Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Şcoala:
An școlar: 2020-2021
Profesor:
Data:18.03.2021
Clasa: a IX-a D
Disciplina: Tehnologia Informatiei si a comunicatiilor
Condiţii de desfăşurare a activităţii: Online

Conţinutul activităţii:
Lecţie : mixtă
Unitatea de învăţare: Utilizarea Internet-ului
Conţinut:Servicii Internet (pe baza programei aprobată prin O.M. Nr.5099/09.09.2009)

Competenţa generală:
Elaborarea unor produse utilizabile care să dezvolte spiritul inventiv şi creativitatea

Competenţe specifice:
3.2. Enumerarea serviciilor oferite în Internet şi descrierea acestora

Obiective operaţionale:
 Cognitive:
- Să utilizeze correct noţiunile teoretice însuşite;
- Să identifice corect serviciile oferite de Internet;
- Să exemplifice serviciile de posta electronica si cele de chat
- Sa identifice diferitele portaluri si platforme elearning puse la dispozitie pe Internet
- Sa exemplifice modul de utilizare a formularelor si sa recunoască rolul acestora
- Sa efectueze cautare dupa un cuvant cheie cu ajutorul unor motoare de cautare
- Sa identifice diferitele servicii de gazduire – web hosting
- Sa parcurga informatiile ce se discută pe grupurile de stiri/ forumuri de discutii
 Afectiv – atitudinale:
- Să aprecieze corect răspunsurile oferite de ceilalţi elevi ai clasei;
- Să se autoevalueze în raport cu obiectivele şi cu clasa;
- Să fie atenţi şi să participe activ la lecţie;
- Să aprecieze rezultatele activităţii desfăşurate ;
- Să-şi dezvolte interesul pentru studiul informaticii prin aplicarea cunoştinţelor în probleme variate.
1
 Psihomotorii:
- Să-şi dezvolte gândirea logică, capacitatea de generalizare şi problematizare;
- Să dovedească trăinicia noţiunilor dobândite la informatică;
- Să dovedeasca abilitate în rezolvarea problemelor cu ajutorul calculatorului.

Strategiadidactică:
 Resurse procedurale:conversaţia, explicaţia, demonstraţia, problematizarea, exerciţiul, învăţarea prin descoperire.
 Resurse materiale: calculatoare, manual,site –uri cu informatii de specialitate ,platforma Google Classroom si Meet, aplica ția Kahoot.
 Forme de organizare: activitate frontală şi activitate individuală.

Forme de evaluare:
- Evaluare iniţială: verificarea cantitativă şi calitativă a temei (reactualizarea cunoştinţelor);
- Evaluare formativă: întrebări, analiza răspunsurilor, observarea sistematică a atenţiei, test alcătuit din 2 itemi (fixarea cunoştinţelor şi
realizarea feed-back).

FORMAŢII DE
NR. LUCRU ŞI
ETAPELE LECTIEI CONŢINUT/ SISTEME DE ACŢIONARE DOZARE OBSERVAŢII
CRT INDICAŢII
METODOLOGICE
Organizarea clasei Notarea absenţelor.
1 2minute Toată clasa
pentru lecţie Pregătirea elevilor cu cele necesare lecţiei.
Actualizarea, prin conversaţie a unor cunoştinţe anterioare, necesare
Pregatirea pentru Elevii răspund la
2 noii învăţări. 8minute La toată clasa
tema noua întrebări
Captarea atenţiei
Se anunță titlul lecţiei şi obiectivele operaţionale vizate.
şi trezirea Elevii scriu în caiet
3 Enunţul lecţiei noi SERVICII INTERNET 2 minute
interesului pentru titlul lecţiei noi
lecţie
4 Comunicarea noilor Cu ajutorul informatiilor relatate printr-o prezentare în Power Point pe 20minute  Frontal şi Este necesar ca
cunoştinţe care o partajez elevilor prezint noile cunostinte: individual. elevii să scrie în
Cele mai utilizate servicii oferite de Internet sunt urmatoarele:  Elevii vor caiet deoarece
urmări prezentarea conţinutul
1. www                  explicaţiilor şi al
Reprezintă ansamblul documentelor de natură hypertext distribuite fie pe Internet, fie
cu conţinutul
în reţelele locale. Aceste documente distribuite pe Web (numite şi pagini web) sunt lecţiei. prezentării
2
FORMAŢII DE
NR. LUCRU ŞI
ETAPELE LECTIEI CONŢINUT/ SISTEME DE ACŢIONARE DOZARE OBSERVAŢII
CRT INDICAŢII
METODOLOGICE
scrise în limbaj HTML. electronice nu este
Ce pagini web accesati in mod normal?Exemple! în manual
2.E-mail  (poșta electronica)
Desemnează sisteme pentru transmiterea sau primirea de mesaje, de obicei prin  Elevii sunt
Internet. Cei mai cunoscuți furnizori de servicii e-mail sunt: Yahoo! (Yahoo! Mail), atenți la
Microsoft (Hotmail), Google (Gmail), etc. prezentarea
Aveti adrese de email? La ce furnizori? relatată și noteaza
noțiunile de bază
3.Chat                   în caiete
Desemnează un dialog sau schimb de replici (text) scrise și transmise instantaneu
între două sau mai multe persoane, prin intermediul unui canal electronic de
transmitere a informației, de obicei în Internet. Chatul poate fi realizat ori prin
browser, ori cu ajutorul unor programe dedicate cum ar fi Yahoo! Messenger, Skype
și altele.
Ce servicii de chat utilizati? La ce este util chat-ul?

