Sunteți pe pagina 1din 3

PREGĂTIRE BAC 27 SUBIECTUL I 30 puncte

A. Precizaţi: 1. numele statului marcat, pe hartă, cu litera I; 2. numele oraşului-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 4. 4 puncte
B. Scrieţi, pe foaie răspunsurile corecte: 6 puncte
1. Oraşul marcat, pe hartă, cu 2 este capitala statului.......
2. Oraşul marcat, pe hartă, cu 5 este capitala statului.......
3. Oraşul capitală marcat, pe hartă, cu 12 se numeşte…...
C. Scrieţi, pe foaia răspunsul corect: 10 puncte
1. Climatul temperat continental este specific statelor marcate,
pe hartă, cu literele:
a. A şi G b. B şi F c. C şi D d. F şi G
2. Ţărmul cu fiorduri este specific statului marcat, pe hartă, cu
litera:a. A b. C c. D d. E
3. Fluviul Sena traversează statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. C c. D d. F
4. Capitala statului Grecia este marcată, pe hartă, cu numărul:
a.1 b. 3 c. 5 d. 7
5. Munţii Carpaţi se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă,
cu litera: a. C b. D c. F d. G
D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful
Peninsulei Scandinave şi relieful Peninsulei Iberice. 6p
E. Precizaţi două cauze care determină distribuţia neuniformă a
precipitaţiilor medii anuale în Europa. 4 puncte
SUBIECTUL II 30 puncte
A. Precizaţi: 1. numele unităţi de relief marcată, pe hartă, cu
litera B ; 2. numele oraşului marcat, pe hartă, cu 10. 4puncte
B. Scrieţi, pe foaie răspunsurile corecte: 6 puncte
1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 5 se numeşte …
2. Cratere bine dezvoltate sunt în unitatea de relief cu litera …
3. Lacuri glaciare sunt în unitatea de relief marcată, cu litera..
C. Scrieţi, litera răspunsului corect: 10 puncte:
1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 10 se numeşte:
a. Brăila b. Călăraşi c. Giurgiu d. Slobozia
2. Domurile gazeifere sunt specifice unităţii de relief marcată,
pe hartă, cu litera: a. A b. D c. F d. G
3. Bazinul de lignit Motru - Rovinari se află situat în unitatea
de relief cu litera: a. B b. C c. E d. F
4. Râul Bega traversează subunitatea de relief marcată, pe
hartă, cu litera: a. A b. E c. F d. G
5. Alunecări de teren se produc în unitatea de relief marcată, cu
litera: a. A b. C c. E d. H
D. Precizaţi trei deosebiri între clima unitǎţii de relief marcate,
pe hartǎ, cu A şi cu H. 6 puncte
E. Precizaţi: 1. o cauză a lipsei pădurilor în zona alpină; 2. o cauză a creşterii populaţiei rurale, după 1990, în România. 4puncte
SUBIECTUL III (30 puncte)
Reprezentarea grafică prezintă evoluţia temperaturii medii lunare ale aerului
la o staţie meteorologică din Câmpia Română.
A. Scrieţi: 1. valoarea maximă a temperaturii medii lunare,
precum şi luna în care se înregistrează; 2. valoarea minimă a temperaturii
medii lunare, precum şi luna în care se înregistrează. 4 puncte
B. Precizaţi: 1. modul de calcul al temperaturii medii anuale;
2. valoarea amplitudinii termice medii anuale; 3. un factor natural care
influenţează variaţia temperaturii medii lunare. 6 puncte
C. Pentru Franţa, precizaţi: 1. două state vecine, membre ale UE;
2. două unităţi de relief; 3. un tip de climă; 4. două oraşe, cu excepţia
capitalei; 5. o regiune turistică; 6. două resurse de subsol. 10 puncte
D. 1. Calculaţi densitatea medie a populaţiei Europei, ştiind că suprafaţa este
de 10,4 mil. km2 şi numărul locuitorilor de 726 mil.loc (2004); 2. Precizaţi doi factori care influenţează distribuţia spaţială a
populaţiei pe continentul european. 6 puncte E. În Europa Sudică şi Centrală există areale extinse afectate de eroziunea solului.
O situaţie similară este şi în România. Precizaţi doi factori care au condus la extinderea acestor areale. 4 puncte 10 puncte oficiu
BAREM DE CORECTARE
SUBIECTUL I 30 PUNCTE
A. Se acordă 4puncte 1. I - Serbia 2p; 2. 4 -Viena - 2p; .
B. 1. Suedia —2p; 2. Lituania — 2p; 3. Berlin - 2p.
C. I. D 2p;2. b 2p; 3.c2p; 4. d-2p;5. c l2p.
