Sunteți pe pagina 1din 15

1.

Date generale
Amplasament: Constanta Element Material γ [kN/m3] Gros. [m] Incarcare
Suprafata utila: 142.22 Planseu Beton armat C16/20 25 0.15 3.75
Suprafata construita: 172.56 Perete Caramida PTH25 8.5 0.25
H nivel: 3 Tencuiala Mortar var-ipsos* 19 0.02 0.38
H total: 3.6 Hidroizolatie Panza bituminata* 0.03
Terasa: necirculabila Termoizolatie Polistiren* 0.003 0.03 0.009
h/b atic: 0.6 0.15 Finisaj placa Beton panta* 18 0.03 0.54
Regim de inaltime: P Pardoseala Mozaic* 0.94
Mortar zidarie: M5 (G) Sapa Ciment* 22 0.03 0.66
(*) Valori determinate conform STAS 10101/1-78

2. Evaluarea incarcarilor
Coeficienti grupare Valoare calcul
Denumire Tip Val normata U. M.
GF GS GF GS
G proprie P 3.75 1.35 1 5.063 3.750 kN/m2
Beton panta P 0.54 1.35 1 0.729 0.540 kN/m2
2
Hidroizolatie P 0.03 1.35 1 0.041 0.030 kN/m
2
Termoizolatie P 0.009 1.35 1 0.012 0.009 kN/m
Tencuiala P 0.38 1.35 1 0.513 0.380 kN/m2
2
6.357 4.709 kN/m
Utila V 1 1.05 1 1.050 1.000 kN/m2
Zapada V 1.6 1.5 0.4 2.400 0.640 kN/m2
9.807 6.349 kN/m2
Atic P 0.765 1.35 1 1.033 0.765 kN/ml

3. Rezistenta unitara de proiectare la compresiune a zidariei

fk
fd = m Z ∙ [Relatia (4.2) - CR 6-2006]
γM

mZ - coeficientul conditiilor de lucru


fk - rezistenta caracteristica la compresiune a zidariei
γM - coeficientul de siguranta al materialului
Rezistenta la compresiune medie
fmed = 12.1 N/mm2 [Declaratie de conformitate Wienerberger PTH25]
Rezistenta la compresiune standardizata [3.1.3.1.1. - CR 6-2006]
fb = fmed ∙ δ δ = 1.14 [3.1.3.1.1.Interpolare Tabel 3.1a - CR 6-2006]
fb [N/mm2] = 13.8054
Rezistenta la compresiune caracteristica
fk = K ∙ fb0.70 ∙ fm
0.30 [Relatia (4.1) - CR 6-2006]

K - constanta care depinde de tipul elementului pentru zidarie si de tipul mortarului


fb - rezistenta la compresiune standardizata
fm - rezistenta medie la compresiune a mortarului M5
K = 0.45 (pentru blocuri ceramice cu goluri verticale) [Tabel 4.1 - CR 6-2006]
2
fm = 5.00 N/mm [Tabel 4.2a - CR 6-2006]
2
fk = 4.58 N/mm
- Pentru verificarile la starea limita ultima (ULS):
mz = 1.00 [4.1.1.1.3. - CR 6-2006]
γM = 2.2 (elemente pentru zidarie din clasa I) [2.4.2.3.1. - CR 6-2006]
2
fd = 2.082 N/mm
- Pentru verificarile la starea limita de serviciu (SLS):
mz = 2.0 (elemente cu tencuiala obisnuita) [4.1.1.1.3. - CR 6-2006]
γM = 1.0 (pentru constructii din clasa de importanta III) [6.6.1.4. - CR 6-2006]
fd = 9.16 N/mm2
4. Valoarea medie a efortului unitar de compresiune la incarcari din greutatea proprie
Calculul se va face tabelar pe baza incarcarilor de calcul considerate la punctul 2.
L Arie Arie Volum Volum G zidarie Incarcari planseu σmed
Montant

