Sunteți pe pagina 1din 1

DIRECȚIA POLITICI PUBLICE ȘI

RELAȚII INTERNAȚIONALE

Serviciul de politici publice


și coordonare sistem

Biroul transparență, protocol și


coordonare sistem

POLITICI PUBLICE,
Serviciul implementare strategie

DIRECŢIA GENERALĂ

STRATEGIE ȘI PROIECTE
BIROUL
IMPLEMENTARE PROIECTE

DIRECȚIA REGLEMENTARE

*se organizează la nivel de serviciu și au în subordine 17


Serviciul elaborare și avizare
acte normative

Serviciul
armonizare legislativă

LEGISLATIVĂ
ARMONIZARE
SECURITATE

REGLEMENTARE ȘI
DIRECŢIA GENERALĂ
RELAŢII PUBLICE
Numărul maxim de posturi 583 posturi (exclusiv demnitarul)

Biroul ghid online


CABINET PREŞEDINTE

DIRECȚIA MONITORIZARE ȘI STAT


ISTICĂ
COMPARTIMENTUL STRUCTURA DE
COMPARTIMENTUL CORP CONTROL

COMPARTIMENTUL COMUNICARE ŞI
COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN

Serviciul
monitorizare și statistică

Serviciul analiză

DIRECȚIA SUPERVIZARE SISTEM

Serviciul colectare, prelucrare și


SUPERVIZARE SISTEM
evaluare date
DIRECŢIA GENERALĂ MONITORIZARE ȘI
ADJUNCT

Serviciul supraveghere sistem


SECRETAR GENERAL

SECRETAR GENERAL

1
Serviciul coordonare
metodologică și practică unitară

Serviciul
help-desk
PREŞEDINTE

Serviciul analize de risc și e-certis


DIRECŢIA COORDONARE
METODOLOGICĂ ȘI SUPORT

DIRECŢIA DE EVALUARE
DOCUMENTAŢII DE ATRIBUIRE
a Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Serviciul documentații de
atribuire contracte de produse

Serviciul documentații de
atribuire contracte de servicii

Serviciul documentații de
atribuire contracte de lucrări

Serviciul documentaţii de
atribuire contracte proiecte
strategice
8 structuri
regionale*
DIRECŢIA GENERALĂ CONTROL EX-ANTE

DIRECŢIA VERIFICARE DERULARE


PROCEDURĂ DE ATRIBUIRE
Biroul avizare

Biroul contencios
Serviciul economic
Serviciul resurse umane

Compartimentul asigurare flux


operațional
DIRECȚIA JURIDICĂ
Serviciul salarizare și servicii interne

Biroul achiziții publice și administrativ


DIRECŢIA ECONOMICĂ ȘI ADMINISTRATIV
DIRECŢIA MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

VERIFICATE
DIRECȚIA CONCILIERE CU
Organigrama ANAP

AUTORITĂȚILE CONTRACTANTE