Sunteți pe pagina 1din 1

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Formular întrebări membri GT în contextul efectuării stadiului de practică

Realizat în cadrul activității: S.A 4.2 Organizarea de stagii de cercetare, cu componenta practica, la
colaboratori din sectorul privat si/sau actori relevanti din domeniul CDI in vederea dezvoltarii cercetarii
teoretice

Având în vedere stadiul de practică efectuat în cadrul proiectului SIMBA, implementat de Universitatea
Politehnica, în parteneriat cu Asociația Ecoteca, vă invităm să răspundeți întrebărilor de mai jos, pe scurt.
Răspunsurile dvs. ne vor ajuta în realizarea unei evaluări finale ale proiectului.

1. Pe o scală de la 1 la 10, cum evaluați experiența dvs. de practică organizată în cadrul proiectului
SIMBA?
10
2. Pe o scală de la 1 la 10, în ce măsură ați reușit să îndepliniți planul de activități stabilit inițial?
10
3. Pe o scală de la 1 la 10, cât considerați că cercetare practică reprezintă un suport real pentru
realizarea componentelor experimentală şi aplicativă?

10
4. Pe o scală de la 1 la 10, cât considerați că ați atins prin tema dvs. de cercetare domeniul “inovării
sociale”?
10
5. Pe o scală de la 1 la 10, cât considerați că ați atins prin tema dvs. de cercetare domeniul “dezvoltării
durabile”?
10