Sunteți pe pagina 1din 7

1Analiză: „Statul Profund Global, această

cabală puternică”
 325 0

„Covid-19 a schimbat modul în care este condusă lumea. Au fost retrasate ?i grani?ele
lumii (inclusiv limitele libertă?ilor noastre), iar regulile jocului se schimbă atât de
repede, încât nu mai putem ?ine pasul.

Datorită alian?elor profunde ?i, în multe cazuri, secrete dintre guvernul SUA ?i alte state
?i corpora?ii globale, a devenit evident că am intrat într-o nouă ordine mondială, una
formată din agen?ii guvernamentale interna?ionale ?i corpora?ii”, scrie John
Whitehead, directorul institutului Rutherford, un ONG axat pe apărarea libertă?ilor civile
?i a drepturilor omului.

Această cabală puternică, să o numim Statul Profund Global, este la fel de reală ca ?i
statul profund american, corporatist, militarizat ?i industrializat, ?i reprezintă o mare
amenin?are pentru drepturile cetă?enilor garantate prin Constitu?ie.

Pe parcursul ultimelor decenii ne-am apropiat treptat de această ordine globală, însă
covid-19 a grăbit această schimbare pentru că a unit interesele guvernului cu
interesele corporatiste.

Nu este limpede dacă statul profund american (acel aparat care îi controlează pe liderii
ale?i) este subordonat statului profund global sau dacă acesta din urmă conferă
autoritate statului profund american. Oricum, nu este niciun dubiu că aceste două
structuri au ajuns sa trăiască în simbioză.

Gândi?i-vă ce impact are asupra vie?ilor ?i libertă?ilor noastre această convergen?ă


dintre interesele orientate spre profit ale corpora?iilor legate de supravegherea popula?
iei ?i complexul militaro-industrial, industria penitenciarelor private, serviciile secrete,
sectorul tehnologic, al comunica?iilor, transportului, industria farmaceutică si, cel mai
recent, sectorul farmaceutico-sanitar.
Toate aceste sectoare sunt dominate de megacorpora?ii care operează la scară
globală ?i ac?ionează prin canale guvernamentale pentru a-?i spori profiturile. Politicile
orientate spre profit ale acestor gigan?i globali influen?ează totul – de la politicile
legislative la economie ?i până la problemele de mediu şi sistemul sanitar.

Pandemia covid-19

Pandemia ne-a dus spre o altă nouă frontiera globală. Cei care speră să poată naviga în
această lume a urmăririi contactelor prin mijloace tehnologice, prin pa?apoarte de
vaccinare ?i premise digitale vor ajunge să se confrunte cu aspecte care sunt în
contradic?ie cu considerente personale politice, morale ?i religioase, aspect pentru
care nu există răspunsuri în alb ?i negru.

Vom ajunge în situa?ia în care libertatea de a ne deplasa ?i de a stabili contacte să


depindă de tabăra în care ne aflăm: a vaccina?ilor sau a nevaccina?ilor. The New York
Times scria că certificatul de vaccinare va fi ultimul simbol al statutului social, va fi
noul card de credit platinum. Profesorul Ramesh Raskar, de la MIT, vorbea despre
„moneda sănătă?ii”, o denumire potrivită având în vedere rolul lucrativ pe care îl vor
avea marile corpora?ii pe această nouă pia?ă. Companiile aeriene lucrează deja la
permise de călătorie, IBM lucrează la un permis digital, Uniunea Europeană a lansat
propuneri legislative pentru un asemenea permis, iar guvernul SUA le-a acordat
corpora?iilor rolul principal în acest domeniu.

Big Brother

Statul „Big Brother” a ajuns să domine guvernul ?i să ne domine vie?ile, iar vârful lui de
lance este NSA, o agen?ie care a demonstrat că are pu?in respect fa?ă de limitele
impuse de constitu?ie ?i fa?ă de intimitatea noastră. Însă guvernul nu ac?ionează de
unul singur. Are nevoie de complici.

