Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI FONDUL SOCIAL EUROPEAN INSTRUMENTE STRUCTURALE

UNIUNEA EUROPEANĂ
EGALITĂŢII DE ŞANSE POS DRU 2007 - 2013
AMPOSDRU 2007-2013

Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume Necula Florina Valentina
Adresa(e) Pitesti,Str.Horia,Closca si Crisan ,Nr.19,Jud. Arges
Telefon(-oane) 0744882865
Fax(uri) -
E-mail(uri) lupuvalentina93@yahoo.com

Nationalitate(-tati) Romana

Data naşterii 08.04.1993

Sex Feminin

Domeniul ocupaţional

Experienţa profesională
Perioada 2017 - Prezent
Funcţia sau postul ocupat Asistent manager
Principalele activităţi şi responsabilităţi Consilierea clientului privind alegerea ramei /lentilelor
Promovarea ofertelor de rame,lentile si ochelari de vedere sau de soare
Consultatii si determinare dioptrii clienti
Comanda si receptioneaza produsele comercializate
Facturare si pregatire acte in scopul inregistrarii in contabilitate

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Optica medicala

Educaţie şi formare
Perioada 2015 - 2017
Calificarea / diploma obţinută Master – Structura Limbii Romane Actuale
Disciplines principale studiate / Limba Romana/Limba engleza
competenţe dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea De Stat Din Pitesti
/ furnizorului de formare

Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
Nume Prenume © Comunităţile Europene, 2003 20060628
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI FONDUL SOCIAL EUROPEAN INSTRUMENTE STRUCTURALE
UNIUNEA EUROPEANĂ
EGALITĂŢII DE ŞANSE POS DRU 2007 - 2013
AMPOSDRU 2007-2013

Perioada 2012 - 2015


Calificarea / diploma obţinută Facultatea De Litere
Disciplines principale studiate / Limba Romana/Limba engleza
competenţe dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea De Stat Din Pitesti
/ furnizorului de formare

Perioada 2008 - 2012


Calificarea / diploma obţinută Profil Tehnic
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Liceul Constructii De Masini Colibasi
/ furnizorului de formare

Limba(i) străină(e) Engleza,Franceza


Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la Discurs oral Exprimare scrisă
conversaţie
Limba engleza Avansat Avansat Avansat Avansat Avansat
Limba franceza Mediu Mediu Mediu Mediu Mediu
(*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi

Competenţe şi aptitudini Abilitati foarte bune de relationare ,comunicare si prezentare


Capacitatea de a reactionat rapid la solicitari
Atentie la detalii,acuratete
Capacitatea de adaptare la cerinte noi si invatare
Amabilitate si orientare catre client

Permis(e) de conducere Nu

Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
Nume Prenume © Comunităţile Europene, 2003 20060628