Sunteți pe pagina 1din 18

MANUAL DE UTILIZARE

PRIVIND ELIBEREAREA
CERTIFICATULUI DIGITAL AL UE
ÎN URMA VACCINĂRII

1
CUPRINS

CAPITOLUL 1 – AUTENTIFICAREA PE PLATFORMA DE ELIBERARE A


CERTIFICATULUI DIGITAL AL UE PRIVIND COVID.................................................3
CAPITOLUL 2 – OBȚINEREA CERTIFICATULUI DIGITAL AL UE PRIVIND COVID
ÎN URMA VACCINĂRII.................................................................................................7
2.1. Secțiunea Documente........................................................................................7
2.1.1. Identificare cu CNP......................................................................................7
2.1.1.1. Persoana cu vârsta peste 14 ani..............................................................8
2.1.1.2. Persoana cu vârsta sub 14 ani.................................................................8
2.1.2. Identificare cu Pașaport/Act de identitate emis de alt stat decât România. 9
2.2. Secțiunea Persoana.........................................................................................10
2.3. Secțiunea Tip certificat.....................................................................................10
2.4. Eliberarea certificatului digital..........................................................................12
CAPITOLUL 3 – DECONECTAREA DIN PLATFORMA DE ELIBERARE A
CERTIFICATULUI DIGITAL AL UE PRIVIND COVID (Logout).................................18

2
CAPITOLUL 1 – AUTENTIFICAREA PE PLATFORMA DE
ELIBERARE A CERTIFICATULUI DIGITAL AL UE PRIVIND COVID

1. Se accesează https://certificat-covid.gov.ro/login utilizând un browser de Internet


(Mozilla, Chrome, Opera, Edge sau Safari, etc.).

Pagina de autentificare

2. Se introduce adresa de e-mail pe care se dorește să se primească link-ul de


autentificare, în câmpul destinat introducerii adresei de e-mail. Se verifică dacă
adresa de e-mail introdusă este corectă.

Câmpul e-mail din pagina de autentificare

3. Se apasă/dă click pe butonul Autentificare.

Butonul Autentificare

3
4. Pentru autentificarea în platformă utilizatorul trebuie să acceseze link-ul primit pe
adresa de e-mail introdusă anterior. Acesta are la dispoziție două opțiuni:
- apasă/dă click pe butonul Scurtătura către e-mail;
- utilizează aplicațiile de e-mail specifice.

Scurtătură pentru accesarea căsuței de e-mail

Observații:
- Dacă s-a introdus o adresă de e-mail incompletă, va fi afișat următorul mesaj
de atenționare: „Textul introdus nu este un e-mail valid”.

Mesaj de eroare la introducerea incompletă a adresei de e-mail

- Se introduce adresa de e-mail corectă și se apasă/dă click pe butonul


Autentificare.

5. Se va verifica în dosarul Mesaje primite (Inbox) dacă s-a primit e-mailul cu link-ul
de autentificare. În cazul în care mesajul nu se regăsește în Mesaje primite (Inbox),
se va apăsa butonul Reîmprospătare (Refresh/Reload Page) al browser-ului.

Dosarul Mesaje primite (Inbox)

4
De asemenea, se va verifica și dosarul Spam.

Dosarul Spam

6. Se va deschide e-mailul primit și se va accesa link-ul din corpul mesajului.

E-mailul cu link-ul de autentificare în aplicație

Atenție!
Link-ul expiră în 10 minute de la primirea e-mailului. Dacă este accesat un link
expirat se va afișa următorul mesaj: „Link invalid sau expirat!”.

Mesajul afișat la accesarea unui link expirat

La primirea acestui mesaj se va apăsa/dă click pe butonul Înapoi la


autentificare și se reiau acțiunile de la punctul 1.

Atenție!
Pentru fiecare autentificare în platforma de generare a certificatului digital al
UE, este necesar să se reia procedura de la punctul 1 - punctul 6.

5
Butonul Înapoi la autentificare

7. După accesarea link-ului, utilizatorul va fi redirecționat către platforma pentru


eliberarea certificatului digital al UE privind COVID.

Interfața platformei pentru eliberarea certificatului digital al UE privind COVID

8. În situația în care utilizatorul întâmpină probleme la autentificarea în platforma


națională de eliberare a certificatelor digitale ale UE privind COVID, va contacta
centrul de preluare apeluri la numărul de telefon afișat după apăsarea butonului
Contact.

