Sunteți pe pagina 1din 6

Managementul resurselor umane și salarizarea personalului din sectorul public (conf.

Noului
cod administrativ) HOTEL RIO *** JUPITER (800 bonuri de masa) 2.500 lei (800 lei bonuri de masa
incluse) 770 LEI
MONOGRAFIE CONTABILA STOPAJ SURSA FOND MEDIU 3%

I. Reflectarea în contabilitate a operaţiunilor ocazionate de constituirea şi plata Fondului de mediu, în


cazul în care deţinătorii de deşeuri sunt persoane juridice:

1. La unitatea vânzătoare de deşeuri reciclabile (persoană juridică):

a) Vânzarea deşeurilor către unitatea colectoare/valorificatoare, cu evidenţierea distinctă în factură

a cotei de 3% reprezentând fondul de mediu:

4111 = % - total factură, inclusiv TVA

“Clienţi” 703 “Venituri din vânzarea

produselor reziduale”

- valoarea deşeurilor vândute

(inclusiv cota de 3% - Fond de

mediu)

4427 “TVA colectată” TVA aferentă

b) Încasarea facturii, mai puţin a cotei din veniturile realizate de unitatea deţinătoare reprezentând

suma necesară constituirii fondului pentru mediu, potrivit legii. Diferenţa dintre valoarea totală a
facturii şi

cota reţinută prin stopaj la sursă de către unitatea colectoare/valorificatoare se înregistrează la


cheltuieli,

articol contabil:

% = 4111

„Clienţi”

- total factură, inclusiv TVA

512

„Conturi curente la bănci”

- valoarea facturii emise, mai puţin

cota de 3% - Fond de mediu

635

„Cheltuieli cu alte impozite,

taxe şi vărsăminte asimilate”


- cota de 3% - Fond de mediu,

reţinută de colector/

valorificator

2. La unitatea colectoare/valorificatoare de deşeuri reciclabile:

a) Achiziţionarea deşeurilor de la unitatea deţinătoare, pe baza facturii primite de la aceasta:

% = 401

„Furnizori”

- total factură, inclusiv TVA

3xx

„Conturi de stocuri şi producţie în curs

de execuţie”

- valoarea deşeurilor

achiziţionate

4426

„TVA deductibilă”

- TVA aferentă

b) Constituirea fondului pentru mediu, cota acestuia reţinându-se prin stopaj la sursă:

401

„Furnizori”

= 447

„Fonduri speciale –

taxe şi vărsăminte

asimilate” / analitic

- evidenţierea datoriei

reprezentând cota de 3% - Fond

de mediu

distinct „Fond de

mediu”

c) Achitarea facturii emise de unitatea deţinătoare (vânzătoare) de deşeuri, mai puţin cota de 3% -
Fond de mediu:

401

„Furnizori”

= 512

„Conturi curente la bănci”

d) Vărsarea la Fondul de mediu, a cotei reţinute de unitatea colectoare/valorificatoare:

447

„Fonduri speciale – taxe şi vărsăminte

asimilate” / analitic distinct „Fond de

mediu”

= 512

„Conturi curente la bănci”

II. Reflectarea în contabilitate a operaţiunilor aferente constituirii Fondului de mediu, în cazul

în care deţinătorii de deşeuri sunt persoane fizice:

a) Achiziţionarea deşeurilor de la persoana fizica deţinătoare (vanzatoare), pe bază de borderou de

achiziţie:

3xx

„Conturi de stocuri şi producţie

în curs de execuţie”

= 462 „Creditori diverşi”/

analitic distinct „Persoane fizice”

b) Achitarea în numerar a sumelor cuvenite persoanei fizice şi reţinerea cotei de 3%- Fond de

mediu:

462 „Creditori diverşi”/

analitic distinct „Persoane

fizice”

=%

531

„Casa”
- valoarea deşeurilor achiziţionate

- valoarea deşeurilor achiziţionate,

mai puţin

cota de 3%

447 „Fonduri

speciale - taxe şi

vărsăminte asimilate” /

analitic distinct „Fond de

mediu”

- evidenţierea datoriei de 3%

reprezentând Fondul de mediu

Potrivit Legii nr. 73/2000 privind Fondul de mediu publicata in M. Of .


nr.207/11.05.2000 si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005publicata in M.
Of nr. 1193/30.12.2005 cu modificarile si completarile ulterioare se constituie o
contributie de 3% din veniturile realizate din vanzarea deseurilor feroase si neferoase de
catre detinatorii de astfel de deseuri.

Sumele se retin prin stopaj la sursa de catre operatorii economici colectori autorizati, care
au obligatia sa le vireze la Administratia Fondului pentru mediu pana la data de 25 ale lunii
urmatoare, data pana la care trebuie depusa si o declaratie privind fondul de mediu.