Sunteți pe pagina 1din 56

ECATERINA VRĂŞMAŞ (coordonator)

V io r ic a O p r e a • A n a S t o ic a
A d r ia n a S t a n c u • S o r in a N ic u l e s c u
E l e n a L il ia n a G ă l b in a ş u

SĂ ÎNVĂŢĂM
J
c u ... p l ă c e r e
Fişe de exerciţii logopedice
în comunicarea orală si scrisă

Supliment al
revistei învăţământul Preşcolar
3 3

2007
Să învăţăm cu... plăcere
Fişe de exerciţii logopedice
în comunicarea orală şi scrisă

Supliment al
A

revistei învăţământul Preşcolar

2007
IV .
Să scriem
cu... plăcere
Exerciţii grafice pentru învăţarea scrisului
(Prevenirea disgrafiei)

Scrisul este, după cum arată J. Ajuriaguerra, „o activitate motorie fină, foarte complexă şi
diferenţiată, a cărei formare este laborioasă şi de lungă durată. [...] Dezvoltarea psihomotorie a
copilului este iară îndoială fundamentul esenţial al dezvoltării scrisului.“
Scrisul este, în acelaşi timp, „limbai exprimat grafic“. în procesul de transpunere a
limbii în limbaj scris, rolul factorilor de structurare a activităţii în spaţiu şi în timp este foarte
important. Foaia de hârtie este un spaţiu gol în care trebuie orientate şi asamblate semnele.
Fiecare semn este definit prin forma sa, prin orientare, precum şi prin succesiunea care trebuie
respectată. (J. Ajuriaguerra)
Scrierea propriu-zisă se situează într-o sferă mai vastă de activitate: grafîsmul. Grafismul
cuprinde orice traseu care nu este literă, cu scopul de a învăţa mişcarea grafică pentru a pregăti acti­
vitatea de scriere.
Cercetările (J. Ajuriaguerra) stabilesc următoarea ordine cronologică a realizării actelor grafice
de către copil:
• 1-2 ani: prima etapă a mâzgăliturilor;
• 2-3 ani: a doua etapă a mâzgăliturilor, care constă în trasee care imită zigzaguri, cercuri,
linii etc.;
• 3 ani: apare tendinţa de a închide figurile (cercul, semicercul închis printr-o linie);
• 3-3,6 ani: desenează un cerc, reproduce linii verticale şi oblice;
• 4 ani: desenează un patrulater, reproduce figuri închise, semicercuri deschise spre stânga
sau spre dreapta;
• 5 ani: desenează triunghiul, poate realiza grafic o scară;
• 5,6 ani: poate reproduce două semne diferit orientate;
• 6 ani: desenează un romb, poate reproduce trei semne diferit orientate.
*

* *
în această secţiune propunem un set de exerciţii grafice necesare copilului înainte de
învăţarea scrisului.
Dar ce sunt exerciţiile grafice?
Ele reprezintă totalitatea exerciţiilor care îl conduc pe copil, în mod progresiv, să reproducă
trăsături (semne) după model, într-un ritm dat, repetabil, în scopul de a le educa îndemânarea
necesară scrierii.
Exerciţiul grafic trebuie conceput şi destinat perioadei preşcolare mari (5-6 ani) ca o activi­
tate care nu este nici desen, nici scriere, ci o pregătire a condiţiilor cerute de scriere dar şi de desen.
Nivelul scrierii propriu-zise presupune: exersarea motricităţii şi mai ales a motricităţii
fine manuale, coordonarea oculo-manuală, orientarea în spaţiu şi timp, cunoaşterea schemei
corporale dreapta-stânga, exersarea mânuirii corecte a obiectului de scris etc. Aceste obiective
sunt atinse prin exerciţii grafice, care trebuie să fie atrăgătoare şi uşoare.
Faptul că îi propunem copilului exerciţii grafice nu înseamnă că nu vom stimula, în paralel,
activităţile de desen şi pictură. Desenul se realizează într-un spaţiu mare (nu necesită efort), nu ţine
de respectarea unor succesiuni, de imitarea unui model etc., lăsând imaginaţia liberă atât în ceea ce
priveşte formele cât şi culorile.
Desenul însuşi este concretizarea unei imagini mintale şi aşa se explică de ce desenul este
considerat un precursor al scrierii.

