Sunteți pe pagina 1din 31

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE A MOLDOVEI

Catedra ,,Contabilitate, Audit și Analiză Economică”

RAPORT
PRIVIND PRACTICA DE PRODUCȚIE
pe baza materialelor practice de la ÎM „Vinăria Bostavan” SRL

Elaborat de studenta anului II,


specialitatea „Contabilitate”,
gr. CON 181 f/zi
GANEA Valeria _____________
Conducătorul practicii de la catedră:
dr., conf. univ.
CUȘMĂUNSĂ Rodica _______________

Chișinău, 2020
CUPRINS
Introducere.......................................................................................................................... 3
1. Caracteristica entității și organizarea
5
contabilității............................................................
2. Politicile
9
contabile.............................................................................................................
3. Planul de conturi de lucru al
13
entității..................................................................................
4. Documentarea faptelor
15
economice....................................................................................
5. Registrele
23
contabile...........................................................................................................
Concluzii și
27
recomandări....................................................................................................
Bibliografie.......................................................................................................................... 28
Anexe.................................................................................................................................... 29

2
Introducere
Întreprinderea ocupă o poziție centrală în societățile contemporane. Ea este agentul care
elaborează și distribuie produse materiale, efectuează prestări de servicii destinate să satisfacă
nevoile economice individuale sau colective. Rolul său în viața economică și socială face ca, oricare
ar fi natura sistemului în care își desfășoară activitatea cu atât mai mult în contextul unei economii
de piață, ea trebuie să dea socoteală despre sine partenerilor săi, utilizatori interni sau externi ai
informației contabile.
Instrumentul prin intermediul căruia entitatea informează mediul său despre ceea ce face,
despre performanțele situației financiare este contabilitatea. Deci, contabilitatea reprezintă un sistem
complex de colectare, identificare, grupare, prelucrare, înregistrare, generalizare a elementelor
contabile și de raportare financiară.
Contabilitatea financiară se ocupă cu înregistrarea tranzacțiilor și operațiilor ce afectează
patrimoniul agenților economici, măsoară variațiile la care acesta se supune, explică și calculează
rezultatele financiare, întocmește sinteza situațiilor financiare, toate aceste documente asigurând
realizarea unei imagini fidele cu realitatea pentru mediul exterior.
Contabilul modern este implicat nu numai în ținerea registrelor (evidența contabilă), ci și într-
o serie de activități ce implică planificare, soluționare a unei probleme, orientare a acțiunilor,
evaluare, control și audit. Contabilul de azi ține cont de necesitățile fundamentale de informare ala
utilizatorilor interni și externi.
Activitatea oricărei firme, în contextul reformei şi al tranziţiei la economia de piaţă, se
desfăşoară într-un mediu dinamic şi agresiv. În general, tranziţia, reprezintă o perioadă de aşezare a
lucrurilor şi conceptelor în ordinea lor firească, deci o schimbare, cu grija firească privind adaptarea
noilor structuri la cerinţele economiei de piaţă în condiţii concurenţiale tot mai aspre şi mai bine
definite (legiferate).

3
Problemele fundamentale cu care se confruntă fiecare firmă vizează, în principal, stabilirea şi
consolidarea locului pe care aceasta îl ocupă în spaţiul economic concret în care activează,
obiectivul major spre care se îndreaptă, costurile implicate şi şansele de izbândă.
În acest context, firma este determinată să se raporteze permanent la cererea de piaţă, trebuie
să anticipeze mişcările concurenţei, să-şi autoevalueze resursele de care dispune şi să acţioneze în
direcţia creşterii eficienţei utilizării acestora etc.
Circumstanţele expuse mai sus confirmă actualitatea raportului dat şi condiţionează
necesitatea examinării profunde a problemelor privind contabilitatea unităților economice şi a
perfecţionării acestora în conformitate cu cerinţele internaţionale şi nivelul actual de dezvoltare
economică a entităţilor autohtone.
Scopul raportului dat constituie dezvăluirea principalelor probleme ce ţin de perfectarea
documentară a operaţiunilor economice în cadrul unei entități, precum și corespondenţa conturilor
contabile referitoare la aceste operaţiuni. Acest lucru va permite mobilizarea rezervelor pentru
sporirea rentabilității activității unităților economice și stabilirea posibilităților reale de a maximiza
profitul cu efort minim de cheltuieli.
Metodologia cercetării s-a axat pe evaluarea și analiza comparativă a datelor celectate din
diferite surse bibliografice și compararea acestora cu datele înregistrate în cadrul companiei analizate.
Principalele obiective propuse pentru realizarea scopului acțiunilor de studiu sunt:
- studierea tranzacțiilor economice în unitățile de producere, conform legislației în vigoare și
a suportului teoretic de specialitate;
- reflectarea înregistrărilor contabile referitoare la operațiile aferente mișcărilor interne;
- reflectarea modului de întocmire a documentelor și registrelor generalizatoare la sfârșitul
perioadei de gestiune.
Pentru îndeplinirea scopului și obiectivelor propuse în continuare vom analiza teoretic și
practic cele mai importante aspecte contabile din cadrul ÎM „Vinăria Bostavan” SRL, precum și
vom specifica punctele slabe ale entității și soluțiile propuse pentru îmbunătățirea acestora.

4
Tema 1. Caracteristica entității și organizarea contabilității
ÎM „Vinăria Bostavan” SRL este o vinărie din Republica Moldova, cu 600 ha podgorii în
microzonele Onești și Etulia, specializată în producerea vinurilor din segmentul de prețuri medii și
medii plus; Vinăria activează începând cu anul 2002 și face parte din Bostavan Wineries Group, o
Societate pe Acțiuni, fondată în anul 2003, ce cuprinde 4 companii:
 Bostavan – vinărie cu 850 ha podgorii în microzonele Onești și Etulia, Moldova, specializată în
producerea vinurilor din segmentul de prețuri medii și medii plus;
 Purcari – liderul incontestabil în rândul vinurilor de clasă premium din Moldova, recunoscut la
nivel mondial pentru legendarele vinuri Roșu de Purcari și Negru de Purcari;
 Crama Ceptura – vinărie situată în județul Prahova, România;
 Bardar – producător de distilate din vin din Moldova.
Bostavan Wineries Group este unul dintre liderii industriei viti-vinicole și unul dintre cei mai
mari exportatori din Republica Moldova.
Grupul controlează aproximativ 30% din piața de producție de vin de calitate în Moldova și
aproximativ 20% din piața de export. Rețeaua de distribuție cuprinde peste 25 de țări din Europa:
Norvegia, Marea Britanie, România, Ucraina, Polonia, Cehia, Slovacia, Germani și Belarus; țări din
Asia: China, Japonia, Coreea de Sud; și țări de pe continentul american: Canada și SUA.
Bostavan Wineries Group dispune de capacități de producere ultramoderne și deține peste
1000 de hectare de plantații de viță-de-vie în Republica Moldova și România.
Consultant în domeniul vinificației este oenologul italian Federicco Giotto, care efectuează
controlul calității, înclusiv analiza solului, dar și calitățile organoleptice ale vinului.
Vinăria Etulia și Onești au fost cumpărate de către vinificatorul Victor Bostan în 2002. Un an
mai târziu, sunt culese 5 000 tone de struguri și este fabricat primul vin sub denumirea "Bostavan".
În anul 2005, vinăria își extinde activitatea prin instalarea unei linii adiționale de îmbuteliere care