Butonul Contact de pe pagina de autentificare

6
CAPITOLUL 2 – OBȚINEREA CERTIFICATULUI DIGITAL AL UE
PRIVIND COVID ÎN URMA VACCINĂRII

Pentru obținerea unui certificat digital al UE privind COVID, utilizatorul


autentificat în aplicație apasă/ dă click pe butonul Certificat nou.

Butonul Certificat nou

2.1. Secțiunea Documente

2.1.1. Identificare cu CNP


Solicitantul:
- Va apăsa/dă click pe butonul CNP dacă s-a identificat la vaccinare prin codul
numeric personal.

Butonul CNP

- Va selecta categoria de vârstă la care se încadrează persoana pentru care


solicită eliberarea certificatul digital al UE privind COVID: sub/peste 14 ani.

7
Butonul pentru selectarea grupei de vârstă (sub/peste 14 ani)

2.1.1.1. Persoana cu vârsta peste 14 ani


Dacă persoana pentru care se solicită eliberarea certificatului digital al UE
privind COVID are peste 14 ani, se completează câmpurile aferente identificării cu
cartea de identitate: CNP-ul, Seria și Numărul CI.

Câmpurile aferente identificării cu cartea de identitate pentru persoane cu vârsta peste 14 ani

Atenție!
În situația în care solicitantul nu introduce datele respectând formatul celor din
cartea de identitate sau omite să completeze un câmp, sistemul va afișa un mesaj
specific de eroare.

2.1.1.2. Persoana cu vârsta sub 14 ani


Dacă persoana pentru care se solicită eliberarea certificatului digital al UE
privind COVID are sub 14 ani, se completează câmpurile aferente identificării: CNP-
ul persoanei pentru care se solicită eliberarea certificatului, numele și prenumele
persoanei care exercită autoritatea părintească și se bifează dacă are acordul
acesteia (DA/NU).

8
Câmpurile aferente identificării persoanelor cu vârsta sub 14 ani și butonul acordul părintelui

Atenție!
În situația în care solicitantul nu introduce datele respectând formatul celor din
actul de identitate sau omite să completeze un câmp, sistemul va afișa un mesaj
specific de eroare.

2.1.2. Identificare cu Pașaport/Act de identitate emis de alt stat decât România


Solicitantul:
- Va apăsa/dă click pe butonul Pașaport/Act identitate dacă s-a identificat la
vaccinare cu pașaportul sau cu un act de identitate emis de alt stat decât
România.

Câmpurile aferente identificării cu pașaport/act identitate

- Va completa câmpurile aferente identificării persoanei astfel:


o selectează din lista afișată țara care a emis pașaportul, sau actul de
identitate emis de alt stat decât România;
o completează numărul pașaportului/actului de identitate emis de alt
stat decât România, ca în exemplul de mai jos:
Exemplu: 12345678

Atenție!
În situația în care solicitantul nu introduce datele respectând formatul celor din
pașaport/actul de identitate emis de alt stat decât România sau omite să completeze
un câmp, sistemul va afișa un mesaj specific de eroare.

9
2.2. Secțiunea Persoana

Se completează câmpurile Inițială nume și Inițială prenume cu inițiala


oricăruia dintre numele, respectiv prenumele persoanei pentru care se va elibera
certificatul digital al UE privind COVID.

Câmpurile aferente secțiunii Persoana

2.3. Secțiunea Tip certificat

Solicitantul:
- Va apăsa/dă click pe butonul Vaccinare.

Butonul Vaccinare

- Va completa în câmpul Tip vaccin, prin selectarea din listă, tipul de vaccin
care i-a fost administrat și pentru care se solicită eliberarea certificatului digital al UE
privind COVID.

Câmpul Tip vaccin

- Va completa în câmpul Județ vaccin, prin selectarea din listă, județul în care
s-a efectuat oricare dintre dozele de vaccin.

10
Câmpul Județ vaccin

- Va completa în câmpul Lună vaccin, prin selectarea din listă, luna în care s-a
efectuat oricare dintre dozele de vaccin.

Câmpul Lună vaccin

ATENȚIE! Toate câmpurile sunt obligatorii.

După completarea tuturor câmpurilor, solicitantul va apăsa/dă click pe butonul


Salvează.

Butonul Salvează

11
2.4. Eliberarea certificatului digital

Sistemul:
- Generează cu succes certificatul digital al UE privind COVID, acesta fiind
disponibil în Listă certificate din meniul din stânga platformei.
- Notifică solicitantul pe e-mail referitor la faptul că certificatul COVID a fost
generat cu succes.

