Sunteți pe pagina 1din 2

Structura provizorie a AAP (43 de angajați)

1) Conducerea Agenției; (3)


2) Direcția monitorizare: (19)
Secția monitorizare achiziții bunuri (8)
Secția monitorizare achiziții lucrări și servicii (10)
3) Direcția consultanță și instruiri (5)
4) Direcția statistică, raportări și achiziții electronice (5)
5) Direcția juridică (5)
6) Direcția financiar - administrativă (inclusiv personal auxiliar – 2 șoferi) (5);
7) Serviciul resurse umane (1)
Conducerea Agenției (3)
Director

Serviciul Resurse Direcția


Umane (1) Financiar –
Director adjunct Director adjunct
Specialist Administrativă
principal (5)

Direcția
Monitorizare Direcția Direcția Statistică,
Direcția Șef Direcția
Consultanță și Raportări și
Șef Direcția Juridică (5) * Specialist principal
instruiri (5) Achiziții
Monitorizare (1) electronice (5) * Specialist principal
* Conducător auto
Secția Secția * Conducător auto
Monitorizare Monitorizare Șef Direcție Șef Direcție
Achiziții Bunuri Achiziții Lucrări * Șef adjunct direcție Șef Direcție * Șef adjunct direcție
(8) și Servicii (10) * Specialist principal
* Specialist principal * Specialist principal
* Specialist principal *Specialist principal * Specialist principal
* Specialist principal * Specialist principal * Specialist principal
* Specialist principal
Șef Secția
Șef Secție *Specialist principal
* Specialist principal * Specialist principal
* Specialist principal * Specialist principal
* Specialist principal * Specialist principal
* Specialist principal * Specialist principal
* Specialist principal * Specialist principal
* Specialist principal * Specialist principal
* Specialist principal * Specialist principal
* Specialist principal