Sunteți pe pagina 1din 1

Anexă la

PROCESUL VERBAL DE EXAMEN

Încheiat astăzi _____________ cu ocazia susţinerii examenului de absolvire a


programului de formare profesională ______________________________________
organizat de _________________________________________________________
în perioada ________________ la sediul __________________________________

Nr. Numele persoanelor care au abandonat Numele persoanelor care nu s-au


crt. programul de formare profesională înscris la examen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PREŞEDINTELE COMISIEI DE EXAMINARE ....................................... ________________


(nume) (semnătură)

Membru în comisia de examinare ...................................................... _________________


(nume) (semnătură)

Membru în comisia de examinare ...................................................... _________________


(nume) (semnătură)

S-ar putea să vă placă și