samburi
Directia

Numar

calcul zidarie zidarie tenc. GF GS GF GS GF GS


[m] 2 2 3 3 2
[m ] [m ] [m ] [m ] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN/m ]
Me1 H 7.71 3 8.830 1.928 5.783 0.925 90.086 66.730 64.10 47.48 79.991 59.252
Me2 H 1.88 1 1.530 0.469 1.406 0.225 21.908 16.228 11.66 8.64 71.618 53.050
Me3 H 2.60 2 3.270 0.650 1.950 0.312 30.379 22.503 23.47 17.39 82.849 61.370
Me4 H 0.90 1 1.160 0.225 0.675 0.108 10.516 7.790 8.30 6.15 83.643 61.958
Mi5 H 1.43 1 2.560 0.358 1.073 0.172 16.708 12.377 16.27 12.06 92.260 68.340
Mi6 H 1.63 1 3.680 0.406 1.219 0.195 18.987 14.064 23.39 17.33 104.323 77.276
Mi7 H 2.99 2 6.490 0.748 2.243 0.359 34.936 25.878 41.26 30.56 101.932 75.505
Mi8 H 8.85 4 21.340 2.211 6.634 1.061 103.347 76.553 135.66 100.49 108.088 80.065
Mi9 H 4.25 3 7.950 1.063 3.188 0.510 49.658 36.784 50.54 37.44 94.303 69.854
Mi10 H 2.07 1 10.310 0.518 1.553 0.248 24.186 17.916 65.54 48.55 173.389 128.436
Mi11 H 4.25 3 7.290 1.063 3.188 0.510 49.658 36.784 46.34 34.33 90.355 66.929
006] Me12 H 0.90 1 1.100 0.225 0.675 0.108 10.516 7.790 7.92 5.87 81.947 60.702
Me13 H 1.42 1 3.430 0.355 1.065 0.170 16.592 12.290 23.27 17.24 112.291 83.178
Me14 H 1.30 1 3.530 0.325 0.975 0.156 15.190 11.252 23.78 17.62 119.916 88.827
Me15 H 1.27 1 2.650 0.318 0.953 0.152 14.839 10.992 18.16 13.45 103.928 76.983
Me16 H 2.14 2 3.500 0.534 1.601 0.256 24.946 18.478 24.45 18.11 92.554 68.559
Mi17 V 3.44 2 6.340 0.859 2.576 0.412 40.135 29.730 40.30 29.86 93.671 69.386
H25] Mi18 V 3.25 2 4.370 0.813 2.438 0.390 37.974 28.129 27.78 20.58 80.929 59.947
006] Mi19 V 3.25 2 4.440 0.813 2.438 0.390 37.974 28.129 28.23 20.91 81.476 60.353
006] Me20 V 3.43 2 2.150 0.858 2.573 0.412 40.077 29.687 17.21 12.75 66.807 49.487
Me21 V 2.65 2 3.370 0.663 1.988 0.318 30.963 22.936 24.16 17.90 83.206 61.634
Mi22 V 4.40 3 8.030 1.100 3.300 0.528 51.411 38.082 51.05 37.81 93.144 68.996
006] Mi23 V 4.57 3 12.190 1.141 3.424 0.548 53.339 39.510 77.49 57.40 114.639 84.918
Mi24 V 3.05 2 9.300 0.763 2.288 0.366 35.637 26.398 59.12 43.79 124.273 92.054
Me25 V 2.85 2 2.010 0.713 2.138 0.342 33.300 24.667 15.72 11.65 68.802 50.964
Mi26 V 1.45 1 7.990 0.363 1.088 0.174 16.942 12.550 50.79 37.62 186.857 138.413
Me27 V 4.78 3 5.070 1.195 3.585 0.574 55.851 41.371 37.17 27.53 77.839 57.659
966.054 715.595 1013.17 750.49
006] 5. Rezistenta unitara caracteristica a zidariei la forfecare in rost orizontal
006] fvk = min(fvk1 ; fvk2 )

Elementele pentru zidarie fac parte din Grupa 2 (blocuri ceramice cu goluri verticale) [3.1.2.2. - CR 6-2006]
006]
006] fvk1 = fvk0 + 0.4 ∙ σd [Relatia (4.3.a - CR 6-2006]

fvk2 = 0.9 (0.034 ∙ fb + 0.14 ∙ σd ) [Relatia (4.3.c - CR 6-2006]