204
Exerciţiile grafice propuse în această lucrare reprezintă un material destinat preşcolarilor
pentru a-i ajuta să se familiarizeze cu tehnica scrisului.
Fişele vor fi prezentate de educator sau părinte sub formă de joc, pentru a fi mai atrăgătoare.
Ele pot suplimenta alte activităţi, cum ar fi cele de corectare a vorbirii, ştiut fiind că preşcolarilor le
place foarte mult să coloreze şi să deseneze.
Obiectivele urmărite prin propunerea acestor fişe sunt:
• a controla creionul prin umplerea suprafeţelor (colorare de imagini);
• a merge pe traseu dat, controlând direcţia creionului;
• a merge pe traseu punctat;
• a învăţa direcţia sus-jos;
• a învăţa direcţia scrisului de la dreapta la stânga;
• a învăţa trasarea liniei curbe;
• a învăţa trasarea liniei frânte;
• a învăţa trasarea buclelor;
• a merge pe traseu indicat;
• a merge pe traseu punctat învăţând schimbarea direcţiei;
• a învăţa redarea unui model, cu sprijin parţial sau fără sprijin;
• a completa în mod independent o imagine exersând percepţia vizuală şi spiritul de
observaţie;
• a dobândi noţiunea de simetrie, completând fără sprijin o imagine;
• a completa un desen, exersând elementele grafice: linii drepte, curbe, cercul;
• exersarea unor elemente grafice specifice grafemelor;
• consolidarea trasării de linii drepte, oblice, frânte, curbe, cercuri, spirale;
• a realiza un traseu identic cu un model.

205
Fişa 1

OBIECTIVE: Umplerea suprafeţelor.


Controlul creionului.
CERINŢĂ: Colorează imaginile.

206
Fişa 2

OBIECTIVE: Umplerea suprafeţelor.


Controlul creionului.
CERINŢĂ: Colorează imaginile.

207
208
Fişa 4

OBIECTIVE: A merge pe traseu.


A controla direcţia liniei (linia curbă).
CERINŢĂ: Ajut-o pe găină să-şi găsească puiul! Nu ridica creionul de pe hârtie.

209
Fişa 5

OBIECTIVE: A merge pe traseu.


A controla direcţia liniei (spirala).
CERINŢĂ: Desenează zborul fluturaşului.

210
211
212
213
214
Fişa 10
OBIECTIVE: A merge pe traseu.
A controla direcţia liniei punctate (linia curbă).
Direcţia trasării: stânga-dreapta.
CERINŢĂ: Desenează valurile apei.

215
216
217
Fişa 13

OBIECTIVE: A merge pe traseu.


A controla direcţia liniei punctate (linii curbe şi frânte).
Direcţia trasării: stânga-dreapta.
CERINŢĂ: Desenează modelele de pe covor.

218
Fişa 14
OBIECTIVE: A merge pe traseu.
Controlul direcţiei liniei punctate (schimbarea direcţiei).
Executarea de „ bucle
CERINŢĂ: Desenează linia care arată cum intră soldăţelul în cutia cu jucării.

219
Fişa 15

OBIECTIVE: A merge pe traseu.


A controla direcţia creionului (direcţia: sus-jos).
A învăţa să deseneze linia curbă.
CERINŢĂ: Arată băiatului drumul spre cutia cu jucării! Nu ridica creionul de pe hârtie.

220
221
Fişa 17

OBIECTIVE: A merge pe traseu.


A controla direcţia creionului (direcţia: sus-jos).
Linia frântă.
CERINŢĂ: Du maşina în garaj! Nu ridica creionul de pe hârtie.

222
223
Fişa 19

OBIECTIVE: A merge pe traseu.


A controla direcţia creionului.
Direcţia trasării', stânga-dreapta.
A învăţa să deseneze linia curbă.
CERINŢĂ: Trasează drumul autovehiculelor către destinaţie! Nu ridica creionul de pe hârtie.

224
Fişa 20

OBIECTIVE: Trasarea de linii drepte.


Direcţia trasării: sus-jos.
Denumirea periilor.
CERINŢĂ: Desenează perii (dinţii) care lipsesc.

225
Fişa 21

OBIECTIVE: A desena un traseu.


A se familiariza cu linia frântă.
A sesiza direcţia trasării', stânga-dreapta.
A schimba direcţia.
CERINŢE: Desenează o linie aşa cum îţi indică săgeţile.
Termină de desenat fierăstrăul.

226
Fişa 22

OBIECTIVE: A merge pe traseu.


A încuraja controlul creionului.
A învăţa schimbarea direcţiei.
CERINŢĂ: Uneşte punctele pentru a desena obiectele de toaletă!

227
Fişa 23

OBIECTIVE: A merge pe traseu.