4.Operaţiunile bancare prin internet            


Internetul bancar  măreşte foarte mult gradul de libertate al celor care fac plăţi sau
transferă fonduri, nefiind obligaţi să se deplaseze la bancă. Mai mult, internetul
bancar  poate fi accesat de la orice calculator care are conexiuni la internet, deci
emitentul instrucţiunii de plată poate să nici nu posede un calculator la domiciliu.

5. Portal                
Un site folosit pe post de uşă de intrare în Internet sau ca punct de plecare/agregare
a multor altor siteuri şi servicii online (de la informaţii utile, chat, email până la
shopping şi linkuri).  Elevii răspund
Exemple de portaluri: la întrebări,
http://portal.edu.ro/, http://portal.just.ro/ formulează ei
înşişi întrebări.
6.Comerţul electronic (E-Commerce)
Reprezintă  modul de cumpărare sau de vânzare cu ajutorul transferului de date la
distanţă. Acesta este modul specific marilor companii comerciale care duc o politică
de dezvoltare a marketingului.
Ati folosit serviciul de comert electronic?

3
FORMAŢII DE
NR. LUCRU ŞI
ETAPELE LECTIEI CONŢINUT/ SISTEME DE ACŢIONARE DOZARE OBSERVAŢII
CRT INDICAŢII
METODOLOGICE
7.Formular         
Reprezintă un ansamblu de zone active alcătuit din butoane, casete de selecţie,
câmpuri de editare etc. Formularele Web permit utilizatorilor să introducă efectiv
informaţii şi să le transmită serverului. Formularele pot varia de la o simplă caseta de
text, pentru introducerea unui şir de caractere pe post de cheie de căutare - element
caracteristic tuturor motoarelor de cautare din Web, până la o structură complexă, cu
multiple secţiuni, care oferă facilităţi puternice de transmisie a datelor.
Cand completati un formular? Pt crearea unei pagini de facebook?

8.Grupurile de știri(grupuri de discuții sau forumuri de discuții )               


Reprezintă largi sisteme de comunicare prin care persoane având diverse preocupări
și pasiuni schimbă informații, discută pe baza unor teme de interes general sau
particular sau pun diferite întrebări.
Cautati un forum de discutii pe o tema care va intereseaza!

9.Motor de căutare             
Repezintă un program căutător, care accesează Internetul în mod automat și
frecvent și care stochează titlul, cuvinte cheie și, parțial, chiar con ținutul paginilor
web într-o bază de date.Cele mai utilizate sunt: Google, Yahoo, Bing.

10.Web hosting  
Serviciul de gazduire web hosting permite atât persoanelor fizice, cât și celor juridice
să aibă un site web accesibil pe Internet. Furnizorul acordă clientului spa țiu de
memorare pe un server conectat la Internet.
Ex de web hosting- weebly, blogspot.

11. Platforme elearning


Permit interacţiunea dintre procesul de predare/învăţare si tehnologiile
informaţionale–
TIC–acoperind un spectru larg de activităţi, de la învăţământul asistat de calculator
până la învăţământul desfăsurat în intregime în manieră
online.
Ex. Moodle, Ael, etc

12.FTP(File Transfer Protocol)


Reprezintă un mod de transfer al fişierelor Poate fi utilizat între două computere, între
un computer şi un server de date sau între două conturi pe acelaşi computer.

4
FORMAŢII DE
NR. LUCRU ŞI
ETAPELE LECTIEI CONŢINUT/ SISTEME DE ACŢIONARE DOZARE OBSERVAŢII
CRT INDICAŢII
METODOLOGICE

Dacă se constată că
Pentru fixarea cunoştinţelor despre Serviciile Internet am realizat un
nu au fost înţelese
Fixarea test sub forma unui joc cu aplicația Kahoot.Testul de fixare a
unele noţiuni, se
cunoştinţelor şi cunostintelor se regaseste în Anexa 1 și pe site-ul 15
5 reia explicaţia
realizarea feed- https://play.kahoot.it/v2/?quizId=629da25e-7167-4153-b93b- minute
acestora cu ajutorul
back-ului a9fb68654940
elevilor care le-au
înţeles
Notele se trec în
6 Notarea Pe baza rezultatului testului, elevii de pe podium vor primi note. 2 minute catalogul online
24Edu
Realizati o lista cu furnizori de servicii de email, portaluri, motoare de
7 Tema pentru acasă 1 minut
cautare, grupuri de stiri si programe de chat.

5
6
ANEXA 1

TEST
(de fixare a cunostintelor)

1.Care dintre următoarele combinaţii conţin doar exemple de motoare de căutare?


a. Google, Windows, Yahoo
b. MSN, AMD, Facebook
c. Google, Yahoo, Bing
d. Yahoo, Google, Mozilla Firefox
2. Documentele distribuite pe Web (numite şi pagini web) sunt scrise în limbajul:
a. FTP
b. HTML
c. de programare C++
d.TCP
3. Un sistem pentru transmiterea sau primirea de mesaje, de obicei prin Internet se numeste:
a. posta electronica
b. portal
c. web hosting
d. blog

4. Serviciul de gazduire web hosting permite atât persoanelor fizice, cât și celor juridice să aibă:
a. o adresa de email personala
b. un site web accesibil pe Internet
c. o adresa de email publica
d. un portal

5.Adevărat sau Fals


Grupurile de știri(grupuri de discuții sau forumuri de discuții ) reprezintă largi sisteme de comunicare prin care persoane
având diverse preocupări și pasiuni schimbă informa ții, discută pe baza unor teme de interes general sau particular sau pun diferite
întrebări.