5
sporește viteza de îmbuteliere la 12.000 sticle pe oră, iar în același an, Vinăria Bostavan devine cel
mai mare exportator de vinuri de calitate din Moldova, cu parteneri în peste 25 țări ale lumii.
Anul 2010 poate fi considerat o nouă etapă în dezvoltarea Bostavan Wineries Group, când pe
lângă antreprenorul Victor Bostan, acționari ai grupului au devenit fondul American, Horizon
Capital și Banca Mondială, prin fondul de investiții IFC. Acționarii grupului au investit mai mult de
50 de milioane de dolari în dezvoltarea Bostavan Wineries pentru a crea un lider al pieței regionale
de vinuri.
Podgoriile vinăriei Bostavan sunt situate în microzona Onești, parte a regiunii cu origine
controlată, Codru, dar și în microzona Etulia, care este parte a regiunii cu origine controlată Valul
lui Traian. Podgoriile sunt situate la latitudinea 45, aceeași care trasează și renumita zonă de
producere a vinurilor din Franța, Bordeaux, dar și regiunea italiană Toscana, recunoscută pentru
calitatea vinurilor pe care le oferă.
Solul bogat în calciu este o combinație dintre cernoziom și cernoziom argilos, în funcție de
zonă. Climatul este de tip temperat-continental. Ansamblul sol/climat al zonelor Etulia și Onești s-a
dovedit unul armonios pentru cultivarea viței-de-vie. Vinăria Bostavan este specializată în
producerea vinurilor din segmentul de prețuri medii și mari.
Vinăria își produce vinurile din recoltele de struguri cultivați pe podgoriile proprii, situate în
cele mai bune zone din centrul și sudul Republicii Moldova, suprafața totală fiind de 850 de hectare.
Vița de vie albă este cultivată în zona Onești, unde microclimatul este potrivit pentru strugurii
albi, cum ar fi Chardonnay, Muscat, Sauvignon Blanc, Aligote, Pinot Gris și Traminer.
Vița de vie roșie este cultivată în regiunea de sud a Republicii Moldova, în localitatea Etulia.
Soiurile de struguri roșii culțivați de vinăria Bostavan sunt Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir,
Saperavi și Cabernet Franc.
Vinurile albe sunt fermentate în cuve de inox, în regim termic controlat, și maturate până la 6
luni în baricuri de stejar. Vinurile roșii sunt fermentate în budane de stejar, în regim termic controlat,
și maturate 6-12 luni în baricuri de stejar.
Capacitatea de producție (9 000m2) presupune 2 linii de îmbuteliere moderne cu viteza de 12
000 sticle/oră și 2 linii de umplere bag în box cu o capacitate de 560 buc/oră. Capacitatea de
procesare este ajunge la 20 000 tone de struguri pe sezon, iar volumul de stocare este de 15 milioane
litri de vin.

6
Colecţia vinurilor Bostavan a fost completată cu peste 70 de medalii de argint, bronz și aur
obţinute în cadrul prestigioaselor competiţii internaţionale ca Decanter Asia Wine Awards, Decanter
World Wine Awards, International Wine Contest Bucharest, International Wine & Spirit
Competition, Challenge International du Vin și altele.
ÎM „Vinăria Bostavan” SRL a fost fondată conform Legii cu privire la privatizare nr. 627-XII
din 04.07.1991 (abrogată din 29.06.2007 prin Legea privind administrarea şi deitatizarea proprietăţii
publice nr. 121-XVI din 04.05.2007), Legea privind societăţile pe acţiuni nr. 1134-XIII din
02.04.1997, Legea cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998 nr. 1217-XIII din
25.06.1997, cu alte acte normative, precum şi în baza Declaraţiei de constituire (contractul de
societate) din 27.08.1997.
Conform Certificatului de înregistrare, ÎM „Vinăria Bostavan” SRL a fost înregistrată la
Camera Înregistrării de Stat la 30.07.2002, cu numărul de identificare de stat 1002600043853.
Ultima actualizare a Certificatului de înregistrare MD 0114013 a avut loc la 14.09.2011 (anexa 1).
Conform Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 24856 din data de
19.06.2018 (anexa 2), adresa juridică şi sediul entităţii este MD-5352, satul Etulia, UTA Găgăuzia,
Republica Moldova. Secţia evidenţei contabile a acesteia este organizată în mun. Chișinău, str.
Calea Ieșilor 8, clădirea Zity Mall, et. 5.
Capitalul social al entităţii este de 170 665 916 lei, dintre care 99,5421% îi revine entității
PURCARI WINERIES COMPANY LIMITED (169 884 505 lei), iar restul 0,4579% îi revine
domnului Coșleț Ivan (781 411 lei). Administratorul entităţii este Chiosa Nicolae.
Conform aceluiași Extras (anexa 2), obiectul principal de activitate a entității este:
1. Fabricarea vinului.
2. Cultura strugurilor.
3. Comerțul cu ridicata al băuturilor alcoolice și altor băuturi.
4. Servicii de expediere și transport.
5. Alte transporturi terestre de călători.
6. Alte tipuri de comerț cu ridicata.
7. Comerțul cu amănuntul al băuturilor alcoolice și altor băuturi.
De asemenea, conform Extrasului din Registrul Unităților Vitivinicole nr. 1010003GE din
data de 22.02.2013 (anexa 3), entitatea poate desfășura o serie mai largă de activități, cum ar fi:
producerea și comercializarea strugurilor folosiți ca materie primă în vinificație, fabricarea și

7
stocarea produselor obținute pe bază de must și vin, precum și fabricarea și stocarea băuturilor pe
bază de vin, etc.
ÎM „Vinăria Bostavan” SRL are dreptul de a fabrica, păstra și comercializa angro alcoolul
etilic (distilat de vin) în baza Licenței seria A MMII nr. 048014 din 10.03.2015, prelungită până pe
09.03.2023 (anexa 4). Entitatea respectă întocmai condițiile stipulate în Anexa la licență (anexa 5) în
activitatea sa de comercializare angro a distilatului de vin.
Conform datelor din Adeverința DGTI pe lângă departamentul statistică și sociologie a RM
(secția registre și clasificatoare) ÎM „Vinăria Bostavan” SRL îi sunt atribuite următoarele coduri
(anexa 6):
- CUIIO  37749342;
- COCM  06414;
- CUATM  9629;
- CAEM 1  15520, 63091, 51225, 60220;
- CAEM 2  15930, 63401, 51340, 60230.
ÎM „Vinăria Bostavan” SRL este înregistrată conform Certificatului de înregistrare a
subiectului impunerii la TVA, la data 06.08.2002, ca plătitor de TVA cu număr de înregistrare
9800160 (anexa 7) și se deserveşte de Inspectoratul Principal Fiscal de Stat al Republicii Moldova.
În baza Certificatului de acciz nr. 46022 (anexa 8), ÎM „Vinăria Bostavan” SRL este
înregistrată ca subiect impozabil de acciz la data de 14.08.2013. Încăperile accizate sunt:
- Fabrica de vin din r-nul Vulcănești, s. Etulia;
- Secția de producere din r-nul Ialoveni, s. Bardar;
- Depozitul din r-nul Ialoveni, s. Bardar.
De asemenea este necesar de menționat că entitatea transportă producția proprie și peste
hotarele țării, astfel ea necesită un cont bancar în banca, atât în monedă națională, cât și în valută
străină. ÎM „Vinăria Bostavan” SRL se deservește la BC „Moldova-Agroindbank” SA fil. nr. 15 din
Chișinău (anexa 9), având toate rechizitele bancare necesare efectuării corecte a tranzacțiilor
economice în țară și peste hotarele acesteia.
ÎM „Vinăria Bostavan” SRL îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare
şi statutul societăţii cu răspundere limitată. Responsabilitatea pentru organizarea şi ţinerea
contabilităţii în cadrul ÎM „Vinăria Bostavan” SRL o poartă conducătorul entităţii, care ceează
condiţii optime pentru ogranizarea corectă a contabilităţii, întocmirea şi prezentarea oportună a

