Sunteți pe pagina 1din 2

TEST CORIGENȚĂ/SITUAȚIE NEÎNCHEIATĂ ISTORIE SEM.

I
CLASA A V – A (VARIANTA NR. 2)
Timpul efectiv de lucru este de 40 de minute. Se acordă 20 p din oficiu.
I. Alegeți varianta corectă: 20 p (4x5p)
1. A doua epocă a istoriei, atunci când s-au dezvoltat cetățile grecești, poartă denumirea
de:
a. Preistorie b. Antichitate c. Epoca Contemporană
2. În afară de ere, timpul istoric se mai împarte și în 5 mari:
a. secole b. milenii c. epoci
3. Chinezii s-au dezvoltat, în Orientul Antic, de-a lungul fluviului:
a. . Gange b. Nil c. Galben
4. Cele două mari cetăți-polis (modele pentru altele) ale Greciei antice au fost:
a. Roma și Sparta b. Atena și Roma c. Atena și Sparta
II. Completează spațiile libere cu termenii corecți, astfel încăt să existe adevăr istoric:
1. Istoria este o ............. care studiază faptele istorice din trecut. 5p
2. Regii Egiptului mai purtau denumirea de ..................... 5p
3. Construcția antică, imensă, din China poartă denumirea de Marele .........Chinezesc 5p
4. Locul sacru din cetate, închinat zeilor, purta denumirea de ....................... 5p
III. Rezolvă următoarele secole, după modelul învățat în clasă: 20 p (4x5p)
sec. II( ) sec. V ( ) sec. XIX ( )
sec. XXI ( )
IV. Citește textul și răspunde la întrebări: 20 p (4x5p)
„Cetățile grecești se luptau mereu. Ori aveau conflicte între ele, ori se luptau cu alte popoare
străine. În cadrul războaielor medice, luptele au fost date între greci și perși. Victoriile au fost de
ambele părți. În bătălia de la Maraton, grecii au fost victorioși.„

1. Transcrie din text între cine s-au dat luptele, în cadrul războaielor medice. 5p
2. Dă exemplu de alte două bătălii din cadrul războaielor medice, diferite de cea din text.
10p
3. Unde este situată Grecia, din punct de vedere geografic ? 5p
BAREM DE CORECTARE
VARIANTA NR. 2
Se acordă 20 p din oficiu, din totalul de 100 p.
I. 1- b; 5p
2- c; 5p
3- c; 5p
4- c; 5p

II. 1- știință; 5p
2- faraoni; 5p
3- Zid; 5p
4- acropolă; 5p

III. sec. II( 101-200) 5p


sec. V (401-500) 5p
sec. XIX (1801-1900) 5p
sec. XXI (2001-2100) 5p

IV. 1. greci și perși 5p


2. Termopile, Salamina, Plateea 10p
3. sudul Peninsulei Balcanice 5p

S-ar putea să vă placă și