Sunteți pe pagina 1din 2

TEST CORIGENȚĂ/SITUAȚIE NEÎNCHEIATĂ ISTORIE SEM.

I
CLASA A V – A (VARIANTA NR. 1)
Timpul efectiv de lucru este de 40 de minute. Se acordă 20 p din oficiu.
I. Alegeți varianta corectă: 20 p (4x5p)
1. Prima epocă a istoriei, atunci când au apărut oamenii, poartă denumirea de:
a. Preistorie b. Epoca Modernă c. Epoca Contemporană
2. Cronologia trebuie să respecte:
a. timpul istoric b. erele c. ordinea cronologică
3. Egiptenii s-au dezvoltat, în Orientul Antic, de-a lungul fluviului:
a. . Dunărea b. Nil c. Tigru
4. Cele două mari cetăți-polis (modele pentru altele) ale Greciei antice au fost:
a. Roma și Sparta b. Atena și Roma c. Atena și Sparta
II. Completează spațiile libere cu termenii corecți, astfel încăt să existe adevăr istoric:
1. Adevărul istoric se poate afla prin cercetarea ................. istorice. 5p
2. Sedentarizarea oamenilor s-a făcut în perioada ................. 5p
3. Construcțiile imense egiptene, devenite morminte pentru faraoni au fost............. 5p
4. Locul sacru din cetate, închinat zeilor, purta denumirea de ....................... 5p
III. Rezolvă următoarele secole, după modelul învățat în clasă: 20 p (4x5p)
sec. V( ) sec. X ( ) sec. XVII ( )
sec. XX ( )
IV. Citește textul și răspunde la întrebări: 20 p (4x5p)
„Cetățile grecești se luptau mereu. Ori aveau conflicte între ele, ori se luptau cu alte popoare
străine. În cadrul războaielor medice, luptele au fost date între greci și perși. Victoriile au fost de
ambele părți. În bătălia de la Maraton, grecii au fost victorioși.„

1. Transcrie din text între cine s-au dat luptele, în cadrul războaielor medice. 5p
2. Dă exemplu de alte două bătălii din cadrul războaielor medice, diferite de cea din text.
10p
3. Unde este situată Grecia, din punct de vedere geografic ? 5p
BAREM DE CORECTARE
VARIANTA NR. 1
Se acordă 20 p din oficiu, dintr-un total de 100 p.
I. 1- a; 5p
2- c; 5p
3- b; 5p
4- c; 5p

II. 1- izvoarelor/surselor; 5p
2- neolitică/Neoliticului; 5p
3- piramidele; 5p
4- acropolă; 5p

III. sec. V( 401-500) 5p


sec. X (901-1000) 5p
sec. XVII (1601-1700) 5p
sec. XX (1901-2000) 5p

IV. 1. greci și perși 5p


2. Termopile, Salamina, Plateea 10p
3. sudul Peninsulei Balcanice 5p

S-ar putea să vă placă și