8
rapoartelor, asigură îndeplinirea riguroasă de către toate subdiviziunile cu profil economic a
cerinţelor contabilului-şef privind întocmirea documentelor, prezentarea informaţiei necesare pentru
ţinerea evidenţei contabile şi completarea situaţiilor financiare.
Responsabilul de procesul evidenței contabile este contabilul şef. Contabilul şef se supune
nemijlocit directorului financiar, care raportează datele colectate directorului general (anexa 10). De
asemenea, conform Fișei de post, contabilul şef asigură controlul şi reflectarea în conturile de
evidenţă contabilă a operaţiunilor efectuate, precum şi legătura reciprocă dintre conturile
contabilităţii financiare şi de gestiune, poartă răspunderea respectării principiilor metodologice de
organizare a contabilităţii (anexa 11).
Entitatea are bilanț autonom, ținerea contabilității se efectuează în partidă dublă și toate
operațiile financiare se reflectă pe conturile contabile ale Planului general de conturi contabile.
Entitatea organizează și conduce contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiară, potrivit
Legii contabilității republicată, și contabilitatea de gestiune adaptată la specificul activității.
Modul de ţinere a contabiltăţii se efectuează computerizat în baza programei 1C versiunea 8.3,
procurată în anul 2017, valabilă până în anul 2020 (durata de funcționare utilă – 36 luni). În această
bază de date este introdusă zilnic toată informația aferentă activității ÎM „Vinăria Bostavan” SRL.
Conform planului de lucru al entității (anexa 15), datele aferente programei de contabilitate 1C se țin
la contul 112.5 „Programe informatice administrative”. Conform Registrului de imobilizări (anexa
12), observăm că entitatea a procurat licența pentru server a programei 1C la suma de 48 000 lei,
permisiunea de a se folosi de programă, a 50 de angajați, la suma de 66 935,83 lei, precum și
permisiunea de contabilizare în cadrul programei a tranzacțiilor economice la suma de 13 416,67 lei.
Pe parcursul anului 2019 entitatea a ţinut evidenţa contabilă conform Standardelor Naţionale
de Contabilitate actualizate și modificate. Entitatea studiată aplică noile SNC şi Indicaţiile metodice
de la 1 ianuarie 2020.
Pentru cercetarea metodei de ținere a contabilității la ÎM „Vinăria Bostavan” SRL, în
continuare sunt analizate operațiile și detaliile specifice ale entității în baza documentelor primare și
generalizatoare anexate. Primul pas pe care trebuie să-l facă orice entitate este să-și elaboreze
politicile contabile, cu ajutorul cărora vor gestiona în continuare activitatea întreprinderii.

Tema 2. Politicile contabile

9
Politicile contabile ale entității sunt niște principii, baze, convenţii, reguli şi practici specifice
aplicate de o entitate la ţinerea contabilităţii şi întocmirea situaţiilor financiare.
Entitatea, cu excepţia instituţiilor publice, elaborează politicile contabile de sine stătător, în
baza Legii contabilităţii şi raportării financiare şi a standardelor de contabilitate.
Politicile contabile se selectează de către fiecare entitate de sine stătător şi se aprobă pentru
fiecare perioadă de gestiune de către persoana responsabilă pentru ţinerea contabilităţii şi raportarea
financiară. Entitatea nou-creată aprobă politicile contabile pînă la prezentarea situaţiilor financiare
pentru prima perioada de gestiune
Politicile contabile se perfectează printr-un document de dispoziţie (hotărîre, dispoziţie, ordin
etc.) emis de către persoana responsabilă pentru ţinerea contabilităţii şi raportarea financiară şi se
aplică tuturor subdiviziunilor entităţii începînd cu prima zi a perioadei de gestiune următoarei celei
în care politicile contabile au fost aprobate. Politicile contabile ale entităţii nou-create se aplică de la
data înregistrării de stat a acesteia.
Politicile contabile se selectează de către entitate în baza sistemului de reglementare normativă
a contabilităţii care prevede diferite variante de recunoaştere, evaluare şi contabilizare a elementelor
(obiectelor) contabile (de exemplu, metoda de amortizare a activelor imobilizate, metoda de
evaluare curentă a stocurilor, metoda de recunoaştere a veniturilor din prestarea serviciilor).
Dacă sistemul de reglementare normativă a contabilităţii nu stabileşte metodele de ţinere a
contabilităţii referitor la un aspect (problemă) concret(ă), entitatea este în drept să elaboreze metoda
respectivă în baza prevederilor Legii contabilităţii şi raportării financiare, SNC şi altor acte
normative în care sînt reglementate aspecte similare.
În politicile contabile nu se includ procedeele cu o singură variantă de realizare întrucît acestea
sunt unice şi obligatorii pentru utilizare (de exemplu, componenţa şi modul de formare a costului de
intrare a activelor imobilizate şi circulante, modalitatea de reflectare a stocurilor în situaţiile
financiare, modul de contabilizare a diferenţelor de curs valutar reprezintă procedee cu o singură
variantă de realizare şi nu trebuie incluse în politicile contabile).
La selectarea şi aplicarea politicilor contabile trebuie respectate principiile generale şi
caracteristicile calitative ale informaţiilor din situaţiile financiare prevăzute de Legea contabilităţii şi
raportării financiare. Politicile contabile se prezintă în situaţiile financiare în modul prevăzut de
SNC „Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori și evenimente ulterioare” și SNC
„Prezentarea situaţiilor financiare”.

10
Modificarea politicilor contabile se permite doar în cazul în care aceasta:
 este cerută de sistemul de reglementare normativă a contabilităţii;
 are ca rezultat informaţii mai relevante şi credibile referitoare la faptele economice ale
entităţii.
Nu se consideră modificări ale politicilor contabile:

Aprobarea unei politici contabile pentru fapte economice care diferă ca


esenţă de cele care au avut loc anterior;

Aprobarea unei politici contabile pentru fapte economice care nu


au avut loc anterior sau care au fost nesemnificative.

Figura 2.1. Modificări ale politicilor contabile


Sursa: elaborat de autori în baza SNC „Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile și evenimente ulterioare”
Modificările politicilor contabile se aplică prospectiv de la:
1) data prevăzută de SNC şi alte acte normative puse în aplicare sau modificate;
2) începutul următoarei perioade de gestiune sau de la altă dată stabilită de către persoana
responsabilă pentru ţinerea contabilităţii şi raportarea financiară.
Efectele modificării politicilor contabile aferente perioadelor de gestiune precedente se
înregistrează ca corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi, iar cele aferente perioade de gestiune – ca
venituri sau cheltuieli curente. În funcţie de necesităţile informaţionale ale utilizatorilor entitatea
poate aplica retroactiv modificările politicilor contabile cu recalcularea indicatorilor situaţiilor
financiare cel puţin a perioadei de gestiune precedente.
Politicile contabile ale ÎM „Vinăria Bostavan” SRL pentru anul 2019 (anexa 13) au fost
elaborate de către organul executiv al entității și sunt aprobate prin Ordinul nr.166/2017 din 25
ianuarie 2017.
Scopul elaborarii politicilor contabile reprezintă principiile, bazele, convenţiile, regulile şi
practicile specifice aplicate de o entitate la ţinerea contabilităţii şi întocmirea situaţiilor financiare.
Politicile contabile sunt elaborate de ÎM „Vinăria Bostavan” SRL având în vedere specificul
activităţii şi strategia adoptată de entitate pentru a prezenta metodele şi tratamentele contabile
utilizate in vederea determinarii valorilor elementelor de bilanț, ale situaţiei de profit şi pierdere, ale
situaţiei fluxurilor de numerar şi modificarilor capitalului propriu.
Politicile contabile sunt elaborate astfel încât să se asigure furnizarea, prin situaţiile financiare
a unor informaţii:

