Sunteți pe pagina 1din 1

FIŞĂ DE PREZENTARE A ELEVULUI

DATE DESPRE COPIL:


Numele şi prenumele:..........................................................................................................
Locul şi data naşterii:...............................................................vârsta:...............................
CNP:

Naţionalitate:........................................................................................................................
Ţara de origine:....................................................................................................................
Religie:..................................................................................................................................
Domiciliul:............................................................................................................................
Starea sănătăţii actuale(menţiuni speciale):......................................................................
................................................................................................................................................
Antecedente medicale(boli ale copilăriei, complicaţii):....................................................
................................................................................................................................................
Starea generală a sănătăţii:□foarte bună; □bună; □în general bolnăvicios; □sensibil
Vârsta la care a avut primul contact cu colectivitatea(grădiniţa/creşa).........................
Caracterizarea în câteva cuvinte:.......................................................................................
................................................................................................................................................
DATE FAMILIALE:
MAMA-nume şi prenume:..................................................................................................
Profesia:................................................................................................................................
Locul de muncă:...................................................................................................................
Telefon:.................................................................................................................................
TATA- nume şi prenume:...................................................................................................
Profesia:................................................................................................................................
Locul de muncă:...................................................................................................................
Telefon:.................................................................................................................................

Structura şi componenţa familiei:


Tipul familiei:□normală; □părinţi divorţaţi; □un părinte decedat; □părinţi adoptivi
Fraţi/surori:
1. nume:.............................................................vârsta.........ocupaţie.........................
2. nume:.............................................................vârsta.........ocupaţie.........................
3. nume:.............................................................vârsta.........ocupaţie.........................
4. nume:.............................................................vârsta.........ocupaţie.........................
5. nume:.............................................................vârsta.........ocupaţie.........................
6. nume:.............................................................vârsta.........ocupaţie.........................