Sunteți pe pagina 1din 3

LISTĂ SUBIECTE EXAMEN “FUNDAŢII” an III CCIA

- mai - iunie 2010 –

1. FACTORI DE CARE DEPINDE ALEGEREA SISTEMULUI DE FUNDARE


2. FACTORI CE CONDIŢIONEAZĂ ALEGEREA ADÂNCIMII DE FUNDARE
3. MATERIALE UTILIZATE LA EXECUTAREA FUNDAŢIILOR
4. CLASIFICAREA FUNDAŢIILOR:
- În raport cu scopul şi destinaţia suprastructurii construcţiei
- Funcţie de adâncimea la care este aşezată talpa fundaţiei faţă de cota terenului
natural
- Clasificarea fundaţiilor de suprafaţă
- Clasificarea fundaţiilor de adâncime
5. CLASIFICAREA FUNDAŢIILOR:
- Funcţie de modul în care sunt luate în calcul forţele care contribuie la stabilitatea
lor
- În raport cu poziţia tălpii fundaţiei faţă de nivelul apelor subterane
- După modul de execuţie
- În funcţie de natura solicitărilor
- După materialul din care sunt executate
6. FUNDAŢII DE SUPRAFAŢĂ. PRINCIPII DE PROIECTARE (Cap. 2.1. Generalităţi)
7. MODELE FOLOSITE ÎN CALCULUL FUNDAŢIILOR. Modelul distribuţiei plane a
presiunilor reactive.
8. MODELE FOLOSITE ÎN CALCULUL FUNDAŢIILOR. Modelul Winkler. Modele
reologice.
9. SOLICITĂRI TRANSMISE INFRASTRUCTURILOR
10. STABILIREA DIMENSIUNILOR BAZEI FUNDAŢIEI. ( Cap. 4.1. Condiţii generale)
11. CALCULUL TERENULUI DE FUNDARE PE BAZA PRESIUNILOR
CONVENŢIONALE. CALCULUL TERENULUI DE FUNDARE LA STAREA LIMITĂ
DE DEFORMAŢII. CALCULUL TERENULUI DE FUNDARE LA STAREA LIMITĂ
DE CAPACITATE PORTANTĂ
12. CALCULUL EFORTURILOR DIN CORPUL FUNDAŢIILOR RIGIDE. DEFINIREA
UNGHIULUI DE RIGIDITATE
13. PROIECTAREA FUNDAŢIEI RIGIDE IZOLATE. FUNDAŢII RIGIDE ÎNCĂRCATE
CU SARCINĂ CENTRICĂ
14. PROIECTAREA FUNDAŢIEI RIGIDE IZOLATE. FUNDAŢII RIGIDE ÎNCĂRCATE
EXCENTRIC PE O DIRECŢIE
15. PROIECTAREA FUNDAŢIEI RIGIDE IZOLATE. FUNDAŢII RIGIDE ÎNCĂRCATE
EXCENTRIC PE DOUĂ DIRECŢII. FUNDAŢII RIGIDE ÎNCĂRCATE CU SARCINI
VERTICALE CENTRICE SAU EXCENTRICE ŞI CU SARCINI ORIZONTALE
16. FUNDAŢII IZOLATE RIGIDE BLOC ŞI CUZINET. DIMENSIONAREA BLOCULUI
DE FUNDAŢIE. DIMENSIONAREA ŞI ARMAREA CUZINETULUI
17. LIMITA DE APLICABILITATE A FUNDAŢIILOR RIGIDE
18. FUNDAŢII IZOLATE ELASTICE CENTRICE FAŢĂ DE STÎLP.
19. FUNDAŢII IZOLATE ELASTICE EXCENTRICE ÎN RAPORT CU STÎLPUL.
20. FUNDAŢII IZOLATE ELASTICE CU GRINDĂ DE ECHILIBRARE
21. FUNDAŢII IZOLATE ELASTICE TIP PAHAR. DETERMINAREA TĂLPII DE
FUNDARE. STABILIREA ÎNĂLŢIMII PAHARULUI „Hp”
22. FUNDAŢII IZOLATE ELASTICE TIP PAHAR. STABILIREA GROSIMII FUNDULUI
PAHARULUI
23. FUNDAŢII IZOLATE ELASTICE TIP PAHAR. VERIFICAREA PEREŢILOR
PAHARULUI. MONOLITIZAREA PAHARULUI
24. FUNDAŢII IZOLATE ELASTICE TIP PAHAR. ARMAREA ÎNTREGII FUNDAŢII
PAHAR
25. FUNDAŢII CONTINUE DE BETON SIMPLU SUB ZIDURI SAU DIAFRAGME