A încuraja controlul creionului.
A învăţa schimbarea direcţiei.
CERINŢA: Uneşte punctele pentru a desena jucăriile!

t
' V
V ' > >/ /

i O o «
i
£ /

*/
<
i :•

r s*\ \ \
"7/ 1 ,
(l \ \ •____ j ,
“Y 7
VV \\ _ N,

n" "7
r" " ' - i
f l r ~ -
—X
/
' '~~'t V V|
I // i i
f' ' ( r ' ' ' /
L.J I
I
iv • f/ 1 r^ -*v/
7/-< r~ > ---( n j \ /
'— ' ' ' *\ < *"V /
•”

228
Fişa 24

OBIECTIVE: A merge pe traseu.


A încuraja controlul creionului.
A învăţa schimbarea direcţiei.
CERINŢĂ: Uneşte punctele pentru a desena fructele!

\
\
\
\

*
\
\
/

l 1
,%
N


\

1 "V
I
/
y

t I
I
v _ y

229
230
Fişa 26

OBIECTIVE: A merge pe traseu.


A încuraja controlul creionului.
A învăţa schimbarea direcţiei.
CERINŢĂ: Uneşte punctele pentru a construi castelul!

231
Fişa 27
OBIECTIVE: A merge pe traseu.
A încuraja controlul creionului.
A învăţa schimbarea direcţiei.
A învăţa redarea independentă (fără sprijin) a unui model dat.
CERINŢE: Desenează căsuţa melcului urmărind linia punctată!
Desenează căsuţa melcului fără ajutor!

✓ * >. s
/ V

232
Fişa 28
OBIECTIV: A învăţa redarea unui model grafic cu sprijin (linia punctată) şi fără sprijin.
CERINŢĂ: Desenează şi tu un om de zăpadă. Colorează!

233
234
235
236
Fişa 32
OBIECTIVE: A încuraja percepţia vizuală şi spiritul de observaţie.
A completa în mod independent o imagine.
A încuraja controlul creionului.
CERINŢĂ: Completează desenul cu ceea ce lipseşte!

237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
Fişa 42
OBIECTIVE: încurajarea percepţiei vizuale şi a spiritului de observaţie.
Conştientizarea direcţiei trasării', stânga-dreapta.
Redarea fără sprijin a unor modele.
CERINŢĂ: Repetă desenul, mai mic sau mai mare după cum te lasă liniile!

247
Fişa 43
OBIECTIVE: Completarea unui desen.
Exersarea unor elemente grafice: cercul, linii curbe, linii drepte.
Umplerea suprafeţelor.
Fişă de evaluare.
CERINŢĂ: împodobeşte bradul de Crăciun! Colorează!

248
Fişa 44
OBIECTIVE: Consolidarea trasării liniilor, drepte, oblice, frânte.
Familiarizarea cu direcţia scrisului: stânga-dreapta.
CERINŢĂ: Completează rândul cu aceleaşi linii şi figuri!

249
Fişa 45
OBIECTIVE: Consolidarea trasării liniilor, curbe, cercurilor, spiralei.
Familiarizarea cu direcţia scrisului: stânga-dreapta.
CERINŢĂ: Completează rândul cu linii curbe şi figuri!

250
Fişa 46
OBIECTIVE: Exersarea elementelor grafice specifice grafemelor.
Familiarizarea cu direcţia scrisului: stânga-dreapta.
Fişă de evaluare.
CERINŢĂ: Decorează căsuţa cu modelele oferite!

251
Fişa 47
OBIECTIVE: A merge pe traseu într-o direcţie indicată.
A încuraja controlul creionului.
A se familiariza cu direcţia scrisului: stănga-dreapta; a schimba direcţia.
CERINŢĂ: Uneşte punctele aşa cum îţi indică săgeţile!

% \ \

l , •

/ , , l t

' , —

+-W
1
/ . •

252
Fişa 48
OBIECTIVE: A merge pe traseu într-o direcţie indicată.
A încuraja controlul creionului.
A se familiariza cu direcţia scrisului: stânga-dreapta; a schimba direcţia.
CERINŢĂ: Uneşte punctele aşa cum îţi indică săgeţile!

% V. #

i s

\
/

ir n

253
254
255
Foarte mulţi copii au nevoie de sprijin pentru a vorbi corect,
pentru a scrie şi a citi. Unii dintre părinţi apelează la logoped.
Oricât de bun este logopedul, este nevoie de un parteneriat real
cu părintele pentru ca exerciţiile să fie de folos.

Cu alte cuvinte, copiii trebuie să lucreze şi acasă, iar aceste


exerciţii sunt prilej de comunicare între copil şi părinte,
de apropiere şi de... învăţare.

împreună, părinţi, bunici, educatori, copii, să învăţăm,


să ne jucăm, să vorbim, să scriem, să citim... cu plăcere.

ISBN: 978-973-0-04900-8 Preţ: 20 Lei


»