11
 relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor economice;
 credibile.
Politicile contabile au fost elaborate avînd la bază următoarele principii:
1) principiul continuităţii activităţii, conform căruia Societatea este analizată ca o unitate ce îşi
va continua activitatea într-un viitor previzibil, fără existenţa intenţiei de lichidare sau de
încetare a activităţii. În cazul în care administraţia Societăţii are cunoştinţă de
incertitudini semnificative legate de evenimente sau condiţii, care pot afecta continuitatea
activităţii Societăţii, acestea vor fi prezentate în note explicative.
2) principiul permanenţei metodelor, care prevede că politicile contabile acceptate de către
Societate sunt aplicate în mod consecvent de la o perioadă gestionară la alta, astfel asigurînd
comparabilitatea în timp a informaţiilor contabile.
3) principiul contabilităţii de angajamente – Societatea recunoaşte şi reflectă în
contabilitate elementele drept venituri şi cheltuieli în perioada în care au avut loc, fără a se
ţine cont de data încasării şi plăţilor resurselor financiare.
4) principiul pragului de semnificaţie presupune că Societatea prezintă distinct în situaţiile
financiare elementele cu valori semnificative.
5) principiul intangibilităţii prevede că bilanţul de deschidere al unui exerciţiu trebuie să
corespundă cu bilanţul de închidere a exerciţiului precedent.
6) principiul necompensării prevede că valorile elementelor ce reprezintă active, nu pot fi
compensate cu valorile elementelor ce reprezintă pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile,
cu excepţia compensărilor între active şi pasive admise de Standardele Naţionale de
Contabilitate (este vorba de aşa numitele „conturi rectificative”, care aduc activele şi,
respectiv pasivele, la valoarea contabilă netă).
7) principiul prudenţei - întreaga activitate de evidenţă, evaluare şi raportare contabilă trebuie
să fie făcută pe o bază prudentă, mai ales valoarea oricărui element trebuie să fie determinată
pe baza principiului prudenţei, în special pentru a se evita supraevaluarea rezultatului.
Conform politicilor contabile ale ÎM „Vinăria Bostavan” SRL (anexa 13), modificarea
acestora este permisă doar dacă este cerută de lege sau are ca rezultat informaţii mai relevante sau
mai credibile referitoare la operaţiunile entităţii.

12
Conform Legii contabilității și raportării financiare și politicilor contabile ale ÎM „Vinăria
Bostavan” SRL, controlul corectitudinii aplicării politicilor contabile pe parcursul perioadei de
gestiune îi revine conducerii entității.
Actele normative care impun ca situaţiile financiare să aibă la bază politici contabile bine
definite sunt acte din domeniul financiar-contabil și acte normative, care reglementează activitatea
societăţilor:
o Legea contabilității nr. 113 din 27.04.2007 cu modificările și completările ulterioare;
o Standardele Naţionale de Contabilitate (SNC);
o Planul general de conturi contabile şi alte reglementări contabile.
În situaţiile financiare ale ÎM „Vinăria Bostavan” SRL (anexa 14) se prezintă cel puţin
următoarele informaţii privind politicile contabile:
 natura şi motivele modificărilor politicilor contabile pentru care aplicarea noii politici
contabile oferă informaţii mai credibile şi relevante;
 efectul modificărilor politicilor contabile asupra rezultatelor activităţii entităţii.
Politicile contabile trebuie selectate şi aplicate în mod consecvent pentru fapte economice
similare în cursul perioadei de gestiune, precum şi de la o perioadă de gestiune la alta.
Pentru a putea observa utilitatea elaborării politicilor contabile este necesar de a începe
activitatea întreprinderii, iar pentru a putea gestiona corect toate resursele acesteia, orice entitate are
strictă nevoie de conturi contabile, care sunt folosite pentru înregistrarea operațiunilor economice.
Pentru o gestiune mai ușoară a conturilor contabile, acestea sunt colectate într-un act normativ,
denumit Planul de conturi de lucru al entității.

Tema 3. Planul de conturi de lucru al entității


Entitatea care aplică sistemul contabil în partidă dublă este obligată să ţină evidenţa activelor,
capitalului propriu, datoriilor, consumurilor, cheltuielilor şi veniturilor în baza conturilor contabile.
Nomenclatorul conturilor contabile şi metodologia privind utilizarea acestora sunt stabilite în
Planul general de conturi contabile, care se elaborează şi se aprobă de Ministerul Finanţelor.
Planul general de conturi contabile reglementează modul de înregistrare a faptelor economice
în conturi care rezultă din prevederile SNC şi altor acte normative contabile. Înregistrarea faptelor
economice în conturi se efectuează în funcţie de conţinutul economic al acestora, cu respectarea
principiilor, normelor şi politicilor contabile ale entităţii.

13
Entităţile, cu excepţia instituţiilor publice şi a entităţilor care aplică I.F.R.S., în baza Planului
general de conturi contabile, elaborează planul de conturi de lucru. Entitatea care aplică I.F.R.S.
elaborează planul de conturi propriu, ce corespunde cerinţelor I.F.R.S.
ÎM „Vinăria Bostavan” SRL are bilanț autonom, ținerea contabilității se efectuează în partidă
dublă și toate operațiile financiare se reflectă pe conturile contabile ale Planului general de conturi
contabile. Entitatea organizează și conduce contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiară,
potrivit Legii contabilității și raportării financiare, și contabilitatea de gestiune adaptată la specificul
activității.
Cu excepția conturilor din planul de conturi, entitatea are dreptul să utilizeze în activitatea sa și
conturi de evidență internă (anexa 15). ÎM „Vinăria Bostavan” SRL folosește în practica sa contabilă
conturile de gestiune 830 „Costuri normative indirecte de producție” și 840 „Costuri de alimentare a
salariaților”. Contul 830 „Costuri normative indirecte de producție” este un cont de casare a contul
821 „Costuri indirecte de producție” în contul 811 „Activități de bază” (anexa 16), iar la contul 840
„Costuri de alimentare a salariaților” entitatea înregistrează costurile legate de alimentația
lucrătorilor și serviciile de instruire și pregătire personală (anexa 17).
La finele anului CIP se trec în costurile activității de bază, conform datelor din Balanța de
verificare pe subconturi a contului 830 „Costuri normative indirecte de producție” (anexa 16).
1) Reflectăm casarea CIP în contul de tranzit 830:
Debit contul 830 „Costuri normative indirecte de producție” – 3 304 640,62
lei
Credit contul 821 „Costuri indirecte de producție” – 3 304 640,62
lei
(anexa 16)
2) Reflectăm trecerea sumei CIP din contul de tranzit 830 în contul 811 „Activități de bază”:
Debit contul 811 „Activități de bază” – 3 304 640,62
lei
Credit contul 830 „Costuri normative indirecte de producție” – 3 304 640,62
lei
(anexa 16)

