Sunteți pe pagina 1din 5

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ȘI ADMINISTRAȚIEI

BIBLIOGRAFIE
pentru examenul de atestare tehnico-profesională
competenţa: AUDITOR ENERGETIC PENTRU CLĂDIRI – grad profesional I şi II,
specialitatea construcţii şi instalaţii
- sesiunea decembrie 2019 –

A. Acte normative :

Nr. Grad Grad


Denumire act normativ Publicat în:
crt. profesional I profesional II

Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată , cu Monitorul Oficial al  


1. României, Partea I,
modificările și completările ulterioare
nr. 765/30.09.2016
Legea nr.372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, Monitorul Oficial al  
2. României, Partea I,
republicată
nr. 764/30.09.2016

3.
Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri, Monitorul Oficial al
aprobat prin Ordinul MDRT nr.2237/2010, cu modificările şi completările României, Partea I,
 
ulterioare nr. 683/08.10.2010
Ordinul MDRAPFE nr. 2641/2017 privind modificarea și completarea Monitorul Oficial al
reglementării tehnice "Metodologie de calcul al performanței României, Partea I,
 
4.
energetice a clădirilor", aprobată prin Ordinul ministrului nr. 252/11.04.2017
transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 157/2007

1/5
B. Reglementări tehnice :

Nr. Indicativ Denumire reglementare Act normativ de Grad Grad


reglementare Publicat în:
crt. tehnică aprobare profesional I profesional II
tehnică
Metodologie de calcul al O.M.T.C.T. nr. Monitorul Oficial al
performanţei energetice a 157/01.02.2007 României, Partea I,
4. Mc 001/1-2006
clădirilor. Partea I - Anvelopa cu modificări şi nr. 126bis/21.02.2007  
clădirii. Indicativ Mc 001/1-2006 completări
Metodologie de calcul al
performanţei energetice a O.M.T.C.T. nr.
Monitorul Oficial al
Mc 001/2-2006 clădirilor. Partea II – 157/01.02.2007
5.
Performanţa energetică a cu modificări şi
României, Partea I,
nr. 126bis/21.02.2007
 
instalaţiilor din clădiri. Indicativ completări
Mc 001/2-2006
Metodologie de calcul al Capit.II -
O.M.T.C.T. nr.
performanţei energetice a Monitorul Oficial al certificatul de
Mc 001/3-2006 157/01.02.2007
6. clădirilor. Partea III – Auditul şi
certificatul de performanţă al
cu modificări şi
României, Partea I,
nr. 126bis/21.02.2007
 performanţă
energetică al
completări
clădirii. Indicativ Mc 001/3-2006 clădirii
Metodologie de calcul al
performanţei energetice a
clădirilor. Partea a IV-a. Breviar Monitorul Oficial al
Mc 001/4-2009 O.M.D.R.L. nr.
7. de calcul al performanţei
energetice a clădirilor şi
1.071/16.12.2009
României, Partea I,
nr.41bis/19.01.2010
 
apartamentelor. Indicativ Mc
001/4-2009
Model certificat de performanţă
Monitorul Oficial al
energetică al apartamentului. O.M.D.R.L. nr.
8. Mc 001/5-2009
Partea a V-a. 1.071/16.12.2009
României, Partea I,
nr.41bis/19.01.2010
 
Indicativ Mc 001/5-2009

2/5
Nr. Indicativ Denumire reglementare Act normativ de Grad Grad
reglementare Publicat în:
crt. tehnică aprobare profesional I profesional II
tehnică
Normativ privind calculul
termotehnic al elementelor de Monitorul Oficial al
construcţie ale clădirilor. O.M.T.C.T. nr. României, Partea I,
C 107/1- 2005
9. Partea 1. Normativ privind
calculul coeficienţilor globali de
2.055/29.11.2005 nr.1124bis/13.12.200
5
 
izolare termică la clădirile de
locuit. Indicativ C107/1-2005
Normativ privind calculul
termotehnic al elementelor de
Monitorul Oficial al
construcţie ale clădirilor.
O.M.T.C.T. nr. României, Partea I,
Partea a 2-a. Normativ privind
10. C 107/2- 2005
calculul coeficienţilor globali de
2.055/29.11.2005 nr.1124bis/13.12.200
5
 
