Sunteți pe pagina 1din 2

Aprobat,

Director,
Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Mircea Eliade Pitești
prof. Mihai IANCU
Disciplina:
Clasa: .................
Avizat,
An școlar:
Responsabil comisie metodică,
Nr. ore / săptămână:
prof. ................
Cadrul didactic:

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
(Realizată în conformitate cu programa școlară pentru disciplina istorie, clasa a V-a, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naţionale şi
cercetării ştiinţifice nr. 3393 / 28.02.2017)

UNITATEA DE COMPETENȚE CONȚINUTURI NR. DE ORE SĂPTĂMÂNA OBSERVAȚII


ÎNVĂȚARE SPECIFICE VIZATE
Se vor menționa Se vorutiliza Poate fi dată numeric
efectiv competențele, formulăriledin lista (spre exemplu, S1,
nu doar numeric deconţinuturi S2…) sau calendaristic,
aprogramei prin precizarea perioadei
calendaristice.

*) dacă în planificarea calendaristică veți introduce elemente de conținut ce nu se regăsesc în programa școlară, acestea vor avea un marcaj
distinct (asterix, scriere diferită etc) și se va face o mențiune la rubrica Observații, precizându-se că aceste elemente nu vor fi supuse evaluării.
Aprobat,
Director,
Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Mircea Eliade Pitești
prof. Mihai IANCU
Disciplina:
Clasa: ................
Avizat,
An școlar:
Responsabil comisie metodică,
Nr. ore / săptămână:
prof. ................
Cadrul didactic:

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
(Realizată în conformitate cu programa de.................pentru clasa .................., aprobată prin ..........................)

UNITATEA DE COMPETENȚE CONȚINUTURI NR. DE ORE SĂPTĂMÂNA OBSERVAȚII


ÎNVĂȚARE SPECIFICE VIZATE
Se vor menționa Se vorutiliza Poate fi dată numeric
efectiv competențele, formulăriledin lista (spre exemplu, S1,
nu doar numeric deconţinuturi S2…) sau calendaristic,
aprogramei prin precizarea perioadei
calendaristice.

*) dacă în planificarea calendaristică veți introduce elemente de conținut ce nu se regăsesc în programa școlară, acestea vor avea un marcaj
distinct (asterix, scriere diferită etc) și se va face o mențiune la rubrica Observații, precizându-se că aceste elemente nu vor fi supuse evaluării.