006] σd - efortul unitar de compresiune perpendicular pe planul de forfecare in peretele de zidarie,
006] in sectiunea considerata, corespunzator incarcarilor de proiectare
fb - rezistenta la compresiune standardizata

fvk0 = 0.20 N/mm2 (elemente ceramice pentru zidarie, mortar M5) [Tabel 4.3 - CR 6-2006]
2
σd [N/mm ] = 0.187
fb [N/mm2] = 13.8054
fvk1 = 0.27 N/mm2
fvk2 = 0.45 N/mm2
2
fvk [N/mm ] = 0.275

6. Rezistenta unitara de proiectare a zidariei la forfecare in rost orizontal


fvk
fvd = mZ ∙
γM [Relatia (4.4) 4.1.1.2.2 - CR 6-2006]

- Pentru verificarile la starea limita ultima (ULS):


mz = 0.75 (pentru rezistente de calcul la forfecare) [4.1.1.1.3. - CR 6-2006]
γM = 2.20 (elemente pentru zidarie din clasa I) [2.4.2.3.1. - CR 6-2006]
2
fvd [N/mm ] = 0.094
- Pentru verificarile la starea limita de serviciu (SLS):
mz = 2.00 (elemente cu tencuiala obisnuita) [4.1.1.1.3. - CR 6-2006]
γM = 1.00 (pentru constructii din clasa de importanta III) [6.6.1.4. - CR 6-2006]
2
fvd [N/mm ] = 0.55
7. Rezistentele unitare de proiectare la intindere din incovoiere perpendicular pe planul zidariei
fxk1
fxd1 = mZ ∙ [Relatia (4.5a) - CR 6-2006]
γM

fxk2
fxd2 = mZ ∙
γM [Relatia (4.5b) - CR 6-2006]

fxk1, fxk2 - rezistentele unitare caracteristice la intindere [4.1.1.3.1. - CR 6-2006]


din incovoiere perpendicular pe planul zidariei

fxk1 = 0.24 (elemente cu perforatii verticale, mortar M5) [Tabel 4.5 - CR 6-2006]
fxk2 = 0.48 (elemente cu perforatii verticale, mortar M5) [Tabel 4.5 - CR 6-2006]
- Pentru verificarile la starea limita ultima (ULS):
mz = 0.75 (pentru rezistente de calcul la intindere din incovoiere) [4.1.1.1.3. - CR 6-2006]
γM = 2.20 (elemente pentru zidarie din clasa I) [2.4.2.3.1. - CR 6-2006]
2 2
fxd1 [N/mm ] = 0.082 fxd2 [N/mm ] = 0.164
006] - Pentru verificarile la starea limita de serviciu (SLS):
mz = 2.00 (elemente cu tencuiala obisnuita) [4.1.1.1.3. - CR 6-2006]
006] γM = 1.00 (pentru constructii din clasa de importanta III) [6.6.1.4. - CR 6-2006]
2 2
fxd1 [N/mm ] = 0.480 fxd2 [N/mm ] = 0.960
006] 8. Rezistenta de proiectare a peretilor la la forta axiala
Rezistenta de proiectare la compresiune centrica
NRd (l) = Φi(m) ∙ t ∙ fd [Relatia (6.9a) - CR 6-2006]
NRd(l) - rezistenta de proiectare a peretelui dreptunghiular pe unitatea de lungime
Φi - coeficientul de reducere a rezistentei datorita efectului zveltetei
006] si excentricitatilor de aplicare a incarcarilor in sectiunile extreme
Φm - coeficientul de reducere a rezistentei datorita efectului zveltetei
si excentricitatilor de aplicare a incarcarilor la 2/3 din inaltimea elementului
t - grosimea peretelui
fd - rezistenta de proiectare la compresiune a zidariei
ei
Φi = 1 − 2 ∙
t [Relatia (6.10) - CR 6-2006]
ei - excentricitatea de calcul in sectiunea de la extremitatea peretelui in care se face verificarea
t - grosimea peretelui
006] ei = eio + ehi + ea ≥ 0.05 ∙ t [Relatia (6.11) - CR 6-2006]
eio - excentricitatea datorata tuturor incarcarilor de calcul aplicate peste nivelul de calcul
ehi - excentricitatea datorata fortelor aplicate perpendicular pe planul peretelui
006] ea - excentricitatea accidentala
006]
N1 ∙ d1 + N2 ∙ d2
ei0 = [Relatia (6.1) - CR 6-2006]
N1 + N2

