Sunteți pe pagina 1din 10

POEM PAŞTE ~5~

I. CE VESTE MĂREAŢĂ

Ce veste măreaţă, pentru mine-a murit,


Ce veste măreaţă, ca fiu m-a primit,
Ce veste măreaţă, dacă cred în Isus
O viaţă pe veci voi trăi-n cer sus.

Good News! Good News! Christ died for me!


Good News! Good News! If I belive,
Good News! Good News! I’m saved eternally.
That’s wonderful extra good news! Good News!

La buona notizia: Gesù morì per mè!


La buona notizia: Morì per tè
La buona notizia: è per la fe’
La vita eterna per mè, per tè!

Poezii:

De la Ghetsimani la cruce
Sub priviri de mii de stele,
Domnul chinuit se duce
Încărcat cu sarcini grele.

Rabdă ura lumii noastre


Şi blestemul şi ocara
Când încovoiat sub cruce
Prinde a-i purta povara.
Şi lovit de bici şi trestii,
Pălmuit, scuipat în faţă
El e gata ca să moară
Pentru-a da lumii viaţă.

L-a văzut demult profetul


Sfâşiat, în sângerare
Şi zdrobit, cu răni deschise
Spre a noastră vindecare.

Cum să pot uita, Stăpâne,


Lacrimi, sânge şi suspine
Biciuiri şi spini şi cruce
Îndurate pentru mine!

Doamne, cât de mare-i preţul


Dat pentru răscumpărare
Să salvezi întreaga lume
Dintr-o veşnică pierzare!

Am privit cândva la cruce


Şi-am văzut acolo sus
Cum se chinuia în cuie
Omu-adevărat – Isus.

Mâinile-I erau străpunse,


Fruntea-ncoronată-n spini,
Răni, atâtea, sângerânde,
De la prieteni şi străini.

I-am citit în ochi, Iubirea,


Fără ţărmuri şi hotar,
Iar în coasta înroşită,
Un izvor deschis – de har.

L-am văzut în chinuri grele


Ars de sete şi sfârşit…
Cu privirea-I umezită
Mă căuta… şi m-a găsit!
Am privit cândva la cruce
Şi-am găsit acolo sus
Bucuria mântuirii
Dăruită de Isus.

II. SĂPUNUL

Cu săpun îmi spăl bine faţa


Îmi spăl mâinile şi îmi spăl hainele
(:Inima o spală sângele sfânt
Şi atunci, curat eu sunt:)

Cu săpun spăl pete murdare


De pe buzunar toate-au dispărut
(:Petele de păcat le spală
Numai Sângele cel sfânt:)

Poezii:

Lângă crucea Ta Isuse


Mă opresc din nou trudit
Să privesc a Tale fapte
Să-nţeleg cât m-ai iubit.

Să revăd cum curs-a sânge


Cum păcatul mi-a spălat;
Să pot iar şi iar a plânge
Vina mea – că-s vinovat!

Să revăd cununa, spinii,


Fruntea-ţi plină de sudori
Să-nţeleg a Ta-ndurare
Pentru mine cum să mori!

Lângă crucea Ta Isuse


Stau în rugă şi te-ascult
M-ai iubit, ştiu azi prea bine,
Din vecie, de demult.
Şi mă plec sa sorb iubirea
Ce în jertfă-a zămislit
Harul, pacea, mântuirea
Pentru cei ce te-au iubit!

Isus a fost în slavă


Cel mai înalt străjer.
Dar, când veni să moară
Mai-nalt a fost ca-n cer.

Isus a fost la Tatăl


Sublimul vieţii rost.
Dar,când S-a dat ca jertfă
Şi mai sublim a fost.

Isus a fost în ceruri


Divinul slavei crin.
Dar,când S-a-ntins pe cruce,
A fost şi mai divin.

Căci nici un om pe lume,


Nici Iuda, nici Pilat,
N-au înţeles că Domnul
De voia Lui S-a dat.

N-au înţeles că Mielul


S-a dat El însişi prins,
Dar Şi-a ascuns ofranda
Sub haina de învins.

Şi-astfel ne-a dat o pildă,


Din gându-I nepătruns,
Că fapta cea mai-naltă
E jertfa din ascuns.

Opt cuvinte am de spus:


“Cine crede în Isus
Să ridice mâna sus!”
III. ESTE VIU!

Este viu! Este viu! Aleluia!


Domnul Isus e viu! Aleluia!
Sărbătoare e în toată lumea
Azi din morţi a-nviat nemurirea.

(:Aleluia! Aleluia!
Aleluia! Aleluia!
Aleluia!:)

Este viu Domnul meu! Aleluia!


L-a văzut chiar cu ochii Maria
Şi-n Numele Lui azi se împarte
Înviere la oricine crede.

Poezii:

Răsună iarăşi imnul învierii


Învăţăceii toţi s-au adunat
Nu-i cu putinţă să se dea uitării
Iubirea sfântă, farmecul Salvării
“Cristos a înviat!”

Răsună-n inimi şi în adunare


Cântarea harului ce ni s-a dat,
Înfiorat în suflet, fiecare,
Slăveşte Învierea-n sărbătoare,
“Cristos a înviat!”

