Sunteți pe pagina 1din 3

Articolul

Articolul a este folosit înaintea unui cuvânt care începe cu consoană sau cu
vocală cu sunet consonantic: a man, a hat, a university, a European, a one-way street.
Articolul an este folosit înaintea cuvintelor care incep cu vocală sau literelor
individuale care sunt rostite cu sunet vocalic: an egg, an island, an uncle, an SOS, an
MP, an “x”.
A/AN se foloseşte:
1. Înaintea unui substantiv care este numărabil , este menţionat pentru prima dată
şi nu are niciun fel de relevanţă pentru vorbitor :
e.g. I need a pencil. They live in a nice flat.
2. Înaintea unui substantiv care este folosit ca exemplu pentru o clasă de lucruri :
e.g. A car must be insured. A pupil needs a lot of attention.
3. După verbul “a fi” sau după alte verbe copulative:
e.g. There was an earthquake. He would like to be a doctor.
4. În expresii care exprimă cantitatea:
e.g. A dozen, a half, a couple, a great deal of, a great many
5. În expresii care exprimă viteza, preţul, sau fracţii etc.:
e.g. 5p a kilo; £1 a metre
10 p a dozen; four times a day
6. În exclamaţii înainte de substantive numărabile, la singular:
e.g. Such a long queue! What a pretty girl! Dar
Such long queues! What pretty girls!
7. Cu anumite numere:
e.g. a hundred; a thousand
Inainte de half, atunci cand half urmeaza un numar intreg::
e.g. 1½ kilos = one and a half kilos sau a kilo and a half
Dar ½ kg = half a kilo (fără a înainte de half), deşi a + half + substantiv este uneori
posibil:
e.g. a half-holiday; a half-portion; a half-share
Cu ½, ¼, ½ etc. a este obişnuit: a third, a quarter; sixty kilometers an hour etc.
8. A poate fi plasat inainte de Mr/Mrs/Miss + nume propriu:
e.g. a Mr Smith; a Mrs Smith; a Miss Smith
e.g. A Mr. Smith came to see you yesterday. (Un oarecare domn Smith a venit să te vadă
ieri)

Omisiunea lui a/an


A/an este omis:
1. Înainte de substantive la plural ; a/an nu are formă de plural, astfel forma de
plural a lui a dog este dogs, a lui a smile este smiles.
2. Înainte de substantive nenumărabile.
3. Înainte de numele de mese, cu excepţia celor precedate de adjectiv:
e.g. We have breakfast at eight.
He gave us a good breakfast.
I was invited to dinner (în mod obişnuit); dar I was invited to a dinner given to
welcome the new ambassador.

1
The

e.g. The boy; the girl; the day; the boys; the girls; the days
Articolul hotărât este folosit:
1. Când obiectul sau grupul de obiecte este unic sau considerat a fi unic:
e.g. the earth; the sea; the sky; the equator;
2 Înaintea unui substantiv care a devenit cunoscut deoarece a fost menţionat a doua
oară:
e.g. His car struck a tree; you can still see the mark on the tree.
3 Înaintea unui substantiv care este însoţit de un adjectiv sau de o alta construcţie
cu rol adjectival:
e.g. the girl in blue; the man with the banner
4 Înaintea unui substantiv care datorită locaţiei in universul nostru de cunostinţe nu
poate fi decat unic:
e.g. Ann is in the garden. (the garden of this house)
Please pass the wine. (the wine on the table)
5 Înainte de superlative şi first, second etc. ca adjective sau pronume şi only:
e.g. the first (week); the best day; the only way
6. The + substantiv la singular poate desemna o întreagă clasă de obiecte sau
lucruri:
e.g. The whale is in danger of becoming extinct.
The deep-freeze has made life easier for housewives.
Dar man, ca reprezentant al rasei umane, nu este precedat de articol:
e.g. If oil supplies run out, man may have to fall back on the horse.
7. The + adjectiv reprezintă o clasă de persoane:
e.g. The old = old people in general
8. Înaintea unor nume proprii ca: nume de rauri (the Nile), mări (the Caspian Sea),
grupuri de insule (the Canary Islands), lanţuri montane (the Alps}, deşerturi (the Sahara
Desert), oceane (the Atlantic), canale (the Panama Canal), ţări care nu includ nume ca
State, Kingdom, Republic, etc. (The United Kingdom) si nume de substantive cu “of”
(the Leaning Tower of Pisa), the equator, the North/South Pole, the north of England, the
south/westlnorth/east
Dar: South Africa; North America; West Germany;
- Inainte de alte nume: the City; the Mall; the Sudan; the Hague; the Strand; the Yemen
- Inainte de substantiv + of + substantiv:
e.g. the Bay of Biscay; the Gulf of Mexico; the Cape of Good Hope; the United States of
America
- Sau adjectiv + substantiv: the Arabian Sea; the New Forest; the High Street; the
East/West End the East/West Indies; the North/South Pole; the north of Spain; the West
(geographic); the Middle East the West (politica)
10. Inainte de nume de cinema-uri (the Rex), hoteluri (the Cariton), teatre (the Globe),
muzee (the British Museum), ziare/ reviste (the Times but: Time magazine), nave (the
Mary Rose), organizaţii (the EU), galerii (the Tate Gallery)
11. Cu nume de instrumente musicale si dansuri:
e.g. the piano, the tango

