Sunteți pe pagina 1din 2

Republica Moldova

Primarul Municipiului Ungheni

3600, str. Naţională 7, mun. Ungheni, Republica Moldova, tel. (236) 2.24.37, fax.. (236) 2.31.81

DISPOZIŢIE nr. 202-02/1-7


din 22.07.2021

Cu privire la convocarea Consiliului Municipal Ungheni

În temeiul art. 16 alin. (2-3) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică
locală,
DISPUN:
Se convoacă Consiliul Municipal Ungheni în şedinţă extraordinară, pe data de 28.07.2021, la
orele 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Ungheni, cu următoarea ordine de zi:
1. Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare în mod selectiv și a actelor de
inventariere a bunurilor imobile proprietate publică a municipiului Ungheni
Raportor: S. Mutu, specialist principal, pentru reglementarea regimului funciar
2. Cu privire la transmiterea în comodat a unor bunuri imobile - terenuri proprietate
publică a municipiului Ungheni
Raportor: S. Mutu, specialist principal, pentru reglementarea regimului funciar
3. Cu privire la instituirea dreptului de superficie
Raportor: S. Mutu, specialist principal, pentru reglementarea regimului funciar
4. Cu privire la formarea bunului imobil
Raportor: S. Mutu, specialist principal, pentru reglementarea regimului funciar
5. Cu privire la înaintarea spre vânzare-cumpărare prin licitaţie „cu strigare” a bunurilor
imobile – terenuri proprietate publică
Raportor: S. Mutu, specialist principal, pentru reglementarea regimului funciar
6. Cu privire la aprobarea Regulamentului de utilizare a Skatepark-ului amplasat în
Parcul „Micul Cluj” din mun. Ungheni
Raportor: D. Ternovschi, viceprimar
7. Cu privire la aprobarea Actului de predare – primire a autospecialei VLIV Medium 16
MZ 534025
Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef
8. Cu privire la transmiterea în comodat a unui bun – proprietate publică
Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef
9. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef
10. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului Municipal Ungheni nr. 1/8 din 16.02.2018
Raportor: V. Poia, viceprimar
11. Diverse.
Primar Alexandru AMBROS

Întrunirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Municipal:


1. Comisia Socială - 27.07.2021, ora 12:00, biroul – CIC.
2. Comisia Învăţământ, cultură, tineret, sport – 27.07.2021, ora 13:00, biroul – CIC.
3. Comisia Economie, buget şi finanţe - 27.07.2021, ora 14:00, biroul – CIC.