26. FUNDAŢII CONTINUE ÎNCĂRCATE EXCENTRIC
27. RACORDAREA FUNDAŢIILOR CONTINUE CU ADÂNCIMI DIFERITE
28. FUNDAŢII LA CLĂDIRI AMPLASATE PE TEREN BUN DE FUNDARE ÎN ZONE CU
SEISMICITATE RIDICATĂ
29. SOLUŢII DE FUNDARE LA PEREŢI NESTRUCTURALI
30. FUNDAŢII CONTINUE PENTRU CONSTRUCŢII CU PEREŢI PORTANŢI
AMPLASATE PE TERENURI SENSIBILE LA UMEZIRE, SAU CU UMFLĂRI ŞI
CONTRACŢII MARI.
31. FUNDAŢII CONTINUE PENTRU CONSTRUCŢII CU ŞI FĂRĂ SUBSOL
32. FUNDAŢII CONTINUE CU DESCĂRCĂRI PE REAZEME IZOLATE
33. ALCĂTUIREA FUNDAŢIILOR IZOLATE PENTRU PEREŢI STRUCTURALI DE
BETON ARMAT
34. FUNDAŢII CONTINUE SUB STÂLPI. DOMENIU DE APLICARE ŞI ALCĂTUIRE
GENERALĂ.
35. ARMAREA GRINZILOR CONTINUE SUB STÂLPI
36. METODE DE CALCUL ALE GRINZILOR DE FUNDARE SUB ŞIRURI DE STÂLPI.
METODA GRINZII CONTINUE STATIC DETERMINATE
37. METODE DE CALCUL ALE GRINZILOR DE FUNDARE SUB ŞIRURI DE STÂLPI.
METODE BAZATE PE IPOTEZA DEFORMAŢIILOR ELASTICE LOCALE
(WINKLER)
38. GRINDA DE LUNGIME INFINITĂ ÎNCĂRCATĂ CU O FORŢĂ CONCENTRATĂ
39. GRINDA DE LUNGIME INFINITĂ ÎNCĂRCATĂ CU UN MOMENT CONCENTRAT
40. GRINDA DE LUNGIME FINITĂ (METODA BLEICH)
41. REŢELE DE GRINZI DE FUNDAŢIE REZEMATE PE MEDIU WINKLERIAN.
GENERALITĂŢI
42. GRINZI DE FUNDARE. METODE BAZATE PE IPOTEZA SEMISPAŢIULUI
ELASTIC OMOGEN IZOTROP ŞI LINIAR DEFORMABIL (pag 176-179)
43. RADIERE DE BETON ARMAT. ALCĂTUIRE GENERALĂ ŞI DOMENII DE
APLICARE
44. RADIERE DE GREUTATE DIN BETON ARMAT (Cap. 7.2)
45. CALCULUL RADIERELOR DIN BETON ARMAT
46. PILOŢI, PILOŢI FORAŢI DE DIAMETRU MARE, COLOANE. DEFINIŢII.
UTILIZARE
47. CLASIFICAREA PILOŢILOR
48. PILOŢI REALIZAŢI DIN LEMN
49. PILOŢI DIN BETON ARMAT ŞI BETON PRECOMPRIMAT
50. PILOŢI DIN METAL
51. PROCEDEE DE PUNERE ÎN OPERĂ A PILOŢILOR PREFABRICAŢI. ÎNFIGEREA
PILOŢILOR PRIN BATERE (fără condiţii de eficienţă a baterii).
52. PROCEDEE DE PUNERE ÎN OPERĂ A PILOŢILOR PREFABRICAŢI. ÎNFIGEREA
PILOŢILOR PRIN VIBRARE. PROCEDEE AUXILIARE PENTRU ÎNFIGEREA
PILOŢILOR
53. FENOMENE CE AU LOC LA ÎNFIGEREA PILOŢILOR (Pag. 25-27)
54. PILOŢI EXECUTAŢI PE LOC PRIN BATERE, NETUBAŢI
55. PILOŢI EXECUTAŢI PE LOC PRIN BATERE CU TUBAJ RECUPERABIL
56. PILOŢI EXECUTAŢI PE LOC PRIN BATERE CU TUBAJ NERECUPERABIL
57. PILOŢI FORAŢI ÎN USCAT, NETUBAŢI.
58. PILOŢI EXECUTAŢI PRIN FORARE SUB NOROI
59. PILOŢI EXECUTAŢI PRIN FORARE CU TUBAJ RECUPERABIL SAU
NERECUPERABIL
60. CAPACITATEA PORTANTĂ A UNUI PILOT IZOLAT SOLICITAT LA FORŢE
AXIALE, LA SMULGERE SAU LA ÎNCĂRCĂRI ORIZONTALE
61. GRUPA DE PILOŢI. ALCĂTUIRE. CALCUL. POZIŢIONARE PRIN METODA
GRAFICĂ
62. CHESOANE DESCHISE. ALCĂTUIRE CONSTRUCTIVĂ. CLASIFICARE
63. EXECUŢIA ŞI COBORÂREA CHESOANELOR ÎN TEREN. CONDIŢIA DE
COBORÂRE.