14
În decursul lunii decembrie 2019 la ÎM „Vinăria Bostavan” SRL s-a cheltuit suma de 7 965 lei
pentru alimentația salariaților, conform Balanței de verificare pe subconturi a contului 840 „Costuri
de alimentare a salariaților” (anexa 17).
1) Reflectăm reținerea din salariu a ½ din cheltuielile de alimentație suportate de entitate:
Debit contul 531 „Datorii față de personal privind retribuirea muncii”, subcontul 531.1
„Datorii salariale”
– 7 965 lei
Credit contul 840 „Costuri de alimentare a salariaților” – 7 965
lei
(anexa 17)
2) Reflectăm trecerea la cheltuieli a ½ din suma alocată pentru alimentația lucrătorilor:
Debit contul 714 „Alte cheltuieli din activitatea operațională”, subcontul 714.7 „Alte cheltuieli
operaționale” – 7 965
lei
Credit contul 840 „Costuri de alimentare a salariaților” – 7 965
lei
(anexa 17)
La sfârșitul anului, conturile de producție se soldează, iar toate datele aferente costurilor de
producție se înscriu în Balanța de verificare pe subconturi (anexa 15).
Conform Legii contabilității și raportării financiare și politicilor contabile ale ÎM „Vinăria
Bostavan” SRL (anexa 13), planul de conturi de lucru al entității este aprobat de către conducere
(organul executiv).
La sfârșitul perioadei de gestiune, pentru întocmirea Situațiilor financiare (anexa 14), la toate
conturile contabile din planul de conturi de lucru al entității se calculează soldul final (cu excepția
celor care se soldează) și se calculează rezultatul financiar total al entității. Pentru veridicitatea
acestor date este necesar să fie înregistrate corect în contabilitate toate datele aferente operațiunilor
economice ce au avut loc în decursul anului de gestiune. Pentru monitorizarea datelor aferente
activității, ÎM „Vinăria Bostavan” SRL primește și întomește o serie de documente contabile și
fiscale, ce atestă efectuarea tranzacțiilor economice, denimite la gemeral ciclul contabil.

Tema 4. Documentarea faptelor economice

15
 Ciclul contabil al ÎM „Vinăria Bostavan” SRL cuprinde:

Întocmirea documentelor Evaluarea şi recunoaşterea Reflectarea informaţiilor în


primare şi centralizatoare elementelor contabile conturile contabile

Întocmirea balanţei de
Întocmirea registrelor Inventarierea elementelor
verificare, a Cărţii mari şi a
contabile contabile
situaţiilor financiare

Figura 4.1. Ciclul contabil al entităţii


Sursa: elaborat de autori în baza Legii contabilității și raportării financiare

Faptele economice se contabilizează în baza documentelor primare şi centralizatoare.


Documentele primare se întocmesc în timpul efectuării operaţiunii, iar dacă aceasta este imposibil -
nemijlocit după efectuarea operaţiunii sau după producerea evenimentului.
Contabilitatea la ÎM „Vinăria Bostavan” SRL se ține în limba română. Orice operațiune
economico-financiară efectuată se consemnează în momentul efectuării ei într-un document care stă
la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ.
Entitatea utilizează formulare tipizate de documente primare, aprobate de Ministerul
Finanţelor. În lipsa formularelor tipizate sau dacă acestea nu satisfac necesităţile entităţii, entitatea
elaborează şi utilizează formulare de documente, aprobate de conducerea ei.
Conform Politicilor contabile (anexa 13), documentele primare în cadrul ÎM „Vinăria
Bostavan” SRL se întocmesc pe suport de hârtie şi în format electronic conform art. 19 alin.(4) din
Legea contabilităţii. Documentele primare şi situaţiile financiare se păstrează pe suport de hârtie, iar
registrele contabile-în formă electronică, în conformitate cu art. 43 alin (1) din Legea contabilităţii și
raportării financiare.
Documentele primare întocmite vor conţine următoarele elemente obligatorii:
 denumirea şi numărul documentului;
 data întocmirii documentului;
 denumirea, adresa, IDNO (codul fiscal) al entităţii în numele căreia este întocmit documentul;

16
 denumirea, adresa, IDNO (codul fiscal) al destinatarului documentului, iar pentru persoanele
fizice - codul personal;
 conţinutul faptelor economice;
 etaloanele cantitative şi valorice în care sînt exprimate faptele economice;
 funcţia, numele, prenumele şi semnătura, inclusiv digitală, a persoanelor responsabile de
efectuarea şi înregistrarea faptelor economice.
Entitatea este obligată să păstreze pe suport de hîrtie sau în formă electronică documentele
contabile care includ: documentele primare, registrele contabile, situaţiile financiare şi alte
documente aferente organizării şi ţinerii contabilităţii (denumite în cele ce urmează documente
contabile).
Documentele contabile vor fi sistematizate şi păstrate în termenele şi conform regulilor
prevăzute de Organul de Stat pentru Supravegherea şi Administrarea Fondului Arhivistic al
Republicii Moldova.
Răspunderea pentru organizarea păstrării şi integritatea documentelor contabile o poartă
conducătorul entităţii. În cazul destituirii conducătorului entităţii sau a persoanei responsabile de
păstrarea documentelor contabile, aceste documente se transmit persoanei nou-numite. Transmiterea
se efectuează prin întocmirea unui proces-verbal de predare-primire, în prezenţa comisiei, cu
indicarea, în compartimentele respective ale acestuia, a categoriilor concrete şi a termenelor de
păstrare a documentelor, precum şi a documentelor care lipsesc. La păstrarea documentelor
contabile, entităţile sunt obligate să asigure protejarea acestora de corectări.
Documentele contabile pot fi ridicate (sechestrate) de către organele autorizate. Conducătorul
entităţii sau persoana autorizată de acesta sunt obligaţi, în prezenţa reprezentanţilor organelor care
ridică (sechestrează) documentele, să  facă copii de pe acestea, cu indicarea temeiului şi datei
ridicării (sechestrării). Copiile respective se certifică prin semnăturile persoanelor care au ridicat
(sechestrat) documentele. Pentru documentele ridicate (sechestrate) se întocmeşte un proces-verbal
care se semnează de reprezentantul organului ce ridică (sechestrează) şi de conducătorul entităţii
respective sau de persoana autorizată de acesta.
În cazul pierderii, sustragerii sau distrugerii documentelor contabile, conducătorul entităţii este
obligat să le restabilească în termen de până la 2 luni, începînd cu data constatării faptului respectiv.
ÎM „Vinăria Bostavan” SRL deține legături economice cu o multitudine de furnizori de
materiale, obiecte de mică valoare și scurtă durată (OMVSD), mărfuri, mijloace fixe, servicii, etc.