2
12.The + nume propriu la plural inseamna “familie”:
e.g. the Smiths = Mr and Mrs Smith (and children)
13. The este folosit inainte de titluri care contin of (the Duke of York)
Articolul hotarat nu este folosit:
1. Inainte de nume de locuri, cu excepţia celor menţionate mai sus.
Ţări (Italy, dar: the Netherlands, the Lebanon, the Sudan, the Vatican City), oraşe (Paris),
străzi (Oxford Street, dar: the High Street, the Strand, the Mall, the London road, the A19,
the M6 motorway), pieţe {Trafalgar Square), poduri (Tower Bridge dar: the Bridge of
Sighs, the Humber Bridge), parcuri (Hyde Park), gări (Victoria Station), munţi (Ben
Nevis), insule individuale (Tahiti), lacuri (Lake Geneva), continente (Africa)
2. Inainte de substantive folosite in sens abstract:
e.g. Men fear death dar
The death of the Prime Minister left his party without a leader.
3 După un substantiv la genitiv, sau după un adjectiv posesiv:
e.g. the boy’s uncle = the uncle of the boy
It is my (blue) book The (blue) book is mine.
4 Înainte de nume de mese:
e.g. The Scots have porridge for breakfast. Dar
The wedding breakfast was held in her father’s house.
5. Înainte de nume de jocuri: He plays golf.
6 Înainte de nume de părţi ale corpului :
e.g. Raise your right hand. I patted his shoulder. The brick hit John‘s face.
7. Înainte de substantive la plural care sunt folosite in sens general:
e.g. Women are expected to like babies. (i.e. women in general).
Big hotels all over the world are very much the same.
8. Înainte de substantivul nature
e.g. If you interfere with nature you will suffer for it.
9 Înainte de home, church, hospital, prison, school etc. si înainte de work, sea şi
town:
A) home – Cand este folosit singur: He is at home.
Cand este folosit dupa un verb de miscare sau de actiune: He went home.
I arrived home after dark. I sent him home.
B) bed, church, court, hospital, prison, school/college/university
• Când sunt vizitate sau folosite în scopul lor primar. We go to bed/ to sleep sau
invalids to hospital/ patients to church to pray/ to prison as prisoners
We can be/get back (or be/get home) from school/college/university.
We can leave school, leave hospital, be released from prison
• Când aceste lucruri sunt folosite cu alt scop sau vizitate în alt scop, the este
necesar:
I went to the church to see the stained glass.
He goes to the prison sometimes to give lectures.
C. Work: He’s on his way to work. He is at work. He isn‘t back from work yet.
D. Town – Atunci cand vorbim despre orasul vorbitorului
e.g. We go to town sometimes to buy clothes.
We were in town last Monday.

S-ar putea să vă placă și