Sunteți pe pagina 1din 4

DAREA DE SEAMĂ

privind realizarea achiziţiilor publice


de valoare mică
nr. 01 din “ 01 ” februarie 2019 or. Cimișlia, str. Ștefan cel Mare, 12

Autoritatea contractantă: Agenția de Dezvoltare Regională Sud


IDNO/ IDNP: 1009601000290
Perioada raportării: Anul 2018

Informaţia privind contractele de achiziţie publică de valoare mică semnate şi înregistrate în perioada
de referinţă:

Obiectul de achiziţie Nr. şi data


Suma finală a
(denumirea Cod Suma înregistrării în Menţiuni
Nr. şi data Contractului
N bunurilor / CPV contractul Trezoreria de privind
contractului ca urmare a
r. lucrărilor / (doar ui sau a Stat sau nivelul de
de achiziţie majorării/
d/ serviciilor) la facturii trezoreria îndeplinire
sau a facturii Micşorării
o (Denumirea contra fiscale (lei teritorială a (% sau
fiscale (Acord
contractului pe ct) MD) Ministerului sumar)
Aditional)
lung) Finanţelor
1 2 3 4 5 6 7 8
Acord 8 Servicii
1 9 000 executat
02.01.2018 telecomunicații
Acord 8
2 Servicii internet 8 064 Executat
02.01.2018
nr. 1
3 Locațiune garaj 4 800 Executat
02.01.2018
nr. 2
4 Locațiune garaj 4 800 Executat
02.01.2018
Servicii de
nr. 3 deservire a bazei
5 3 600 Executat
02.01.2018 de date
„MoldLex”
04/B/18 Servicii livrare
6 6 000 Executat
02.01.2018 apă poptabilă
05/S/18 Servicii curățire 1 m2 = 18
7 Executat
02.01.2018 covoare lei
06/S/18 Deservire
8 2 315 Executat
02.01.2018 climatizatoare
07/S/18 Servicii
9 1 800 Executat
02.01.2018 vulcanizare
08/S/18 Deservire tehnică
10 20 000 executat
02.01.2018 auto
09/S/18 Servicii de 1dosar = 30
11 Executat
02.01.2018 broșurare și lei
copertare a
actelor
10/B/18
12 Rechizite 18 800 executat
15.01.2018
11/B/18
13 Anvelope 6 200 Executat
16.01.2018
nr. 2/18 Locațiune sediu 42 738 +
14 Executat
23.01.2018 ADR Sud 102 357
nr. 10 Depozit garanție 1 002
15 Executat
30.01.2018 CMC 050,91
Deservirea
12/S/18 calculatoarelor și
16 8 400 Executat
02.02.2018 rețelei de
calculatoare
13/B/18 Echipament
17 10 130 Executat
02.04.2018 tehnic
14/S/18
18 Servicii menaj 2 361,43 executat
07.05.2018
15/B/18
19 Combustibil 79 002 Executat
16.05.2018
Servicii de
organizare a
17
20 Conferinței 3 000 Euro executat
24.05.2018
Regionale
„Dunărea Unește”
16/S/18 Servicii traducere
21 6767,25 executat
25.05.2018 simultană
Servicii deservire
17/S/18
22 conferință și 34 535,00 executat
25.05.2018
alimentație
Materiale
18/B/18 promoționale
23 13 040,00 executat
25.05.2018 pentru „Dunărea
Unește”
Materiale
19/B/18 promoționale și
24 4 923,05 executat
25.05.2018 birotică „Dunărea
Unește”
Panouri
20/B/18
25 informative 1 000,00 executat
25.05.2018
personalizate
2/2018 Depozit garanție
26 Executat
11.06.2018 Izodrom
Consumabile de
birou, proiect
„Poarta de Sud a
nr. 3 din Moldovei
27 13 582,46 Executat
16.06.2018 deschisă pentru
Promovarea
Afacerilor și
Investițiilor”
21/B/18 Materiale
28 19 800,08 Executat
25.06.2018 promotionale
22/S/18
29 Servicii transport 4 400,00 Executat
25.06.2018
23/S/18
30 Catering 29 010,00 Executat
25.06.2018
24/B/18 Cort
31 6 410,00 Executat
25.06.2018 (Markiza.md)
Servicii de
organizare a
24 evenimentului 1 698,47
32 Executat
26.06.2018 „Ziua Dunării” Euro
proiect „Dunărea
Unește”
Servicii de
imprimare a
materialelor
25 2 408,53
33 prompționale Executat
26.06.2018 Euro
„Ziua Dunării”
proiect „Dunărea
Unește”
25/S/18
34 Imprimare pe căni 8 333,33 Executat
26.06.2018
26/B/18
35 USB Flăști 11 000 Executat
27.06.2018
Panouri
27/B/18
36 informative 1 250,00 Executat
27.06.2018
personalizate
Panouri
28/B/18
37 informative 2 000,00 Executat
27.06.2018
personalizate
Telefonie mobile,
proiect „Poarta de
Sud a Moldovei
nr. 4 din
38 deschisă pentru 3 000 Executat
05.07.2018
Promovarea
Afacerilor și
Investițiilor”
Servicii de
consultanta în
vedrea efectuării
analizei
oportunităților de
investiții pentru
RDS si elaborarea
nr. 05 din hărților pentru
39 58 000 lei Executat
01.08.2018 ofertele
investiționale,
proiect „Poarta de
Sud a Moldovei
deschisă pentru
Promovarea
Afacerilor și
Investițiilor”
Deservire tehnică
35/18 CTO
40 şi/sau reparaţie a 6 000,00 Executat
04.10.2018
automobilului
SE 10762 - Prelungirea
41 80,00 Executat
18 certificatului de
30.10.2018 autentificate SIA
RSAP
51/2018 Aparat de
42 3 660,00 Executat
08.11.2018 preparat cafea
29/B/18 Imprimantă
43 25 000,00 Executat
15.11.2018 multifuncțională
2371 Anvelope,
44 7 300,00 Executat
28.11.2018 acumulator
30/B/18 Echipament
45 35 100,00 Executat
30.11.2018 tehnic
31/B/18 Materiale
46 21 550,00 Executat
30.11.2018 promoționale
32/B/18 Maiouri
47 3 563,80 Executat
03.12.2018 personalizate
33/B/18 Echipament tehnic
48 11 884,00 Executat
03.12.2018 (monitoare)
Consumabile
34/B/18
49 pentru tehnologii 1 900,00 Executat
05.12.2018
informaționale
35/B/18 Mobilier (fotolii
50 4 805,00 Executat
05.12.2018 de birou)
36/B/18
51 Mobilier 8 200,00 Executat
05.12.2018
37/B/18 Materiale pentru
52 954,00 Executat
05.12.2018 gospodărie
SE/13356-
Servicii de
53 18 400,00 Executat
certificare
13.12.2018
Consumabile
54 38/B/18 2 920,00 Executat
pentru printer

Prin prezenta dare de samă, autoritatea contractantă confirmă corectitudinea realizării achiziţiilor
publice de valoare mică, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul autorităţii contractante:

Director ADR Sud ________________ Maria Culeșov

L.Ș.

Persoana responsabilă de
întocmirea dării de seamă: Dorin Coroian
Funcţia: Specialist Achiziții Publice
Tel.: 0 (241) 2 62 86

S-ar putea să vă placă și