17
Toate legăturile economice sunt confirmate prin contracte de vânzare-cumpărare, în care părțile
contractante își expun toate cerințele și drepturile în legătură cu activele transmise sau primite. Un
astfel de contract a fost încheiat între ÎM „Vinăria Bostavan” SRL și întreprinderea „Vadalex-Agro”
SRL la data de 20 februarie 2019, acesta fiind valabil până la data de 31 decembrie 2020 (anexa 18),
unde sunt specificate mai multe momente legate de furnizarea de mărfuri din partea „Vadalex-Agro”
SRL.
După încheierea contractului cu furnizorii entitatea poate primi mărfuri în baza documentelor
primare, cum ar fi, de exemplu, factura fiscală de intrare. Astfel, conform facturii fiscale seria LB nr.
1340570 (anexa 19), la data de 13.12.2019, ÎM „Vinăria Bostavan” SRL achiziționează mărfuri de la
ICS „Bulgari Winery” SRL în valoare de 90 298,24 lei, inclusiv TVA (20%) în sumă de 15 049,71
lei. Pentru marfa procurată vânzătorul i-a oferit companiei și certificatul de calitate corespunzător
(anexa 20), iar datoria față de furnizor a fost stinsă la data de 18 decembrie 2019, conform extrasului
de cont de la BC „Moldova-Agroindbank” SA (anexa 21).
1) Reflectăm valoarea mărfurilor procurate:
Debit contul 217 „Mărfuri”, subcontul 217.1 „Bunuri procurate în vederea revânzării”
– 75 248,53 lei
Debit contul 534 „Datorii față de buget”, subcontul 534.4 „Datorii privind taxa pe valoarea
adăugată” – 15 049,71
lei
Credit contul 521 „Datorii comerciale curente”, subcontul 521.1 „Datorii comerciale în țară”
– 90 298,24
lei
(anexa 19)
2) Refectăm achitarea datoriei față de furnizor din contul curent în monedă națională:
Debit contul 521 „Datorii comerciale curente”, subcontul 521.1 „Datorii comerciale în țară”
– 600 000
lei
Credit contul 242 „Conturi curente în monedă națională”, subcontul 242.1 „Numerar la
conturi nelegat” –
600 000 lei
(anexa 21)

18
De asemenea, ÎM „Vinăria Bostavan” SRL beneficiază și de servicii din partea unor furnizori,
cum ar fi furnizorii de: energie electică, gaz, apă, broker, telefonie mobilă, etc. Pentru exemplificare
propun factura fiscală seria AAH nr. 0844723 (anexa 22), la data de 14.12.2019, conform căreia ÎM
„Vinăria Bostavan” SRL beneficiază de servicii de broker prestate de „EximService Broker” SRL în
valoare de 550 lei, inclusiv TVA (20%) în sumă de 91,67 lei. Pentru serviciile prestate furnizorul i-a
oferit companiei beneficiare și un act de prestare a serviciilor de broker vamal (anexa 23), iar datoria
față de furnizor a fost stinsă la data de 19 decembrie 2019, conform extrasului de cont de la BC
„Moldova-Agroindbank” SA (anexa 24) în valoare de 14 290 lei.
Pe parcursul perioadei de gestiune entitatea se mai aprovizionează și cu careva mijloace fixe,
cum ar fi un corector de gaz, procurat la data de 12 decembrie 2019 de la „Invent-in” SRL, conform
facturii fiscale seria AAH nr. 4443060 (anexa 25), în valoare de 23 000 lei, inclusiv TVA (20%) în
sumă de 3 833,33 lei. Furnizorul a prezentat suplimentar și Actul de confirmare a executării
lucrărilor și serviciilor (anexa 26), în urma instalarii mijlocului fix. Achitarea față de furnizor a fost
efectuată în avans la data de 28 noiembrie 2019, conform extrasului de cont de la BC „Moldova-
Agroindbank” SA (anexa 27) în valoare de 30 528 lei.
Și nu în ultimul rând, entitatea ÎM „Vinăria Bostavan” SRL, de asemenea, își livrează marfa
produsă conform facturilor fiscale de vânzare. Astfel, conform facturii fiscale seria AAH nr.
5178894 (anexa 28), la data de 26.12.2019, ÎM „Vinăria Bostavan” SRL vinde vin alb brut
Chardonnay sec companiei „Vinăria Purcari” SRL în valoare de 480 669 lei, inclusiv TVA (20%) în
sumă de 80 111,50 lei. Pentru vinul vândut compania i-a oferit cumpărătorului și certificatul de
calitate corespunzător (anexa 29). Conform legislației în vigoare entitățile producătoare sunt
obligate să ofere certificate de calitate cumpărătorilor săi pentru a demonstra corespunderea
produselor fabricate cu normele stabilite de lege.
1) Reflectăm venitul din vânzarea vinului alb brut Chardonnay sec:
Debit contul 221 „Creanțe comerciale”, subcontul 221.1 „Creanțe comerciale din țară”
– 480 669
lei
Credit contul 534 „Datorii față de buget”, subcontul 534.4 „Datorii privind taxa pe valoarea
adăugată” – 80 111,50
lei

19
Credit contul 611 „Venituri din vânzări”, subcontul 611.1 „Venituri din vânzarea produselor”
– 400 557,50
lei
(anexa 28)
În documentele primare întocmite pentru necesităţile interne ale entităţii, nu este obligatorie
scrierea denumirii, adresei și codului fiscal al entităţii în numele căreia este întocmit documentul și
al destinatarului documentului.
Conform Registrului de imobilizări a ÎM „Vinăria Bostavan” SRL (anexa 30), observăm că
enitatea deține o listă destul de lungă de imobilizări corporale, astfel putem deduce că entitatea
completează mai multe documente interne aferente utilizării mijloacelor fixe. În urma procurării
unui mijloc fix, conform facturii fiscale (anexa 25), acesta este pus în funcțiune conform actului de
confirmare (anexa 26) și a Procesului-verbal de punere în funcțiune, după care, pe toată perioada
utilizării mijlocului fix, pentru acesta se calculează amortizarea (la entitatea în cauză, amortizarea se
calculează în interiorul programei de contabilitate 1C, fără a avea careva acte interne printate). La
sfârșitul perioadei de exploatare a utilajului sau în cazul defecțiunilor, vânzării, transmiterii cu titlu
gratuit, etc., entitatea scoate utilajul din funcțiune conform procelui-verbal de casare a mijloacelor
fixe (anexa 31), în care se indică data scoaterii din funcțiune a utilajului, denumirea acestuia,
numărul de inventar, secția de unde a fost scos din utilizare, valoarea de intrare a acestuia,
amortizarea acumulată, valoarea reziduală (în caz că este), cauza scoaterii din funcțiune, precum și
membrii comisiei ce au asistat la scoaterea din funțiune a mijlocului fix.
Un alt document utilizat pentru necesităţile interne ale entităţii este bonul de consum, în care
sunt specificate toate cantitățile de materiale utilizate la fabricarea unui bun sau serviciu. Astfel,
conform facturii fiscale seria IV nr. 6737825 (anexa 32), la data de 13.12.2019, ÎM „Vinăria
Bostavan” SRL achiziționează materiale de la SC „Master-Auto” SRL în valoare de 8 050 lei,
inclusiv TVA (20%) în sumă de 1 341,67 lei. Datoria față de furnizor a fost stinsă la data de 17
decembrie 2019, conform extrasului de cont de la BC „Moldova-Agroindbank” SA (anexa 33) în
valoare de 30 000 lei. Conform bonului de consum (anexa 34), soda procurată, împreună cu încă 8
tipuri de materiale este folosită pentru producerea a 10 feluri de vinuri.
Pentru darea în utilizare a OMVSD procurate, ÎM „Vinăria Bostavan” SRL întocmește actul de
casare nr. 200046 din 31 decembrie 2019 (anexa 35), în valoare totală de 5 089,70 lei, pentru