D. Se acorda 6 puncte, din care 4p pentru 2 deosebiri și 2p pentru o asemanare intre relieful Peninsulei Scandinavia și relieful
Peninsulei Iberice (pentru raspunsuri partial corecte se acorda cate lp). De exemplu:
Deosebiri:
in Peninsula Scandinavia este un lanț montan Caledonian (Alpii Scandinaviei), iar in Peninsula Iberica sunt unitati de relief
formate in orogeneza hercinica (Messeta spaniola) si orogeneza alpina (Muntii Pirinei Cordilierele);
- Peninsula Scandinavia are un relief glaciar, accidentat, dominata central de Alpii Scandinaviei, iar Peninsula Iberica are un
relief format din podisuri (600 - 1000 m), platouri valurite pietroase, inconjurate de Cordiliere;
- in Peninsula Scandinavia campia ocupa suprafețe restranse in partea de sud-est, este de origine fluvio-glaciara și prezinta
morene, iar in Peninsula Iberica sunt campii litorale și fluviale Asemanare:
Din ambele exista un relief de podiș (Podișul Suediei Norrland Podișul Finlandei in Peninsula Scandinavia Meseta Spaniola in
Peninsula Iberica);.
- in ambele exista relief glaciar (in Alpii Scandinaviei și in Muntii Pirinei).
E. Se acorda 4 puncte pentru doua cauze enuntate corect. De exemplu:
vanturile de vest aduc precipitatii abundente pe tarmul vestic inaintand spre est cantitatea de precipitatii scade datorita departarii
de ocean;
- relieful influenteaza prin altitudine si orientare distributia spatiala a precipitatiilor (precipitati ile cresc odata cu altitudinea și
sunt mai mari pe versantii vestici).
Se accepta orice alta formulare care pastreaza același sens cu ideile mentionate in barem. Se accepta orice alt raspuns corect.
SUBIECTUL II 30 puncte
A. Se acorda cate 2 p pentru fiecare raspuns corect:
1. B - Subcarpatii Moldovei; 2. 10 - Călărași.
B. Se acorda cate 2 puncte pentru fiecare spatiu completat corect: 1. Moldova; 2. C (Grupa Centrala a Carpatilor Orientali);
3. H - Carpatii Meridionali la vest de Olt.
C. Se acorda cate 2p pentru fiecare raspuns corect: 1. c; 2. b; 3. d; 4. d; 5. a.
D. Se acorda 6 puncte, cate 2p pentru fiecare deosebire enuntata corect (pentru fiecare raspuns incomplet se acorda cate lp):
1 .Unitatea de relief marcata, pe harta, cu A (Pod. Barladului) este in etajul climatic de podiș, pe cand unitatea de relief marcata,
pe harta, cu H (Carpatii Meridionali la vest de Olt) este in etajul climatic montan;
2, Unitatea de relief marcata, pe harta, cu A este in zona influentelor climatice de arididate, pe cand in unitatea de relief marcatS,
pe harta, cu H se resimt influentele climatice oceanice pe versantul nordic §i submediteraneene in SV.
3. In unitatea de relief marcata, pe harta, cu A precipitatiile medii anuale au valori cuprinse intre 400-500 mm, pe cand in
unitatea de relief marcata cu H se inregistreaza precipitatii Cu valori intre 800-1000 mm.
E. Se acordă 4 puncte, cate 2 puncte pentru fiecare cauză enuntata corect:
1. Temperaturile scăzute și vanturile puternice;
2. Restructurarea economică și migrarea populatiei către mediul rural.
Subiectul III 30 PUNCTE
A. Se acorda cate 2p pentru fiecare răspuns corect:
1. valoarea maxima: 22-23°C; iulie;
2. valoarea minimS: - 4°C; ianuarie.
B. Se acordă cate 2 puncte pentru fiecare raspuns corect:
1. Raportul dintre suma temperaturilor medii lunare și numărul lunilor anujui - 2p;
2. Amplitudinea termica anuală (cu aproximatie): 27-28 QC;
3. Influenta climatica; relieful; intensitatea radiatiei solare.
C. Se acordS 10 puncte pentru precizarea urmatoarelor elemente despre Franta:
1. Spania, Belgia - 2p;
2. Muntii Alpi, Muntii Pirinei2p;
3. temperat - oceanicS - lp;
4. Marsilia, Le Havre - 2p;
5. Valea Loarei - lp;
6. fier, cărbune — 2p;
7. 68,8 loc/km2 (2004);
8. doi factori naturali: relieful, climatul; doi factori socio-economici: distributia resurselor, gradul de
dezvoltare economică a statelor.
D. Se acordS 4 puncte astfel:
- despăduririle pe mari suprafete - 2p; utilizarea neratională a terenurilor agricole - 2p.

S-ar putea să vă placă și