Nevoile guvernului, în special în domeniul apărării, supravegherii ?i managementului


informa?iilor, au fost satisfăcute de sectorul corporatist, care s-a dovedit a fi un aliat
puternic ?i care depinde la rândul lui de expansiunea birocra?iei guvernamentale.
Să luăm ca exemplu compania AT&T, cea mai mare companie de telecomunica?ii din
SUA. Re?eaua ei uria?ă de telecomunica?ii din întreaga lume oferă guvernului SUA
infrastructura complexă de care are nevoie pentru programele de supraveghere în
masă. „NSA consideră că AT&T este unul dintre cei mai de încredere parteneri ?i a
salutat «disponibilitatea» de a ajuta pe care a arătat-o această companie. Este o
colaborare veche de decenii. Potrivit documentelor NSA, AT&T este apreciată nu numai
pentru că are acces la informa?ii din întreaga ?ară, ci ?i pentru că are o rela?ie unică cu
furnizorii de internet ?i telefonie. NSA se folose?te de aceste rela?ii pentru
supravegherea popula?iei, folosind compania ca pe un paravan pentru ac?iunile de
spionare a informa?iilor procesate de alte companii”, scria publica?ia Intercept.

Acum să extindem la scară globală ceea ce face guvernul American prin AT&T. Iar în
felul acesta ajungem la a?a-zisul Program „14 Eyes”. Este o agen?ie globală de spionaj
formată din membri din întreaga lume (SUA, Marea Britanie, Canada, Noua Zeelandă,
Australia, Danemarca, Fran?a, Olanda, Norvegia, Germania, Belgia, Italia, Suedia,
Spania, Israel, Coreea de Sud, Japonia, India, toate teritoriile britanice de peste mări).

Iar supravegherea popula?iei este doar vârful aisbergului atunci când vine vorba despre
alian?ele globale.

Profituri de pe urma războiului global

Războiul a devenit o întreprindere profitabilă. Iar America, cu imperiul său militar ?i cu


rela?ia incestuoasă cu contractorii din domeniul apărării, este unul dintre cei mai mari
vânzători ?i cumpărători pe această pia?ă.

Complexul militaro-industrial a creat un imperiu nemaivăzut în istorie în ce prive?te


obiectivele sale ?i cheltuielile, un imperiu menit să poarte războaie perpetue peste tot
în lume. Spre exemplu, în timp ce construia acasă un stat al supravegherii ?i securită?ii,
complexul militaro-industrial a împânzit lumea cu trupe americane (în 177 de ?ări, adică
70% din toate statele lumii).
Guvernul nu este transparent când vine vorba despre cheltuieli, însă se ?tie că
Pentagonul a cheltuit peste 1,8 trilioane de dolari cu războaiele din Afganistan ?i Irak
(asta înseamnă 8,3 milioane de dolari pe oră). Suma aceasta nu include exerci?iile
militare ?i războaiele din alte zone ale lumii, care, luate împreună, se a?teaptă să dea o
notă de plată de 12 trilioane de dolari, până în 2053.

Fuziunea ilegală dintre industria globală a armamentului ?i Pentagon, cea despre care
avertiza pre?edintele Dwight Eisenhower în urmă cu peste 50 de ani, a ajuns să
reprezinte o amenin?are pentru SUA. Imperiul militar american în expansiune suge 15
miliarde de dolari pe lună (20 de milioane de dolari pe oră) – iar asta doar pentru
războaiele în desfă?urare. Asta nu include cheltuielile cu personalul ?i între?inerea a
celor peste o mie de baze militare americane din întreaga lume.

SUA nu reprezintă decât 5% din popula?ia globală, însă are 50% din cheltuielile militare
globale. Cheltuie?te mai mult pe apărare decât următoarele 19 state din lume, iar
Pentagonul cheltuie?te mai mult decât cheltuiesc pe sănătate, educa?ie ?i securitate
toate cele 50 de state ale SUA luate la un loc. Există o explica?ie pentru faptul că
Pentagonului ?i contractorilor din acest domeniu li se aplică deseori eticheta „corupt”
sau „ineficient”. Umflarea pre?urilor de achizi?ie a devenit o formă de corup?ie
acceptată în imperiul militar american.

?i, din nefericire, nu doar economia este extorcată.

Condusă de un sector de apărare lacom, America a fost transformată într-un câmp de


luptă cu poli?ie militarizată, de parcă ar fi într-o zonă de război. Pre?edintele Biden,
urmând calea predecesorilor săi, a continuat să extindă imperiul militar american în
străinătate, dar ?i pe plan intern, încercând să satisfacă interesele financiare (militare,
corporatiste ?i de securitate) care conduc statul profund ?i care de?in frâiele
guvernului.

Poli?ia globală

Arunca?i o privire la for?ele de politie din America ?i din alte ?ări ?i ve?i vedea că este
greu să face?i vreo deosebire între ele. Este un motiv pentru care ele seamănă, pentru
faptul că au adoptat armele ?i uniformele armatei. Este un motiv pentru care ac?
ionează la fel ?i vorbesc aceea?i limbă a for?ei: ele apar?in for?ei globale de poli?ie.