006] N1 - incarcarea transmisa de peretele de la etajul superior


006] d1 - excentricitatea cu care este aplicata incarcarea N1
N2 - incarcarile aduse de planseul care reazema direct pe perete
d2 - excentricitatile cu care sunt aplicate incarcarile N2
Mhm(i)
006] ehm(i) = [Relatia (6.3) - CR 6-2006]
N1 + N2

Mhi - momentul incovoietor in dreptul planseului


006] Mhm - momentul incovoietor la mijlocul inaltimii etajului
ph ∙ h2et
006] Mhi = Mhm = [Relatia (6.6) - CR 6-2006]
12

ph - forta medie pe inaltimea etajului, calculata conform P100-1/2006, Cap.10


006] het - inaltimea etajului
006] FCNS
ph = (incarcare uniform distribuita pe inaltimea etajului)
het
-2006] FCNS - forta seismica orizontala static echivalenta, aflata la cota "z" [Cap. 10.3.1.2. (2) - P100-1/2006]
-2006] γCNS ∙ ag ∙ βCNS ∙ K z
FCNS z =
qCNS [Relatia (10.1) - P100-1/2006]
Fcns(z)= 0.96 [kN]
-2006] γCNS - coeficient de importanta al componentei nestructurale
-2006] ag - acceleratia seismica de calcul a terenului
βCNS - coeficient de amplificare dinamica al CNS

Kz - coeficient care reprezinta amplificarea acceleratiei seismice a terenului


-2006] qCNS - factor de comportare al CNS
mCNS - masa maxima a CNS in exploatare
z
Kz = 1 + 2 ∙
H
z - cota punctului de prindere de structura a CNS
H - inaltimea medie a acoperisului in raport cu baza constructiei
z = 0.00 m (elementul este prins la cota ±0.00)
H = 3.60 m (inaltimea totala a constructiei)
Kz = 1.00
-2006] γCNS = 1.50 (pentru elemente de constructie) [Cap. 10.3.1.3.1. (1) - P100-1/2006]
2
ag = 0.16 ·g (pentru amplasamentul ales) ag = 1.60 [m/s ]
βCNS = 1.00 (pentru elemente propriu-zise ale anvelopei - A.2) [Tabel 10.1 - P100-1/2006]
-2006] qCNS = 2.50 (pentru elemente propriu-zise ale anvelopei - A.2) [Tabel 10.1 - P100-1/2006]
ea = max(ea1 ; ea2 )
t
ea1 = ≥ 1.0cm
30 [Relatia (6.2a) - CR 6-2006]
het
ea2 = ≥ 1.0cm
-2006] 300 [Relatia (6.2b) - CR 6-2006]
t - grosimea peretelui
het - inaltimea etajului
t = 0.25 m het = 3.00 m
ea1 = 0.83 cm ea2 = 1.00 cm ea = 1.00 cm

-2006]

-2006]
006]