20
transmiterea OMVSD pentru nevoile gospodărești și oficiu, unde se prezintă lista cu inventar
destinat utilizării OMVSD, precum și cantitatea casată, unitatea de măsură și prețul.
Pentru evidența muncitorilor și a altor salariați din cadrul companiei ÎM „Vinăria Bostavan”
SRL, se folosesc documente de uz intern, ce ar monitoriza tranzacțiile cu personalul. Printre
documentele primare utilizate la calcularea salariului pot fi enumerate: tabelul de pontaj (anexa 36),
care serveşte ca bază pentru evidenţa timpului de muncă prestat. Acest document se deschide lunar
de către fiecare secţie, sector într-un singur exemplar, şi se completează zilnic, indicându-se
prezenţele, numărul de ore lucrate, absenţele şi cauzele acestora. Înregistrările se fac pentru fiecare
salariat în parte. Abaterile se înregistrează prin semne convenţionale: incapacitate temporară de
muncă – B; deplasare – D; zile de odihnă – O; concediul legal – C, etc. Menţiunile privind cauzele
absenţelor se fac în baza documentelor corespunzătoare, de exemplu Ordin de acordare a
concediului (anexa 37), Certificat medical (anexa 38), care se întocmește în baza Declarației pe
propria răspundere a salariatului (anexa 39), precum și Procesul verbal de calcul al buletinului
medical (anexa 40).
De asemenea, orice angajat dintr-o entitate are dreptul la scutire, fie aceea personală (2 000
lei/lună), personală majorată (2 500 lei/lună), pentru soție sau soț (940 lei/lună), pentru soție sau soț
majorată (1 500 lei/lună), pentru o persoană întreținută (250 lei/lună) și pentru o persoană întreținută
cu dizabilități (1 500 lei/lună). Pentru a putea beneficia de oricare din scutirile enumerate mai sus,
angajatul trebuie să completeze Cererea de acordare a scutirilor (anexa 41) la locul de muncă unde
este angajat. Astfel, lunar, la calculul impozitului pe venit din salariu se scad din suma salariului
impozabil toate scutirile de care beneficiază angajatul, iar din suma rămasă se calculează impozitul
pe venit de 12%.
Documentele primare primite de entitate într-o limbă străină, alta decît cea engleză şi rusă, vor
fi traduse în limba de stat, cu expunerea tranzacţiei respective.
Persoanele care întocmesc şi/sau semnează documentele primare răspund de acestea, iar în caz
de neconformare sunt trase la răspundere disciplinară, materială, administrativă sau penală, după
caz, conform legislaţiei.
Documentele de casă, bancare şi de decontare, datoriile financiare, comerciale şi calculate pot
fi semnate unipersonal de conducătorul entităţii ori de două persoane cu drept de semnătură: prima
semnătură aparţine conducătorului sau altei persoane împuternicite, a doua - contabilului-şef sau
altei persoane împuternicite. În cazul autorităților publice, semnăturile pe documentele menţionate

21
se confirmă, după caz, prin aplicarea ștampilei. În lipsa funcţiei de contabil-şef, semnătura pe
documentele menţionate se aplică de conducătorul entităţii respective sau de altă persoană
împuternicită.
Corectări în documentele primare care justifică operaţiunile de casă, bancare, de livrare şi
achiziţie a bunurilor economice şi a serviciilor nu se admit.
Pentru gestionarea corectă a mijloacelor bănești, ÎM „Vinăria Bostavan” SRL întocmește
documente aferente operațiunilor de casă. La intrarea banilor în caseria entității se întocmește
Dispoziția de încasare (anexa 42), iar la ieșirea lor este întocmită Dispoziția de plată (anexa 43).
Dispoziția de încasare a mijloacelor bănești poate fi întocmită de pe urma vânzării activelor entității
unei persoane fizice, achitarea de către angajați a unor datorii entității, etc., iar dispoziția de plată
este întocmită când se oferă mijloace bănești angajaților pentru procurări de active, pentru deplasări,
etc., precum și în cazul achitării cash unei peroase fizice.
ÎM „Vinăria Bostavan” SRL oferă bani din caseria entității angajatei Cassir Svetlana,
deținătoare a buletinului de identitate seria B, Nr. 15023725, în sumă de 2 000 lei, conform
Dispoziției de plată nr. 18 din data de 18 decembrie 2019 (anexa 44). La data de 18 decembrie 2019,
titularul de avans procură pari de beton în sumă de 2 000 lei prezentând în contabilitate lista de plată
nr. 1 (anexa 45). În baza decontului de avans nr. 171 din 18 decembrie 2019 (anexa 46), suma de 2
000 lei utilizată de către titular este recunoscută în întregime.
1) Reflectăm acordarea avansului spre decontare titularului de avans din casierie:
Debit contul 226 „Creanțe ale personalului”, subcontul 226.1 „Creanțe ale titularilor de avans”
– 2 000
lei
Credit contul 241 „Casa”, subcontul 241.1 „Casa în monedă națională” – 2 000
lei
(anexa 44)
2) Reflectăm parii de beton procurați de către titularul de avans:
Debit contul 213 „Obiecte de mică valoare și scurtă durată”, subcontul 213.1 „Obiecte de mică
valoare și scurtă durată în stoc” – 1 600
lei
Debit contul 534 „Datorii față de buget”, subcontul 534.4 „Datorii privind taxa pe valoarea
adăugată” – 400 lei

22
Credit contul 521 „Datorii comerciale curente”, subcontul 521.1 „Datorii comerciale în țară”
– 2 000
lei
(anexa 45)
3) Reflectăm achitarea datoriei pe seama avansului acordat anterior titularului de avans:
Debit contul 521 „Datorii comerciale curente”, subcontul 521.1 „Datorii comerciale în țară”
– 2 000 lei
Credit contul 226 „Creanțe ale personalului”, subcontul 226.1 „Creanțe ale titularilor de
avans” –2
000 lei
(anexa 46)
Contabilului-şef (şefului serviciului contabil) i se interzice să primească spre executare
documente privind faptele economice ce contravin actelor legislative şi normative, informînd despre
aceasta în scris conducătorul entităţii. Astfel de documente se primesc spre executare numai cu
indicaţiile suplimentare în scris ale conducătorului entităţii căruia, ulterior, îi revine  răspunderea
pentru aceasta.
Formularele tipizate cu regim special se utilizează în cazurile:

înstrăinării activelor cu transmiterea dreptului de proprietate, cu


excepţia valorilor mobiliare

prestării serviciilor, cu excepţia serviciilor financiare prestate


de către instituţiile financiare, organizaţiile de microfinanţare,
asociaţiile de economii şi împrumut

transportării activelor în cadrul entităţii dezintegrate din punct


de vedere teritorial şi în afara entităţii fără transmiterea
dreptului de proprietate

achiziţionării activelor şi serviciilor de locaţiune de la furnizori


- cetăţeni

transmiterii activelor în leasing, arendă, locaţiune

Figura 4.2. Cazurile utilizării formularelor tipizate cu regim special

23
Sursa: elaborat de autori în baza Legii contabilității și raportării financiare

Modul de editare, eliberare, procurare, păstrare, evidenţă şi utilizare a formularelor tipizate cu


