Sunteți pe pagina 1din 4

ANTET

Nr.înregistrare…………………………

ADEVERINȚĂ

Se adevereşte prin prezenta că doamna ISTRATE CAMELIA, profesor discipline


economice la Colegiul Economic Ion Ghica Brăila, a făcut parte din echipa de implementare
a Programului “A doua șansă”, nivel de învățământ………………………,
domeniul……………….., calificarea………………………., derulat în anul școlar 2020-
2021 de către Școala Gimnazială Stăncuța.
Eliberăm prezenta pentru a-i servi la completarea dosarului personal .

Director,

Prof. …………………………………….
ANTET

Nr.înregistrare…………………………

ADEVERINȚĂ

Se adevereşte prin prezenta că doamna ZAFIU DOINIȚA, profesor discipline


economice la Colegiul Economic Ion Ghica Brăila, a făcut parte din echipa de implementare
a Programului “A doua șansă”, nivel de învățământ………………………,
domeniul……………….., calificarea………………………., derulat în anul școlar 2020-
2021 de către Școala Gimnazială Stăncuța.
Eliberăm prezenta pentru a-i servi la completarea dosarului personal .

Director,

Prof. …………………………………….

.
ANTET

Nr.înregistrare…………………………

ADEVERINȚĂ

Se adevereşte prin prezenta că doamna MATEIAȘU TEODORA, profesor maistru


instructor la Colegiul Economic Ion Ghica Brăila, a făcut parte din echipa de implementare a
Programului “A doua șansă”, nivel de învățământ………………………,
domeniul……………….., calificarea………………………., derulat în anul școlar 2020-
2021 de către Școala Gimnazială Stăncuța.
Eliberăm prezenta pentru a-i servi la completarea dosarului personal .

Director,

Prof. …………………………………….
ANTET

Nr.înregistrare…………………………

ADEVERINȚĂ

Se adevereşte prin prezenta că domnul ISTRATE CĂTĂLIN-FULGER, profesor


discipline economice la Colegiul Economic Ion Ghica Brăila, a făcut parte din echipa de
implementare a Programului “A doua șansă”, nivel de învățământ………………………,
domeniul……………….., calificarea………………………., derulat în anul școlar 2020-
2021 de către Școala Gimnazială Stăncuța.
Eliberăm prezenta pentru a-i servi la completarea dosarului personal .

Director,

Prof. …………………………………….