006] L Arie G Masa Greutate atic Incarcari planseu Mhm Excentricitatea NRd(l)
Montant
Directia
calcul zidarie zidarie N1 d1 N2 d2 ei0 ehi ei [N/mm2]
[m] [kN·m]
[m2] [kN] [t] [kN] [m] [kN] [m] [cm] [cm] [cm] ULS SLS
Me1 H 7.71 8.830 90.086 9.009 7.963 0.050 56.134 0.092 2.1621 8.65 0.03 9.68 117 516
Me2 H 1.88 1.530 21.908 2.191 1.936 0.050 9.726 0.092 0.5258 8.47 0.05 9.52 124 546
Me3 H 2.60 3.270 30.379 3.038 2.685 0.050 20.788 0.092 0.7291 0.09 0.03 1.12 474 2086
Me4 H 0.90 1.160 10.516 1.052 0.929 0.050 7.374 0.092 0.2524 0.09 0.03 1.12 474 2086
Mi5 H 1.43 2.560 16.708 1.671 1.477 0.000 16.274 0.000 0.4010 0.00 0.02 1.02 478 2103
Mi6 H 1.63 3.680 18.987 1.899 1.678 0.000 23.394 0.000 0.4557 0.00 0.02 1.02 478 2104
Mi7 H 2.99 6.490 34.936 3.494 3.088 0.000 41.258 0.000 0.8385 0.00 0.02 1.02 478 2104
Mi8 H 8.85 21.340 103.347 10.33 9.135 0.000 135.662 0.000 2.4803 0.00 0.02 1.02 478 2104
Mi9 H 4.25 7.950 49.658 4.966 4.389 0.000 50.539 0.000 1.1918 0.00 0.02 1.02 478 2103
Mi10 H 2.07 10.310 24.186 2.419 2.138 0.000 65.542 0.000 0.5805 0.00 0.01 1.01 479 2106
Mi11 H 4.25 7.290 49.658 4.966 4.389 0.000 46.344 0.000 1.1918 0.00 0.02 1.02 478 2103
Me12 H 0.90 1.100 10.516 1.052 0.929 0.050 6.993 0.092 0.2524 8.68 0.03 9.71 116 511
Me13 H 1.42 3.430 16.592 1.659 1.467 0.050 21.805 0.092 0.3982 8.90 0.02 9.92 107 473
006] Me14 H 1.30 3.530 15.190 1.519 1.343 0.050 22.441 0.092 0.3645 8.93 0.02 9.95 106 468
Me15 H 1.27 2.650 14.839 1.484 1.312 0.050 16.846 0.092 0.3561 8.87 0.02 9.89 109 479
006] Me16 H 2.14 3.500 24.946 2.495 2.205 0.050 22.250 0.092 0.5987 8.79 0.02 9.82 112 492
006] Mi17 V 3.44 6.340 40.135 4.014 3.547 0.000 40.304 0.000 0.9632 0.00 0.02 1.02 478 2103
Mi18 V 3.25 4.370 37.974 3.797 3.356 0.000 27.781 0.000 0.9114 0.00 0.03 1.03 478 2102
Mi19 V 3.25 4.440 37.974 3.797 3.356 0.000 28.226 0.000 0.9114 0.00 0.03 1.03 478 2102
006] Me20 V 3.43 2.150 40.077 4.008 3.542 0.050 13.668 0.092 0.9618 8.31 0.06 9.36 131 574
Me21 V 2.65 3.370 30.963 3.096 2.737 0.050 21.424 0.092 0.7431 8.69 0.03 9.73 116 508
006] Mi22 V 4.40 8.030 51.411 5.141 4.544 0.000 51.048 0.000 1.2339 0.00 0.02 1.02 478 2103
Mi23 V 4.57 12.190 53.339 5.334 4.715 0.000 77.494 0.000 1.2801 0.00 0.02 1.02 478 2104
Mi24 V 3.05 9.300 35.637 3.564 3.150 0.000 59.121 0.000 0.8553 0.00 0.01 1.01 478 2105
Me25 V 2.85 2.010 33.300 3.33 2.943 0.050 12.778 0.092 0.7992 8.39 0.05 9.44 128 561
Mi26 V 1.45 7.990 16.942 1.694 1.497 0.000 50.794 0.000 0.4066 0.00 0.01 1.01 479 2106
Me27 V 4.78 5.070 55.851 5.585 4.937 0.050 32.231 0.092 1.3404 8.61 0.04 9.65 119 522
Determinarea coeficientului de reducere a rezistentei Φm
emk = em [Relatia (6.12) - CR 6-2006]
emk - excentricitatea de calcul in zona centrala a peretelui (la 2/3 het masurata de la baza peretelui)
2
em = ∙ ei0 + ehm ± ea (6.13) - CR 6-2006] em
3 ek = 0,002 ∙ Φ∞ ∙ hef ∙
t [(6.14) - CR 6-2006]
hef - inaltimea efectiva a peretelui
ei0 - excentricitatea in sectiunea de sus a peretelui, calculata cu relatia (6.1)
ehm - exc. datorata efectului incarcarilor orizontale, in sectiunea de la 2/3 din H perete, calculata cu relatia (6.3)
ea - excentricitatea accidentala ; ek - excentricitatea datorata curgerii lente
Φ∞ - coeficientul de curgere lenta; (Φ∞ = 0,5 - 1,5 pentru elemente ceramice) [Tabelul 4.9 - CR 6-2006]
hef = ρn [Relatia (6.16) - CR 6-2006]
ρn - coeficient care tine seama de conditiile de rezemare pe contur
h - inaltimea libera a peretelui Φ∞ = 1.00
[Tabelul 6.1 - CR 6-2006]
Valorile coeficientului Φm hef Excentricitatea NRd(l)
Montant