E ziua învierii.
Popoarelor, veniţi.
În cugete şi-n inimi
Lumina s-o primiţi!
Cântări de biruinţă
S-aducem lui Hristos,
Căci din robia morţii
Cu Moartea Lui ne-a scos.

A-nviat Isus din moarte


În a gloriei veşmânt.
Zace piatra la o parte.
Dorm ostaşii pe mormânt.

Aleluia! Cântă zorii.


Păsările ciripesc.
Soarele alungă norii.
Florile-n dumbrăvi zâmbesc.

Bucuria învierii
Se revarsă-n ploi de har
Prin cuvântul mângâierii
Care ni s-a dat în dar:

“A-nviat Mântuitorul!
Noi L-am auzit vorbind.
L-am văzut precum e norul
Sus pe boltă scânteind!”

Înălţaţi în zări cântare


Celui care-a înviat
Voi păduri, şi voi izvoare,
Şi tu, cerule-nstelat!

Lăudaţi-L cu iubire
Voi, ai Domnului copii,
Ce-aţi primit cu-nsufleţire
Vestea marii bucurii!

Hristos a înviat din morţi


Ce bucurie sfântă
Şi îngerii din ceruri toţi
Şi lumea-ntreagă cântă.
Hristos a înviat din morţi
A triumfat iubirea!...
Îi cântă îngerii Lui toţi
Îi cântă-ntreagă omenirea.

Cântaţi voi Fiului de Sus


Vestiţi puterea-I sfântă
A înviat Isus,
Azi lumea-ntreagă cântă!...

Cântări de biruinţă
În lume-au răsunat
Biruitorul morţii,
Hristos a înviat!

Cântaţi popoare-a lumii


Că Cel ce v-a iertat
Plătindu-vă păcatul,
Hristos a înviat.

Cântaţi pământ şi ceruri


Că Cel ce v-a creat
Biruitor se-nalţă,
Hristos a înviat!

E-o primăvară plină


De aur scuturat;
Mi-e sufletu-n lumină
Cristos a înviat!

Râd florile, natura,


Văzduhu-nmiresmat;
Să nu mai ştiu ce-i ura
Cristos a înviat!

Mi-s ochii numai rouă,


De moarte, am scăpat;
S-ajung făptură nouă
Cristos a înviat!
Acesta e misterul
Ce azi l-am dezlegat:
Ca să ne deie Cerul
Crisos a înviat!

IV. E ZIUA BUCURIEI

E ziua bucuriei azi


(:Şi-a gândului curat:)
Nu-i nici un suflet cu necaz
(:Nici lacrimi pe obraz:)
Căci lumea-ntreagă cântă azi
(:Hristos din morţi a înviat:)

E ziua sfintei învieri


(:Şi-a harului bogat:)
Uitând durerile de ieri
(:Primind cereşti puteri:)
A Ta slăvitei îdurări
(:Hristos din morţi a înviat:)

E ziua marii îndurări


(:Ce Domnul sfânt ne-a dat:)
Acum trăim nespuse desfătări
(:Căci ne-a răscumpărat:)
Un soare lung pe-albastre zări
(:Hristos din morţi a înviat:)

Poezii:

Azi e ziua ce ne-a dat-o


Dumnezeu ca sărbătoare,
Ca să ştie toată lumea
Cât e Dumnezeu de mare.
Azi e ziua-n care Domnul,
Creatorul tuturor,
A-nviat din groapa morţii,
Pârga învierilor!

Soarele din înălţime


Ca un steag de strălucire,
Se avântă să ne spună
Că Dumnezeu e iubire!

Astăzi masa-i pregătită,


Ospăţul nunţii e gata
Iar Biserica se-adună
Ca să strige: Maranata!

Şi în orice adunare
La un loc cu toţi cei sfinţi:
E şi Domnul ce ne poartă
În carul Său de biruinţi!

De n-ar fi înviat Cristos,


Zadarnic-ar fi fost credinţa
Şi omul, pururi păcătos,
Îngemânat cu suferinţa,
Prin lume şi-ar fi dus căinţa,
Necunoscând ce-i biruinţa
De n-ar fi înviat Cristos.

De n-ar fi înviat Isus,


Zadarnic ar fi fost Cuvântul
Ce pretutindenea s-a spus
Şi s-a-mpânzit cu el pământul,
N-am fi ştiut ce-i Legământul
Şi veşnic ne-ar fi fost mormântul,
De n-ar fi înviat Isus.
Dar Domnul a-nviat din morţi
Şi-a arătat că învierea
Ce-a sfărâmat închise porţi,
E semnul vieţii şi puterea
Ce-aduce lumii mângâierea
Şi darul jertfei: înfierea…
Cristos a înviat din morţi!

Slăvit să fie Domnul,


Căci El a înviat
Şi pentru noi la ceruri,
Slăvit s-a înălţat.

V. DOMNUL ISUS

Domnul Isus x2
S-a jerfit x2
Ca să mă salveze x2
Din păcat x2

Domnul Isus x2
A-nviat x2
Şi pe noi cu Tatăl x2
Ne-a-mpăcat x2

Domnul Isus x2
S-a-nălţat x2
Şi-ntr-o zi la ceruri x2
Ne va lua x2

S-ar putea să vă placă și