Sunteți pe pagina 1din 4

SISTEMUL RESPIRATOR.

RESPIRAŢIA

Respiraţia este schimbul de gaze dintre organism şi mediu; constă în pătrunderea


aerului cu O2 şi eliminarea aerului cu CO2.
Sistemul respirator are 2 componente:
-căi respiratori: cavitate nazală, faringe, laringe, trahee, bronhii principale
-plămâni
Plămânii:
-sunt situaţi în cavitatea toracică
-sunt înveliţi de pleure (pleura fiecărui plămân are în alcătuire o foiţă viscerală lipită
de suprafaţa plămânului şi o foiţă parietală lipită de suprafaţa internă a peretelui toracic, între
care se află o peliculă de lichid pleural

Desen pleura

-fiecare plămân conţine arborele bronşic (rezultă din ramificarea bronhiei principale
în interiorul plămânului şi conţine: bronhii, bronhiole, saci pulmonari şi alveole
pulmonare) şi ţesut elastic

DESEN arbore bronsic

ETAPELE RESPIRAŢIEI: 1. Etapa pulmonară


2. Etapa sangvină
3. Etapa celulară=tisulară
1.ETAPA PULMONARĂ include ventilaţia pulmonară şi difuziunea O2 şi CO2
1. a. VENTILAŢIA PULMONARĂ =INSPIRAŢIE (pătrunderea aerului cu O2 în
plămâni ) şi EXPIRAŢIA (eliminarea aerului cu CO2 din plămâni)
Mecanismul inspiraţiei: diafragma şi muşchii intercostali externi se contractă,
volumul toracelui creşte, volumul plămânilor creşte, presiunea alveolară scade, aerul cu O2
pătrunde în plămâni; este un proces activ.
Mecanismul exoiraţiei: diafragma şi muşchii intercostali externi se relaxează,
volumul toracelui scade, volumul plămânilor scade, presiunea alveolară creşte, aerul cu CO2
se elimină din plămâni; este un proces pasiv.
VOLUME ŞI CAPACITĂŢI RESPIRATORII
Volumul curent (VC)=500 ml aer (reprezintă volumul de aer care intră şi iese în
cursul unei ventilaţii normale)
Volumul inspirator de rezervă (VIR) de 1500 ml aer (intră peste VC în inspiraţia
forţată )
Volumul expirator de rezervă (VER) de 1500 ml aer ( iese peste VC în expiraţia
forţată )
Volumul rezidual (VR) de 1500 ml (rămâne în plămâni după o expiraţie forţată)

Capacitatea vitală CV=VC+VIR +VER ( 3500 ml; reprezintă volumul de aer care
intră şi iese în ventilaţia forţată)
Capacitatea pulmonară totală CPT=CV+VR
=VC+VIR+VER+VR (reprezintă volumul
maxim ce poate fi găzduit în plămâni)

Frecvenţa respiratorie reprezintă numărul de ventilaţii pulmonare/ minut (în repaus


este 14 la bărbat şi 16 la femeie)
Debitul respirator reprezintă volumul de aer ventilat într-un minut; este produsul
dintre frecvenţa respiratorie şi VC.

1.b. DIFUZIUNEA O2 ŞI CO2


-reprezintă schimbul de gaze realizat între aerul din alveole bogat în O2 şi sângele din
capilarele pulmonare bogat în CO2;O2 trece din alveole în capilar iar CO2 din capilar în
alveole
DESEN DIFUZIUNE

2.ETAPA SANGVINĂ
-reprezintă transportul O2 şi CO2 de către sânge
A. Transportul O2
O2este transportat de la plămâni la inimă de către venele pulmonare şi de la inimă la
ţesuturi de către artera aortă.
Forme de transport ale O2 :
-1,5% O2 dizolvat în plasmă
-98,5% sub formă de OXIHEMOGLOBINĂ de către hematii=globule ro;ii
B. Transportul CO2
CO2este transportat de la ţesuturi la inimă de către venele cave şi de la inimă la
plămâni de către artera pulmonară
Forme de transport ale CO2 :
-5% CO2 dizolvat în plasmă
-5% sub formă de CARBAMINOHEMOGLOBINĂ de către hematii
-90% bicarbonaţi plasmatici

3. ETAPA CELULARĂ
-reprezintă schimbul de gaze desfăşurat între sângele capilarelor din ţesuturi şi
celule;O2 trece din sânge în celule (va fi utilizat în reacţii de oxidare cu producere de
energie şi CO2) iar CO2 trece din celule în sânge
DESEN ETAPA CELULARA

NOŢIUNI DE IGIENĂ ŞI PATOLOGIE


Gripa:
- Cauză: virusul gripal
- Manifestări: febră, secreţii nazale abundente, tuse, dureri musculare
Fibroza pulmonară:
- Cauză: inhalarea de particule solide
- Manifestări: fibrozarea ţesutului pulmonar, scăderea elasticităţii plămânilor,
respiraţie greoaie, scăderea volumelor şi capacităţilor respiratorii
Emfizemul pulmonar
-cauze: practicarea unor profesii care presupun inspirarea unui volum mare de aer
( sticlar, cântăreţ la instrument de suflat)
-manifestări : distrugerea unei părţi a alveolelor pulmonare, realizarea defectuoasă a
difuziunii, modificarea volumelor respiratorii