Excentricitatea relativa emk/t ρ2 ehm em ek emk 𝐡𝐞𝐟 𝐞𝐦𝐤 Φ 2


[N/mm ]
hef/t

m
[m] 𝐭 𝐭
0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 [cm] [cm] [cm] [cm] ULS SLS
5 0.89 0.79 0.69 0.59 0.49 0.39 Me1 1.00 2.85 0.03 6.80 0.30 7.10 11.40 0.28 0.332 173 760
6 0.88 0.78 0.68 0.58 0.48 0.38 Me2 1.00 2.85 0.05 6.69 0.29 6.99 11.40 0.28 0.332 173 760
7 0.88 0.77 0.67 0.57 0.47 0.37 Me3 1.00 2.85 0.03 1.09 0.12 1.21 11.40 0.05 0.812 423 1860
8 0.86 0.76 0.66 0.56 0.45 0.35 Me4 1.00 2.85 0.03 1.09 0.12 1.21 11.40 0.05 0.812 423 1860
9 0.85 0.75 0.65 0.54 0.44 0.34 Mi5 0.75 2.14 0.02 1.02 0.09 1.11 8.55 0.05 0.855 445 1957
10 0.84 0.73 0.63 0.53 0.42 0.32 Mi6 0.75 2.14 0.02 1.02 0.09 1.10 8.55 0.05 0.855 445 1957
11 0.82 0.72 0.61 0.51 0.40 0.30 Mi7 0.75 2.14 0.02 1.02 0.09 1.11 8.55 0.05 0.855 445 1957
12 0.80 0.70 0.59 0.49 0.38 0.28 Mi8 0.75 2.14 0.02 1.02 0.09 1.10 8.55 0.05 0.855 445 1957
13 0.79 0.68 0.57 0.47 0.36 0.26 Mi9 0.75 2.14 0.02 1.02 0.09 1.11 8.55 0.05 0.855 445 1957
14 0.77 0.66 0.55 0.45 0.34 0.24 Mi10 0.75 2.14 0.01 1.01 0.09 1.09 8.55 0.05 0.855 445 1957
15 0.75 0.64 0.53 0.42 0.32 0.22 Mi11 0.75 2.14 0.02 1.02 0.09 1.11 8.55 0.05 0.855 445 1957
16 0.72 0.61 0.51 0.40 0.30 0.20 Me12 1.00 2.85 0.03 6.82 0.30 7.11 11.40 0.28 0.332 173 760
17 0.70 0.59 0.48 0.38 0.28 0.18 Me13 1.00 2.85 0.02 6.95 0.30 7.25 11.40 0.29 0.312 162 715
18 0.68 0.57 0.46 0.35 0.25 0.16 Me14 1.00 2.85 0.02 6.97 0.30 7.27 11.40 0.29 0.312 162 715
19 0.65 0.54 0.44 0.33 0.23 0.14 Me15 1.00 2.85 0.02 6.93 0.30 7.23 11.40 0.29 0.312 162 715
20 0.63 0.52 0.41 0.31 0.21 0.13 Me16 1.00 2.85 0.02 6.89 0.30 7.18 11.40 0.29 0.312 162 715
Mi17 0.75 2.14 0.02 1.02 0.09 1.11 8.55 0.05 0.855 445 1957
Mi18 1.00 2.85 0.03 1.03 0.12 1.14 11.40 0.05 0.812 423 1860
Mi19 0.75 2.14 0.03 1.03 0.09 1.12 8.55 0.05 0.855 445 1957
Me20 1.00 2.85 0.06 6.60 0.29 6.89 11.40 0.28 0.332 173 760
Me21 1.00 2.85 0.03 6.83 0.30 7.13 11.40 0.29 0.312 162 715
Mi22 0.75 2.14 0.02 1.02 0.09 1.11 8.55 0.05 0.855 445 1957
Mi23 0.75 2.14 0.02 1.02 0.09 1.10 8.55 0.05 0.855 445 1957
Mi24 0.75 2.14 0.01 1.01 0.09 1.10 8.55 0.05 0.855 445 1957
Me25 1.00 2.85 0.05 6.64 0.29 6.94 11.40 0.28 0.332 173 760
Mi26 0.75 2.14 0.01 1.01 0.09 1.09 8.55 0.05 0.855 445 1957
Me27 1.00 2.85 0.04 6.78 0.30 7.08 11.40 0.28 0.332 173 760
9. Rezistenta de proiectare a peretilor la forta axiala si incovoiere in planul median
[conform CR6-2006- cap.6.6.3; P100-1-2006- cap.8]
MRd = MRd(ZNA)+ MRd(As)

