Sunteți pe pagina 1din 3

VOLTAGE DROP CALCULATIONS /

CALCUL CADERE DE TENSIUNE

WELL 1390 MORENI / SONDA 1390 MORENI

Issued for construction /


02 11.2018
Emis pentru construire Grigore
Mocanu Oprea
Constantin
Cristian Mircea
Issued for review / Grigore
Mocanu Oprea
01 08.2018
Emis pentru verificare Constantin
Cristian Mircea
Rev. Prepared
Checked Approved
Date Description
No. Intocmit
Verificat Aprobat
Data Descriere
Originator/Autori
VOLTAGE DROP CALCULATIONS / CALCUL CADERE DE TENSIUNE
Doc. No.: PU-D-ROPEP18320386_6_9-DE-EL-CAL-001-02-B Rev.: 02

Project no. / Page no. /


Project Title / Titlul proiectului:
Proiect nr. : Pagina nr.:

SURFACE EQUIPPING FOR WELLS


1387, 1388,1389, 1390 MORENI ROPEP18320386
1 of 3
ECHIPARE DE SUPRAFATA PENTRU 233/5587
SONDELE 1387, 1388, 1389, 1390 MORENI
SURFACE EQUIPPING FOR WELLS 1387, 1388, 1389, 1390 MORENI/
Project Title/
ECHIPARE DE SUPRAFATA PENTRU SONDELE 1387, 1388, 1389, 1390
Titlu Proiect MORENI
Doc. Title / Voltage drop calculations – well 1390 Moreni
Titlu Doc. : Calcul cadere de tensiune – sonda 1390 Moreni
Doc. No. / Rev. Page
PU-D-ROPEP18320386_6_9-DE-EL-CAL-001-02-B
Doc. nr. : 02 2 of 3

Revision No. / Reason for Revision / Date /


Revizia nr. Motivul reviziei Data

01 Issued for review / Emis pentru verificare 07.2018

02 Issued for construction / Emis pentru construire 11.2018


SURFACE EQUIPPING FOR WELLS 1387, 1388, 1389, 1390 MORENI/
Project Title/
ECHIPARE DE SUPRAFATA PENTRU SONDELE 1387, 1388, 1389, 1390
Titlu Proiect MORENI
Doc. Title / Voltage drop calculations – well 1390 Moreni
Titlu Doc. : Calcul cadere de tensiune – sonda 1390 Moreni
Doc. No. / Rev. Page
PU-D-ROPEP18320386_6_9-DE-EL-CAL-001-02-B
Doc. nr. : 02 3 of 3

VOLTAGE DROP / CADERI DE TENSIUNE

The maximum allowable voltage variations, under Căderile maxime de tensiune admise, în
the normal operating conditions, shall not exceed condiŃii normale de funcŃionare, nu trebuie să
the following values: depăşească următoarele valori:

Lighting circuits: ± 5% circuite de iluminat: ±5%

Power circuits: ± 8% circuitele de forŃă: ±8%

The steady state voltage drop, Vd, is defined by Căderea de tensiune, ∆U , este definită prin
formula:
Vd= 3 x In x L x (R0cosϕ+XLsinϕ) [V], where: ∆U = 3 x In x L x (R0cosϕ+XLsinϕ) [V],
unde:
In = rated current for load[A], In = curentul nominal de sarcină [A],

L = cable length [km], L = lungimea cablului [km],

R0 = cable resistance at 450C [Ω/km], R0 = rezistenŃa prin cablu la 450C [Ω/ km]

XL = cable reactance at 450C [Ω/km], XL = reactanŃa cablu la 450C [Ω/ km]

Cos ϕ = power factor Cos ϕ = factorul de putere

The drop voltage in [%], Vd% Căderea de tensiune în procente [%], DU%:
Vd ∆U
Vd % = x100 [%] , where: ∆U % = x100 [%] , unde:
V U
Vd= Voltage drop [V] ∆U = cadere de tensiune [V]
V = Voltage rating [V] U = tensiune nominala [V]
After the voltage drop calculations cables that In urma calculelor la cadere de tensiune a
supply switchboards inside the projected target cablului care alimenteaza motor electric
were obtained the following values: actionare unitate pompare, s-au obtinut
urmatoarele valori :

Cadere de Cadere de
tensiune tensiune
calculata / calculata /
Tronson cablu / Cable route Voltage drop Voltage drop
∆U ∆U
[V] [%]
From new power transformer 400 kVA-20/0,42 kV to electrical
motor pumping unit well 1390 Moreni / De la PTA 400 kVA- 1,98 0,4
20/0,42 kV existent la motor electric actionare unitate de
pompare sonda 1390 Moreni

S-ar putea să vă placă și