Sunteți pe pagina 1din 1

Antet școală

FIȘA DE ÎNREGISTRARE A REZULTATELOR ECHIVALĂRII

În urma evaluării competențelor dobândite anterior pe căi formale, pentru disciplinele de


bază, doamnei/ domnului..........................................................................., în baza celor
.............credite alocate pentru ..........clase absolvite, i s-au echivalat următoarele module pentru
care i s-au echivalat următoarele module pentru care i s-au eliberat adeverința de modul:

Nr. crt. Modulul Număr de credite Media Adeverința


eliberată
1. Limba și literatura 3 5
română M1
2. Limba engleză M1 1 5
Istorie M1 1 6
Geografie M1 2 6

Comisia de evaluare:

Președinte

Vicepreședinte

Membru

Membru

Reprezentant ISJ