MRD(zna)= rezistenta de proiectare la incovoiere a sectiunii ideale de zidarie nearmata


MRD(As)=rezistenta de proiectare la incovoiere corespunzatoare
armaturilor din stalpisorii de la extremitati

MRd (zna,i) = Ned*yzci

Unde: - yzci - distanţa de la centrul de greutate al peretelui până la centrul


de greutate al zonei comprimate a secţiunii ideale de zidărie

- Aria echivalenta de zidarie: nech= 0.75∙

- Aria sectiunii ideale de zidarie comprimata: Azci=

MRD(As)= ls∙ As∙ fyd


ls - distanţa între centrele de greutate ale celor doi stâlpişori de la extremităţi;
As – cea mai mică dintre ariile de armare ale celor doi stâlpişori [4fi12];
fyd – rezistenţa de calcul a armăturii din stâlpişori= 300 N/mm2
Rezistenta de proiectare a peretilor la forta axiala si incovoiere in plan median si verificarea
la forta axiala si incovoiere in planul median
Verificare Verificare
Ned Azci yzci Mrd(zna) ls As fyd Mrd(As) Mrd
Montant [KN] [mp] [m] [kNm] [m] [mp] [N/mmp] [kNm] [kNm] Nrd>Ned Mrd>Med
Me1 154.182 21 0.136 20.93176 6.12 452.16 300 830.166 851.098 se verifica se verifica
Me2 33.571 4.58 0.279 9.351422 0 452.16 300 0 9.35142 se verifica se verifica
Me3 53.852 7.35 0.087 4.685273 1.6 452.16 300 217.037 221.722 se verifica se verifica
Me4 18.820 2.57 0.073 1.382735 0 452.16 300 0 1.38273 se verifica se verifica
Mi5 32.983 4.5 0.073 2.423841 0 452.16 300 0 2.42384 se verifica se verifica
Mi6 42.381 5.78 0.279 11.83414 0 452.16 300 0 11.8341 se verifica se verifica
Mi7 76.194 10.4 0.238 18.16796 2.53 452.16 300 342.511 360.679 se verifica se verifica
Mi8 239.009 32.6 0.343 82.08437 8.60 452.16 300 1165.89 1247.98 se verifica se verifica
Mi9 100.197 13.7 0.108 10.85609 4 452.16 300 542.592 553.448 se verifica se verifica
Mi10 89.729 12.2 1.457 130.7477 0 452.16 300 0 130.748 se verifica se verifica
Mi11 96.002 13.1 0.041 3.935899 4 452.16 300 542.592 546.528 se verifica se verifica
Me12 18.438 2.52 0.102 1.887801 0 452.16 300 0 1.8878 se verifica se verifica
Me13 39.863 5.44 0.415 16.54793 0 452.16 300 0 16.5479 se verifica se verifica
Me14 38.973 5.32 0.545 21.2471 0 452.16 300 0 21.2471 se verifica se verifica
Me15 32.997 4.5 0.272 8.991315 0 452.16 300 0 8.99132 se verifica se verifica
Me16 49.401 6.74 0.079 3.878665 1.68 452.16 300 227.889 231.767 se verifica se verifica
Mi17 80.440 11 0.098 7.847373 3 452.16 300 406.944 414.791 se verifica se verifica
Mi18 65.755 8.97 0.12 7.874744 3 452.16 300 406.944 414.819 se verifica se verifica
Mi19 66.200 9.03 0.11 7.309673 3 452.16 300 406.944 414.254 se verifica se verifica
Me20 57.287 7.82 0.361 20.65786 3 452.16 300 406.944 427.602 se verifica se verifica
Me21 55.124 7.52 0.081 4.461076 2.15 452.16 300 291.643 296.104 se verifica se verifica
Mi22 102.459 14 0.089 9.07538 4.15 452.16 300 562.939 572.015 se verifica se verifica
Mi23 130.832 17.9 0.455 59.55195 4.15 452.16 300 562.939 622.491 se verifica se verifica
Mi24 94.758 12.9 0.619 58.70145 2.15 452.16 300 291.643 350.345 se verifica se verifica
Me25 49.021 6.69 0.327 16.00953 2.35 452.16 300 318.773 334.782 se verifica se verifica
Mi26 67.736 9.24 1.687 114.2605 0 452.16 300 0 114.261 se verifica se verifica
Me27 93.018 12.7 0.172 16.04082 4.36 452.16 300 590.747 606.788 se verifica se verifica

