Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Nr. ............ din ................

Pentru unitatea denumită: ......................, adresa


unităţii: ....................., proprietar ...................., din localitatea ...............,
str. ............ nr. ...., sectorul ...., codul ........., judeţul ..............., telefon ........, e-
mail ..........., pentru obiectivul ....................... în care se desfăşoară următoarele
activităţi:
1........................................... (cod CAEN ...................);
2........................................... (cod CAEN ...................);
3........................................... (cod CAEN ...................).
Declar pe propria răspundere că în cadrul activităţilor mai sus
menţionate producţia realizată, conform prevederilor Ordinului preşedintelui
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.
203/2007, este următoarea:
1........................................... (cod CAEN ...................);
2........................................... (cod CAEN ...................);
3........................................... (cod CAEN ...................).

Reprezentantul legal al unităţii,


....................
(semnătura, ştampila oficială a unităţii)

S-ar putea să vă placă și