Sunteți pe pagina 1din 2

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN OLT

COLEGIUL TEHNIC METALURGIC SLATINA

Avizat director,
Anișoara Dima

Planificarea lectoratelor cu părinții. Semestrul I.


Anul școlar 2014-2015
Clasa: a XII-a E
Diriginte: Cărămidă Iulica
Nr. Modul Competente specifice
crt. Conținuturi Tema Data Obs.

1.Explorarea resurselor Discutarea Regulamentului de


1. Managementul personale care ordine interioară . Validarea Septembrie
clasei ca grup influenteaza alegerea comitetului de părinți 2014
carierei.
Educaţia pentru 2.Integrarea abilitatilor Educaţia pentru o Combaterea si eliminarea Octombrie
2. valori de interrelationare,in societate democratică. discriminarii in scoala si in societate 2014
vederea dezvoltarii
personale si Mijloacele de stimulare a
Dezvoltarea profesionale, Dezvoltarea personalităţii. intereselor, de cultivare a Noiembrie
personalităţii şi utilizarea adecvata a inclinatiilor si de dezvolatre a 2014
3. dezvoltarea informatiilor, pentru aptitudinilor
carierei. obtinerea succesului.
3.Elaborarea proiectului Rolul familiei în educaţia copilului. Decembrie
de dezvoltare personala Dezvoltarea carierei. 2014
si profesionala. Dinamica pietei muncii Ianuarie
2014

Str.Ec. Teodoroiu, Nr.64A, 230119, Slatina, jud. Olt


Tel/Fax: +40 249 431 446
E-mail: colegiu@metalurgicslatina.ro
Web: http://www.metalurgicslatina.ro
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN OLT
COLEGIUL TEHNIC METALURGIC SLATINA

Avizat director,
Anișoara Dima

Planificarea lectoratelor cu părinții. Semestrul al II-lea.


Anul școlar 2014-2015
Clasa: a XII-a E
Diriginte: Cărămidă Iulica
Nr.
crt. Modul Conținuturi Tema Data Observații

1. Managementul clasei ca grup Analiza situatiei scolare pe semestrul I Februarie


2015
2. Educaţia pentru protecţia Cum sa ne alimentam sanatos.
consumatorului. Inscrierea la examenul de Bacalaureat. Martie 2015

3. Dezvoltarea personali tăţii şi Dezvoltarea Formarea morală şi spirituală a


dezvoltarea cari erei. personalității copilului Aprilie 2015
Pregatirea pentru examenul de
Bacalaureat.
Dezvoltarea Ce inseamna sa investesc in copilul
carierei meu? Mai 2015
Pregatirea pentru examenul de
Bacalaureat.

Str.Ec. Teodoroiu, Nr.64A, 230119, Slatina, jud. Olt


Tel/Fax: +40 249 431 446
E-mail: colegiu@metalurgicslatina.ro
Web: http://www.metalurgicslatina.ro

S-ar putea să vă placă și