Certificat generat cu succes

Vizualizarea certificatului se face apăsând/dând click pe butonul Vizualizează


certificat.

Butonul Vizualizează certificat

12
Pentru salvarea certificatului în format pdf se apasă/dă click pe butonul
Descarcă PDF.

Butonul Descarcă PDF

Solicitantul nu are o limitare în ceea ce privește numărul de certificate digitale


al UE privind COVID ce pot fi generate.

În situația în care datele introduse nu sunt corecte, certificatul digital al UE


privind COVID nu va fi generat în Listă certificate din meniul din stânga platformei,
iar sistemul va afișa mesajul Eroare la generare.
Solicitantul va fi notificat pe e-mail referitor la faptul că, certificatul COVID nu a putut
fi generat.

Eroare la generarea certificatului

Vizualizarea tipului de eroare se face apăsând butonul Vizualizează certificat.

13
Vizualizarea tipului de eroare

În Listă erori va fi afișat mesajul aferent tipului de eroare generată.

Tipul erorii generate

În situația în care eroarea a fost generată din cauza introducerii incorecte a


datelor se apasă pe butonul Recompletează și sereiau activitățile de la Capitolul 2.

Butonul Recompletează

În situația în care datele introduse sunt corecte, dar certificatul digital al UE


privind COVID nu este generat și sistemul afișează mesajul Eroare la generare,
solicitantul va contacta centrul de preluare apeluri la numărul de telefon afișat în
secțiunea Contact.

14
Pagina de contact

În secțiunea Utile, solicitantul va găsi Informații generale, Întrebări


frecvente, și Alte informații despre certificatul digital al UE privind COVID și Pași
necesari pentru generarea acestuia.

Secțiunea Utile

Pentru ștergerea certificatelor care au avut Eroare la generare sau a celor


Generate cu succes, solicitantul apasă/dă click pe butonul Șterge certificat din
dreptul certificatului pe care dorește să îl șteargă.

15
Ștergere certificat

După apăsarea butonului Șterge certificat, platforma afișează mesajul:


„Sunteți sigur că doriți să efectuați ștergerea?”, solicitantul fiind atenționat că
acțiunea este ireversibilă.

Dacă se dorește ștergerea definitivă, se apasă/dă click pe butonul Șterge, iar


solicitantul va fi notificat de platformă prin următorul mesaj: „Certificatul solicitat a
fost șters”.

Mesaj de atenționare privind ștergerea certificatului

Mesaj de confirmare a ștergerii certificatului

Solicitantul poate căuta și filtra certificatele digitale ale UE privind COVID


utilizând filtrele puse la dispoziție de sistem.

16
Căutare și filtrare

În fereastra Filtre avansate, solicitantul poate filtra în funcție de:


- Status certificat: Generat cu succes/Eroare la generare/În curs de generare;
- Tip certificat: Vaccinat/Recuperat după boală/Test negativ.

Filtrare avansată

17
CAPITOLUL 3 – DECONECTAREA DIN PLATFORMA DE
ELIBERARE A CERTIFICATULUI DIGITAL AL UE PRIVIND COVID
(Logout)

Solicitantul:
- Apasă/dă click pe butonul aflat în colțul din dreapta-sus al platformei, unde
este afișată adresa de e-mail, pentru accesarea meniului cu opțiuni.

Butonul pentru afișarea meniului cu opțiuni din colțul din dreapta sus

- Apasă/dă click pe butonul Logout, pentru a se deconecta din platformă.

Butonul Logout

În situația în care nu dispuneți de mijloacele necesare eliberării certificatului


digital al UE privind COVID, puteți solicita sprijin reprezentantului Serviciului Public
Comunitar Local de Evidență a Persoanelor (SPCLEP) sau reprezentantului
Direcției de Sănătate Publică din raza de domiciliu/reședință.

Atenție!
 În situația în care solicitantul este reprezentantul SPCLEP se
recomandă să utilizeze pentru autentificare adresa de e-mail a instituției sau o
adresă de e-mail special creată pentru primirea certificatului digital al UE
privind COVID.
 În situația în care solicitantul este reprezentantul DSP se recomandă să
utilizeze pentru autentificare adresa de e-mail a DSP-ului sau o adresă de e-
mail special creată pentru primirea certificatului digital al UE privind COVID.

18