De exemplu, Israelul – unul dintre cei mai apropia?i alia?i ai SUA ?i unul dintre principalii
beneficiari ai ajutorului militar de 3 miliarde de dolari oferit de SUA – a avut un program
de antrenare a poli?iei americane, pentru ca aceasta să ac?ioneze ca for?e de ocupa?ie
în comunită?ile locale. Intercept scria că poli?ia americană a luat lec?ii de la agen?ii
care aplică legi mar?iale, nu legi civile.

Obiectivul este prevenirea extremismului violent ac?ionând la sursă: rasism, bigotism,


ură, intoleran?ă. Cu alte cuvinte, poli?ia – ac?ionând ca extensie a Na?iunilor Unite – va
identifica, monitoriza ?i descuraja persoanele care manifestă, exprimă sau se implică în
orice ar putea fi considerat extremism.

Desigur, există îngrijorarea că, în multe cazuri, programul anti-extremism al guvernului


va fi folosit pentru a combate activită?i nonviolente ?i legale, pe motiv că ar fi poten?ial
extremiste.

Începe?i să vede?i întregul tablou?

Pe aproape toate fronturile – fie că este vorba de războiul împotriva drogurilor,


vânzarea de armament, reglementarea imigra?iei, sistemul penitenciar, tehnologia,
lupta cu pandemia – dacă există posibilitatea de a ob?ine profit ?i de a concentra
puterea, pute?i fi siguri că guvernul ?i partenerii lui globali vor ajunge la acorduri de pe
urma cărora poporul american va pierde.

Ne-am pierdut libertă?ile – sub pretextul securită?ii na?ionale ?i al păcii globale care nu
pot fi men?inute decât printr-o lege mar?ială mascată în lege ?i ordine, care nu pot fi
men?inute decât prin armată sau poli?ie militarizată ?i printr-o elită politică hotărâtă
să-?i men?ină puterea cu orice pre?. Este greu de stabilit momentul în care a început
acest proces, însă este limpede că suntem pe o traiectorie descendentă ?i prindem
viteză.
Guvernarea „poporului, prin popor, pentru popor” a dispărut.

În locul ei avem un guvern din umbră – corporativ, militarizat, înrădăcinat în birocra?ia


globală – care este total opera?ional ?i care conduce ?ara. Având în vedere
expansiunea, globalizarea ?i fuziunea dintre puterile guvernamentală ?i corporatistă,
vom ajunge ca, peste 20 de ani, să nu ne mai recunoa?tem ?ara. A fost nevoie de mai
pu?in de o genera?ie pentru ca toate libertă?ile noastre să fie erodate, timp în care s-a
construit, s-a extins ?i s-a consolidat Statul Profund Global.

Guvernul SUA nu ne va salva din lan?urile Statului Profund Global.

Vor apărea cei care vor spune că orice referire la un guvern al Noii Ordini Mondiale – o
elită care conspiră pentru a conduce lumea – este o teorie a conspira?iei. Nu sunt unul
dintre ace?tia. Cred că este necesar să-i privim cu suspiciune pe guvernan?i, să tragem
semnale de alarmă cu privire la reducerea libertă?ilor ?i să instituim limite pentru
abuzurile comise de guvern.

Pot spune că puterea corupe, iar puterea absolută corupe în mod absolut.

Am studiat suficient de mult istoria acestei ?ări ?i istoria lumii pentru a ?ti că guvernele
(guvernul SUA nu face excep?ie) ajung să fie la un moment dat una cu răul împotriva
căruia spun că luptă, indiferent că acel rău ia forma terorismului, a torturii, a traficului
de droguri, a traficului de fiin?e umane, a violen?ei, crimei, ho?iei, pornografiei,
experimentelor ?tiin?ifice sau a altor activită?i care generează suferin?ă ?i duc la
servitute. ?i am trăit suficient cât să văd cum multe a?a-zise teorii ale conspira?iei au
devenit realitatea pură ?i dură.

Citiţi şi:
Benjamin Fulford – O privire asupra centrelor de putere care negociază guvernul
mondial
Pre?edintele Academiei Române, Ioan-Aurel Pop: Orice proiect de ?ară trebuie bazat pe
educa?ie ?i sănătate, a?ezate pe valori cre?tine

 
yogaesoteric
29 mai 2021

S-ar putea să vă placă și