Sunteți pe pagina 1din 3

LICEUL TEH.,,I.C.

PETRESCU”-STÂLPENI DIRECTOR,

ȘCOALA GIMNAZIALĂ RĂDEȘTI PROF. POSTELNICU ELENA

NR....../.....................

ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ

,, ZIUA EROILOR”

Tema : ,, Omagierea eroilor”-activitate practică de celebrare a eroilor neamului

Data: 28 Mai 2021

Clasa: CP

Coordonator: prof. înv. primar, Voican Laura

Școala Gimnazială Rădești

Domeniul: Activități extrașcolare

Componența: educație patriotică

Locul desfășurării: Monumentul Eroilor din centrul satului

Argument:

În fiecare an , ziua Eroilor este celebrată o dată cu sărbătoarea creștină a


Inălțării Domnului, la 28 mai.

Sărbătoarea națională a poporului român, Ziua Eroilor este marcată în


memoria celor căzuți de-a lungul veacurilor pe câmpurile de luptă, pentru
credintă, libertate, dreptate și pentru apărarea țării și întregirea neamului .

Nouă ne rămâne doar să mulțumim celor care s-au sacrificat să păstreze


granițele României așa cum sunt astăzi, să păstreze limba română , credința
poporului.

Obiectivele proiectului:

-cunoașterea și respecterea valorilor fundamentale ale istoriei naționale


-dezvoltarea sentimentului patriotic

-dezvoltarea interesului pentru cunoașteree faptelor eroilor neamului

-exprimarea , prin comporament, a spiritului patriotic

-dezvoltarea respectului față de eroii neamul

Disciplinele implicate în proiect:

-limba și literatura română

-educația civică

-muzică și mișcare

-arte vizuale și abilități practice

Resurse:

-Resurse umane: elevii, cadre didactice, preoții din sat, consilieri , primarul
comunei, consăteni

-Resurse materiale: laptop, videoproiector, poezii și cântece dedicate Zilei


Eroilor,

Descrierea activității:

- anunțarea directă a elevilor și familiilor lor despre tipul de activitate ce se


dorește a fi implementat la nivelul clasei C.P

-stabilirea inventariului de resurse: umane și materiale

-punerea la dispoziție: material didactic specific temei abordate

-organizarea și desfășurarea activității

Lansarea proiectului:

-stabilirea activităților și sarcinilor;

-fiecare elev își pregătește participarea în cadrul proiectului

Să ne cunoaștem istoria!

-Prezentarea importanței Zilei Eroilor (28 mai) pentru români într-un material
PPT; lecturarea unor povestiri istorice.
-Să ne cinstim eroii!

-depunere de flori/ coroane de flori la monumentul eroilor; recitarea de poezii și


intonarea unor cântece patriotice

-Omagiu eroilor neamului!

-participarea la activitate

Monitorizarea și evaluarea activității.