Sunteți pe pagina 1din 3

Nume şi prenume ________________________

Data__________

Test de evaluare
Substantivul și pronumele
Clasa a V-a
Citeşte, cu atenţie, textul şi rezolvă cerinţele:
Bradul ar fi vrut și el să fie un pom cu fructe pe dânsul, să stea în
apropierea oamenilor și să aducă și el bucurii copiilor, cum fac dulcile cireșe,
când se îngână primăvara înflorită cu vara soarelui cald. Dar veșmântul lui
întunecat nu atrăgea pe nimeni și toți râdeau de frunzuțele lui ca acele și de
cucuruzul lui țepos.
Și bietul brad, văzând că nici cucuruzul, nici rășina lui mirositoare nu se
pot asemăna cu fructele celorlalți pomi și nu ademenesc pe nimeni, plecă
amărât din lumea pomilor și se retrase departe, în pădure. Acolo își plângea în
taină obida. Ce putea să facă? n-avea ce să dea oamenilor. Plângea în sufletul
său, dar fără să se tânguie, fără să se revolte.
Iar bunul Dumnezeu, care le vede pe toate și are grijă și de bobul de
rouă, și de firul de iarbă, auzi râsul răutăcios al pomilor roditori și văzu
lacrimile bradului cuminte. Se apropie atunci de dânsul și-i spuse:
- Nu fi mâhnit, bradule. Ție nu ți-e dat să porți fructe, pentru a sătura lăcomia
nemăsurată a celor mai neastâmpărați copii ai mei care sunt oamenii. Așteaptă
și vei vedea că și ție îți port de grijă.

( Legende populare românești, Bradul sau pomul darurilor)

1. Citește cu atenție afirmațiile de mai jos. Dacă apreciezi că afirmația este corectă, încercuiește DA.
Daca tu crezi că este incorectă, încercuiește NU. 10 puncte
a. DA - NU : Toate substantivele din seria următoare sunt de genul masculin: plop, arbust, sat;
b. DA - NU : Cuvântul marcat este articol hotărât: Am trimis o scrisoare unei prietene.
c. DA - NU : Pronumele este partea de vorbire care ține locul substantivului;
d. DA - NU : Pronumele „dumnealui” este un pronume personal de politețe.

2. Subliniază varianta corectă: 12 puncte


ni-a spus / ne-a spus vi-o aduc/ v-o aduc
ia-i spus?/ i-ai spus? Vi-ați imaginat-o./ V-ați imaginat-o
ți-o declar/ îți declar fratele dânșii/ fratele dânsei
3. Transcrie din textul dat un substantiv articulat, un substantiv nearticulat, un pronume cu
formă accentuată și un pronume cu formă neaccentuată.
12 puncte

Substantiv articulat:....................................... Substantiv nearticulat: ....................................


Pronume cu formă accentuată: ............................ Pronume cu formă neaccentuată: ..............................

4. Indică felul pronumelui matale. 4 puncte


....................................................................................................................................................................
5. Completează spațiile punctate cu substantivele de mai jos, articulate cu articol hotărât, în cazul
dativ: copil, colegă, oameni, fete. 10 puncte

.............................................. ..............................................
M-am adresat
.............................................. ..............................................

6. Analizează în tabel substantivele și pronumele subliniate de mai jos: 30 de puncte


Ochelarii bunicului s-au rupt.
Maria este elevă .
Mirela are o carte.
El a fost bucuros la primirea cadoului.
Voi discutați despre examen.
Se discută despre noi.
Substantivul Comun/ Propriu Genul Numărul Articulat cu art. hot./nehot. Nearticulat

Pronumele Persoana Numărul Genul ( doar la Forma


pers. a III-a) accentuată/neaccentuată

7. Continuă poemul cu încă șase versuri, folosind substantive și pronume personale. 12 puncte
Dacă pietrele ar ști să cânte,
Mi-ar plăcea să le ascult.
Dacă ...................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................
.......................................................................................
.............................................................................................................................
Se acordă 10 de puncte din oficiu. Mult succes!

S-ar putea să vă placă și