Sunteți pe pagina 1din 2

Managementul curriculumului

Managementul activitatii didactice

- defineşte şi analizează modul de valorificare globală, optimă şi strategică a resurselor


pedagogice ale clasei în contextul obiectivelor instruirii, angajate la nivel general şi specific,
operaţionalizate de profesor într-o perspectivă sistemică, deschisă, inovatoare,
(auto)perfectibilă pe termen scurt, mediu şi lung.

Managementul clasei de elevi

defineşte şi analizează dimensiunile funcţional-structurale şi contextuale ale activităţilor


specifice clasei de elevi, ca grup şcolar de bază în cadrul organizaţiei şcolare, în perspectiva
optimizării acestora în contexte pedagogice şi sociale deschise.

Functiile managementului educatiei

Planificare

PLANIFICARE a activităţii în raport de finalităţile educaţiei şi de contextul activităţii de


educaţie / instruire (resurse, condiţii, situaţii, stili, simbolistică, ideologie etc.)

Coordonare

îndrumare metodologică a activităţii principale organizată şi planificată în context determinat


(educaţia, instruirea, orientarea şcolară şi profesionala, formarea profesională iniţială și
continuă etc.

Organizare

a resurselor pedagogice existente la un anumit moment dat (resurse pedagogice –


informaţionale, umane, didactico-materiale, bugetare / financiare);

REGLARE - AUTOREGLARE

a activităţii prin acţiuni de perfecţionare şi decercetare pedagogică, implicate în reluarea


ciclului managerial la un nivel superior (abordat sistemic, global,optim, strategic, inovator)

Managementul educatiei

Managementul organizatiei

scolare

defineşte şi analizează modelele, principiile, obiectivele, metodologia conducerii şcolii,


resursele pedagogice ale şcolii
- ştiinţă pedagogică construită interdisciplinar la nivelul relaţiei dintre pedagogie, economie,
sociologie, politologie

SISTEM

SISTEMUL DE EDUCATIE

SISTEMUL DE ÎNVĂTĂMÂNT

ORGANIZATIA ȘCOLARĂ

CLASA DE ELEVI

PROCES

ACTIVITĂTILE DIDACTICE LA TOATE NIVELURILE

CONDUCERE

Optima,
Globala,
Strategica
Inovatoare
https://prezi.com/y25mvzuwatvb/managementul-curriculum-ului/