Med= ph*het/2 0.48 [kNm]


ph= 0.32 [kN]
Rezistenta de Proiectare a Peretilor la Forta Taietoare si Verificarea
[conform CR6-2006- cap.6.32; P100-1-2006- cap8]

VRd = VRd(1)+ VRd(2)


Vrd(1)- rezistenta la proiectare la forta taietoare a panoului de zidarie nearmata
Vrd(2)- rezistenta la proiectare la forfecare datorata armaturii din stalpisorul
de la extremitatea comprimata a peretelui

VRD1= ∙t ∙

fvd- rezistenta unitara de proiectare la forfecare a zidariei [conf.CR6-2006- cap.4.4]


t- grosimea inimii peretelui
lc- lungimea zonei comprimate a inimii peretelui [conf.CR6-2006-cap.6.6.3.3.]

VRd2 = 0.2 Aasc∙ fyd

Aasc- aria armaturii din stalpisorul de la extremitatea comprimata


fyd- rezistenta de proiectare a armaturii din stalpisorl comprimat
Verificare
lc fyd Vrd1 Vrd2 Vrd
Montant [m] [N/mmp] [kN] [kN] [kN] Vrd>Ved
Me1 84.1463 300 6.31097273 27.1296 33.4406 se verifica
Me2 18.3216 300 1.37412215 27.1296 28.5037 se verifica
Me3 29.3903 300 2.20427587 27.1296 29.3339 se verifica
Me4 10.271 300 0.7703245 27.1296 27.8999 se verifica
Mi5 18.0007 300 1.35005275 27.1296 28.4797 se verifica
Mi6 23.13 300 1.73475 27.1296 28.8644 se verifica
Mi7 41.5836 300 3.11876863 27.1296 30.2484 se verifica
Mi8 130.442 300 9.78311823 27.1296 36.9127 se verifica
Mi9 54.6838 300 4.10128486 27.1296 31.2309 se verifica
Mi10 48.9703 300 3.67277582 27.1296 30.8024 se verifica
Mi11 52.3939 300 3.92954549 27.1296 31.0591 se verifica
Me12 10.0628 300 0.75471183 27.1296 27.8843 se verifica
Me13 21.7557 300 1.63168091 27.1296 28.7613 se verifica
Me14 21.2698 300 1.59523809 27.1296 28.7248 se verifica
Me15 18.0085 300 1.35063628 27.1296 28.4802 se verifica
Me16 26.961 300 2.02207667 27.1296 29.1517 se verifica
Mi17 43.9008 300 3.29256277 27.1296 30.4222 se verifica
Mi18 35.8862 300 2.69146864 27.1296 29.8211 se verifica
Mi19 36.1291 300 2.70968342 27.1296 29.8393 se verifica
Me20 31.2651 300 2.34488163 27.1296 29.4745 se verifica
Me21 30.0843 300 2.25632363 27.1296 29.3859 se verifica
Mi22 55.9179 300 4.19384079 27.1296 31.3234 se verifica
Mi23 71.4031 300 5.35523216 27.1296 32.4848 se verifica
Mi24 51.7154 300 3.87865761 27.1296 31.0083 se verifica
Me25 26.7539 300 2.00654302 27.1296 29.1361 se verifica
Mi26 36.9675 300 2.77256456 27.1296 29.9022 se verifica
Me27 50.7656 300 3.80741755 27.1296 30.937 se verifica
het