izolare termică la clădirile cu
altă destinaţie decât cea de
locuire. Indicativ C107/2-2005
Normativ privind calculul
termotehnic al elementelor de
construcţie ale clădirilor. Monitorul Oficial al
O.M.T.C.T. nr.
Partea a 3-a. Normativ privind României, Partea I,
11. C 107/3- 2005
calculul performanţelor
2.055/29.11.2005
nr.1124bis/13.12.200  
termotehnice ale elementelor 5
de construcţie ale clădirilor.
Indicativ C107/3-2005
Normativ privind calculul
termotehnic al elementelor de Monitorul Oficial al
construcţie ale clădirilor. O.M.T.C.T. nr. României, Partea I,
12. C 107/4- 2005 Partea a 4-a. Ghid privind
calculul performanţelor
2.055/29.11.2005 nr.1124bis/13.12.200
5
 
terrmotehnice ale clădirilor de
locuit. Indicativ C107/4-2005

3/5
Nr. Indicativ Denumire reglementare Act normativ de Grad Grad
reglementare Publicat în:
crt. tehnică aprobare profesional I profesional II
tehnică
Normativ privind calculul
termotehnic al elementelor de
Monitorul Oficial al
construcţie ale clădirilor.
O.M.T.C.T. nr. României, Partea I,
Partea a 5-a. Normativ privind
13. C 107/5- 2005
calculul termotehnic al
2.055/29.11.2005 nr.1124bis/13.12.200
5
 
elementelor de construcţie în
contact cu solul. Indicativ
C107/5-2005
Modificare Partea 1 (C107/1
-2005) şi Partea a 2-a (C107/2- Monitorul Oficial al
C 107-2005 2005) a Normativului privind O.M.D.R.T. nr. României, Partea I,
14.
modificare calculul termotehnic al 2.513/22.11.2010 nr.820/8.12.2010  
elementelor de construcţie ale
clădirilor.
Soluții cadru privind reabilitarea
Monitorul Oficial al
15.
SC 007-2013 termo-higro-energetică
anvelopei clădirilor de locuit
a O.M.D.R.A.P. nr.
2.280/05.07.2013
României, Partea I,  
nr.540 bis/27.08.2013
existente.
Normativ pentru proiectarea,
Monitorul Oficial al
executarea si exploatarea O.M.D.R.T. nr. cap. 5, cap. 8
16. I 5-2010 României, Partea I, cap. 5
instalaţiilor de ventilare şi 1.659/22.06.2011 și cap. 9
nr.504 bis/15.07.2011
climatizare.
Normativ pentru proiectarea,
Monitorul Oficial al
executarea şi exploatarea O.M.D.R.A.P. nr. cap. 5, cap. 6, cap. 5, cap. 6,
17. I 13-2015 României, Partea I,
instalaţiilor de încălzire 845/12.10.2015 cap. 7 și cap. 8 cap. 7 și cap. 8
nr. 897bis/02.12.2015
centrală.
Normativ privind proiectarea,
Monitorul Oficial al cap. 5, cap. 6, cap. 5, cap. 6,
execuţia şi exploatarea O.M.D.R.A.P.nr.
18. I 9-2015 României, Partea I, cap. 8 și cap.9 cap. 8 și cap.9
instalaţiilor sanitare aferente 818/06.10.2015
nr. 830bis/06.11.2015
clădirilor.

4/5
Nr. Indicativ Denumire reglementare Act normativ de Grad Grad
reglementare Publicat în:
crt. tehnică aprobare profesional I profesional II
tehnică
Ghid privind inspecția Monitorul Oficial al
O.M.D.R.A.P. nr. cap. 6.5 cap. 6.5
19. Gex 009-2013 sistemelor de climatizare în României, Partea I,
1.778/2013 ANEXA P ANEXA P
clădiri. nr. 301bis/27.05.2013
ANEXA H,
Ghid privind inspecţia Monitorul Oficial al
ANEXA I,
energetică a cazanelor şi a O.M.D.R.A.P. nr. României, Partea I, ANEXA L,
20. Gex 010-2013 ANEXA J,
sistemelor de încălzire din 2.121/06.06.2013 nr. 373 bis/ ANEXA M
ANEXA L,
clădiri. 25.06.2013
ANEXA M

Notă :
Fiecare act normativ sau reglementare tehnică din bibliografie se poate deschide prin combinația simultană „Ctrl + click pe link-ul
aferent”.

5/5

S-ar putea să vă placă și