Sunteți pe pagina 1din 2

Raport cu privire la monitorizarea executării contractelor pentru semestrul I anul 2021

Cauza Mențiuni privind


Data neexecu Reclamații Sancțiuni calitatea executării
Nr.d/o denumirea operatorului economic Nr. contract contractului Nr.procedurii Obiectul achiziției etapa de executare t înaintate aplicate contractului
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

01 Moldtelecom SA 03/01 18.01.2021 Servicii internet și IP TV 50,0 în derulare - - calitativ

02 IP CTIF 11/01 22.01.2021 Servicii de mentenanță a SI 50,0 în derulare - - calitativ

03 IP STISC 12/01 02.02.2021 Servicii informatice 50,0 în derulare - - calitativ

04 Poliexpert SRL 17/01 20.01.2021 Servicii de promovare informațională 50,0 în derulare - - calitativ

05 IP STISC 20/01 22.01.2021 Servicii informatice 100,0 executat - - calitativ și integral

06 IP STISC VPS/007 24.05.2021 Servicii informatice 0,0 în derulare - -

07 ÎM Moldcell SA 02/01 20.01.2021 Servicii de telefonie mobilă 44,5 în derulare - - calitativ

08 SA Moldtelecom 4400 01.01.2021 Servicii de telefonie fixă 34,0 în derulare - - calitativ

09 IP Baza auto a Cancelariei de Stat 09/01 20.01.2021 Servicii de parcare auto 50,0 în derulare - - calitativ

10 SA Moldtelecom 10/01 10.01.2021 Servicii de locațiune 50,0 în derulare - - calitativ

11 ArtBusiness Club SRL 13/01 22.01.2021 Servicii de locațiune 50,0 în derulare - - calitativ

12 SA Moldtelecom 15/01 29.01.2021 Refacturarea energiei electrica 38,2 în derulare - - calitativ

13 SA Moldtelecom 16/01 08.02.2021 Refacturarea serviciilor comunale 52,5 în derulare - - calitativ

14 Î.S. „Poșta Moldovei” 18/01 26.02.2021 Refacturarea serviciilor comunale 40,6 în derulare - - calitativ

15 Î.S. „Poșta Moldovei” 518/01 01.01.2021 Servicii de locațiune 50,0 în derulare calitativ

16 S.C. Edlin–Trans SRL 35/06 29.06.2021 Servicii chirie 0,0 în derulare - -

17 Asterra Grup SA 29/03 23.03.2021 Asigurare RCA 95,9 în derulare - - calitativ

18 CC Aqua Trade SRL 14/01 29.01.2021 Apă potabilă & Servicii de igienizareaa instalatiilor 32,7 în derulare - - calitativ

19 SC Net-ADV SRL 22/01 27.01.2021 Toner & Servicii reparație a echipamentului 26,8 în derulare - - calitativ

20 IM CCP AD REM SRL 27/03 01.03.2021 Reparația și întreținerea automobilelor 17,0 în derulare - - calitativ

21 Mija Semion 32/05 28.05.2021 Servicii de formare profesională 100,0 executat - - calitativ și integral

22 Bercut Grup SRL 01/01 22.01.2021 Servicii de pază tehnică 50,0 în derulare - - calitativ

23 Î.S. „Poșta Moldovei” 19/01 08.02.2021 Servicii de recepționare, preluare și expediere a trimiterilor poștale 64,7 în derulare - - calitativ

24 Roșca Elena 04/01 29.01.2021 Servicii de dereticare 50,0 în derulare - - calitativ

25 Cerneavskaia Alla 05/01 29.01.2021 Servicii de dereticare 50,0 în derulare - - calitativ

26 Copșciu Ecaterina 06/01 25.01.2021 Servicii de dereticare 50,0 în derulare - - calitativ

27 Bolgar Vasilisa 07/01 25.01.2021 Servicii de dereticare 50,0 în derulare - - calitativ


Cauza Mențiuni privind
Data neexecu Reclamații Sancțiuni calitatea executării
Nr.d/o denumirea operatorului economic Nr. contract contractului Nr.procedurii Obiectul achiziției etapa de executare t înaintate aplicate contractului
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

28 Cojocari Mariana 08/01 25.01.2021 Servicii de dereticare 50,0 în derulare - - calitativ

29 OVM - Transcargo SRL 24/02 22.02.2021 Servicii de spălare auto 100,0 executat - - calitativ și integral

30 S.C. Identic Studio SRL 25/02 26.02.2021 Elaborare Spot publicitar 100,0 executat - - calitativ și integral

31 Foltex SRL 28/03 26.03.2021 Servicii de traducere 0,0 în derulare - -

32 Î.C.S. “Reforma Art” SRL 30/03 19.03.2021 Servicii de difuzare a spotului „Raportarea Ajutoarelor de Stat” 100,0 executat - - calitativ și integral

33 Neosuport Service SRL 33/05 25.05.2021 Server 100,0 executat - - calitativ și integral

34 Prooptimus 34/06 22.06.2021 Notebook 100,0 executat - - calitativ și integral


ocds-b3wdp1-MD-
35 ÎCS “Lukoil-Moldova” SRL 30/03 23.03.2021 1613645534888 Combustibil 26,2 în derulare - - calitativ

36 SC Net-ADV SRL 23/02 01.03.2021 Cartușe de toner 100,0 executat - - calitativ și integral

37 Birovits SRL 26/02 26.02.2021 Rechizite de birou în derulare - - calitativ

38 Lismedfarm SRL 31/03 13.04.2021 Dezinfectant 53,7 în derulare - - calitativ