cu ascultătorii, dar nu vă concentrați


asupra unei singure persoane.

 Observați reacțiile publicului vostru - ar fi mai bine să scurtați


prezentarea cu două minute și să treceți la concluzii.

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul elevului
Pagina 59 din 63
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

 Nu uitați să mulțumiți publicului pentru atenția acordată și


încurajați-l să pună întrebări. Dacă nu sunteți sigur de răspunsul
respectiv sau dacă nu îl știți, nu vă temeți să recunoașteți acest
lucru, dar sugerați sursa în care ar putea fi găsit răspunsul.

 Bucurați-vă de prezentarea voastră! Încercați să o tratați ca pe o


experiență nouă și să vă manifestați entuziasmul.

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul elevului
Pagina 60 din 63
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

LECȚIA 14
Titlul lecției: Prezentarea proiectului

ANEXA 3

Te rugăm să folosești prezentarea Power Point atașată acestui kit: ”Lecția 14. Anexa 3”.

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul elevului
Pagina 61 din 63
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

LECȚIA 15
Titlul lecției: Evaluarea elevilor

Analiza SWOT

Realizați o analiză SWOT: folosiți postituri/autocolante din 4 culori diferite (roșu pentru
puncte bune, albastru pentru puncte slabe etc.). Elevii din fiecare echipă le vor folosi pentru
a scrie:
 puncte bune: caracteristicile pentru care proiectul lor are un avantaj față de altele;
 puncte slabe: caracteristici pentru care proiectul lor este mai slab decât celelalte;
 oportunități: elemente pe care proiectul le poate exploata în avantajul său ;
 amenințări: elemente din mediul înconjurător care ar putea cauza probleme
proiectului.
La final, fiecare elev va completa fiecare secțiune, va pune postituri/autocolante in 4
colțuri diferite ale tablei și va compara răspunsurile.

Pozitiv/Folositor Negativ/ Dăunător


Puncte tari Puncte slabe
de
PREZENT

Ceea ce faci bine și te ajută să-ți Aspectele pe care nu le faci


externă Origine
(vine din afara ta) internă

indeplinești obiectivele propuse. bine și care te împiedică să-ți


tine)
(ține

Folosește-te de ele pentru a îndeplinești obiectivele


construi și a dezvolta. propuse
Oportunități Amenințări
Aspectele bune care vin din afara Aspectele negative care vin din
ta (factori externi) și care sunt afara ta (factorii externi) și care
benefice îndeplinirii obiectivelor ar putea să dăuneze
tale. performanțelor tale.
Origine
VIITOR

Stabilește ordinea importanței lor, Încearcă să le reduci, să le


pentru a ști care te ajută cel mai minimalizezi.
mult și mai bine.

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul elevului
Pagina 62 din 63
Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriat Strategic numai între școli
Titlul proiectului: e-Managementul proiectelor multidisciplinare în școlile secundare
Nr. de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda implementării: 01.09.2015 – 31.08.2017

LECȚIA 15
Titlul lecției: Evaluarea elevilor

ANEXA 1

Formular de evaluare colegială

Scrie numele membrilor grupului tău în căsuțele numerotate. Apoi autoevaluează-te,


acordându-ți o valoare din listă. Fă același lucru pentru membrii grupului și la final
însumează valorile.

Valori:
1 = Sunt complet de acord. 2 = De acord. 3 = Nu sunt de acord. 4 = Nu sunt deloc de acord.

Atribute Tu 1. 2. 3. 4.
însuți/
însăți
A luat parte de activitățile de grup.
A acceptat cu plăcere cerințele.
A contribuit pozitiv la discuțiile grupului
Și-a îndeplinit sarcinile la timp sau a
găsit alte alternative convenabile.
I-a ajutat pe ceilalți la nevoie.
A făcut treaba corect și complet.
A diseminat săptămânal știrile.
A lucrat bine cu membrii grupului .
În general, a fost un membru valoros al
echipei.
Total coloane →

Curriculumul european ”Managementul proiectelor multidisciplinare”


Kitul elevului
Pagina 63 din 63
Programul Erasmus+
Acțiunea Cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
Parteneriate strategice doar pentru școli
Titlul proiectului:
e-Management of multidisciplinary projects for secondary schools
Număr de referință: 2015-1-RO01-KA219-015199
Perioda de implementare: 01.09.2015 – 31.08.2017