regim special se stabileşte de Guvern.
Entitatea care desfăşoară activitate de întreprinzător şi dispune de un sistem de imprimare
automatizat imprimă formulare tipizate cu regim special de sine stătător, cu acordul Ministerului
Finanţelor, conform cerinţelor prevăzute de Guvern.
Pentru operaţiunile de export-import al activelor şi serviciilor, drept documente primare pot fi
utilizate documentele aplicate în practica internaţională sau cele prevăzute de contract.
ÎM „Vinăria Bostavan” SRL se ocupă atât cu importul diferitor materiale utilizate în producție,
cât și exportă produsele sale fabricate. Pentru import este întocmită o listă de documente aferente
procurării de bunuri sau servicii (anexa 47): Calculul procedurilor vamale, Declarația primară,
Borderoul documentelor anexate, Declarația pentru valoarea în vamă, Invoice-ul, Certificat de
calitate și cantitate, etc. Pentru exportul produselor fabricate, ÎM „Vinăria Bostavan” SRL este
obligată să întocmească o serie de documente primare (anexa 48): Calculul procedurilor vamale,
Declarația primară, Invoice-ul, Scrisoarea de transport internațional (CMR), Certificat de calitate,
cantitate și transport.
Emiterea mai multor documente primare pentru unele şi aceleaşi operaţiuni se interzice, cu
excepţia cazurilor în care unul dintre documentele primare cu regim special este factura fiscală.
Pe parcursul anului și până la predarea Situațiilor financiare, documentele se păstrează în
arhiva curentă a contabilității, întrucât poate să apară necesitatea de a preciza unele date. După
expirarea anului toate documentele primare se predau în arhiva generală a entității, unde se păstrează
nu mai puțin de cinci ani.
Luând în considerație utilizarea frecventă a computerilor în ziua de azi, apar unele
particularități noi în organizarea circulației documentelor. Acestea sunt condiționate de utilizarea
programelor informatice care asigură introducerea, păstrarea, căutarea și verificarea versiunii
electronice. În scopul găsirii rapide a documentului necesar există un sistem special de căutare.
Sistemul circulației documentelor sub formă electronică creează baza pentru excluderea pierderilor
documentelor, sporește controlul asupra îndeplinirii și prelucrării documentelor, păstrarea acestora.
Datele din documentele primare se înregistrează în registrele contabile corespunzătoare, iar la
sfârșitul perioadei de gestiune, datele din documentele primare sunt cumulate în Balanța de

24
verificare pe subconturi (anexa 15), după care se fac înregistrările de rigoare în Situațiile financiare
ale entității (anexa 14).

Tema 5. Registrele contabile


Registrele contabile sunt destinate grupării, sistematizării, înregistrării şi generalizării
informaţiei privind existenţa şi mişcarea elementelor contabile reflectate în documentele primare şi
centralizatoare.
Nomenclatorul şi structura registrelor contabile se stabilesc de către fiecare entitate de sine
stătător, pornind de la necesităţile informaţionale proprii, ţinîndu-se cont de normele metodologice
şi cerinţele prevăzute în art. 23 alin (4) din Legea contabilităţii și raportării financiare.
Registrul contabil va conţine următoarele elemente obligatorii:
 denumirea registrului;
 denumirea entităţii care a întocmit registrul;
 data începerii şi finisării ţinerii registrului şi/sau perioada pentru care se întocmeşte acesta;
 data efectuării faptelor economice, grupate în ordine cronologică şi/sau sistemică;
 etaloanele de evidenţă a faptelor economice;
 funcţia, numele, prenumele şi semnăturile persoanelor responsabile de întocmirea registrului.
După modul de înregistrare deosebim:

Registre contabile pentru înregistrări cronologice, ce servesc pentru înregistrarea


operațiunilor în dependență de ordinea succesiunii ei în timp;

Registre contabile pentru înregistrări sistematice, ce servesc la înregistrarea


operațiunilor economice grupate după conținutul și natura economică respectând
ordinea succesiunii în timp.

Figura 5.1. Clasificarea registrelor contabile după modul de înregistrare


Sursa: elaborat de autori în baza Legii contabilității și raportării financiare

După sfera de cuprindere a datelor contabile deosebim:

25
Registre de contabilitate analitică;
Registre de contabilitate sintetică.

Figura 5.2. Clasificarea registrelor contabile după sfera de cuprindere a datelor contabile
Sursa: elaborat de autori în baza Legii contabilității și raportării financiare

Registrele contabile se întocmesc pe suport de hârtie sau în formă electronică. Dacă registrul


contabil este întocmit în formă electronică, entitatea, la solicitarea organelor autorizate, este obligată
să imprime pe cont propriu copia acestuia pe suport de hârtie.
Registrele contabile obligatorii sunt Cartea mare (anexa 49) sau balanţa de verificare (anexa
15) şi alte registre centralizatoare, care servesc drept bază pentru întocmirea situaţiilor financiare.
Nomenclatorul şi structura registrelor contabile pentru instituţiile publice se elaborează şi se
aprobă de Ministerul Finanţelor.
Conform Politicilor contabile (anexa 13), registrele contabile în cadrul ÎM „Vinăria Bostavan”
SRL se păstrează în formă electronică, în conformitate cu art. 43 alin (1) din Legea contabilităţii.
Registrele de contabilitate obligatorii ale sunt Registrele jurnal-ordere (anexa 50), Registrul de
casă (anexa 51) și Cartea mare (anexa 49). Registrul contabil obligatoriu care serveşte drept bază
pentru întocmirea situaţiilor financiare este Cartea mare (anexa 49), conform art. 23 alin. (6) din
Legea contabilităţii. Întocmirea, editarea și păstrarea registrelor de contabilitate ale entității se
efectuează conform normelor prevăzute în Legea contabilității.
ÎM „Vinăria Bostavan” SRL folosește și alte tipuri de registre pe parcursul perioadei de
activitatea pentru a monitoriza tranzacțiile efectuate în decursul perioadei de gestiune. Câteva din
aceste registre ar fi:

26
Registrul imobilizărilor (anexa 30)

Registrul procurărilor (anexa 53)

Registrul vânzărilor (anexa 54)

Registru import - procurări (anexa 55)

Registrul export - vânzări (anexa 56)

Figura 5.3. Registre contabile utilizate de ÎM „Vinăria Bostavan” SRL


Sursa: elaborat de autori în baza documentelor contabile ale entității
În Inventarul de mijloace fixe (anexa 52) și în Registrul imobilizărilor (anexa 30), entitatea
prezintă lista activelor corporale deținute de entitate la momentul actual, numărul de inventar al
acestora, precum și valoarea de procurare. În Registrul procurărilor (anexa 53) și vânzărilor (anexa
54), precum și în cel de import (anexa 55) și export (anexa 56) sunt cumulate datele despre toate
facturile fiscale primite și oferite în decursul unei luni calendaristice. Aici se prezintă data
livrării/primirii, numărul și seria facturii fiscale, codul fiscal al întreprinderii, denumirea
întreprinderii, suma fără TVA, precum și suma TVA, fiind indicat și procentul impozitării pentru
fiecare tranzacție.
Pe parcursul anului și până la predarea Situațiilor financiare (anexa 14), registrele contabile se
păstrează în arhiva curentă a contabilității, întrucât poate să apară necesitatea de a preciza unele
date. După expirarea anului toate registrele contabile se predau în arhiva generală a entității, unde se
păstrează nu mai puțin de cinci ani.

27
CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
În prezentul raport efectuat în cadrul practicii de producție desfășurate la ÎM „Vinăria
Bostavan” SRL, au fost examinate toate compartimentele posibile conform programei. În urma
studierii detaliate a entității, a genurilor de activitate, a modului de organizare a contabilităţii pot să
menţionez că entitatea nu are numai scopul de obţinere a venitului ci şi satisfacerea necesităţii
consumatorului.
Contabilitatea entității necesită un volum mare de lucru datorită complexității produselor
fabricate și existenței unui număr mare de clienți. Evidența contabilă se reflectă pe conturi analitice
și debitori. În ansamblu, contabilitatea entității este reflectată conform principiilor fundamentale ale
contabilității și în conformitate cu actele normative și legislative în vigoare.
În urma efectuării unei analize asupra modului de contabilizare a operațiunilor economice, la
ÎM „Vinăria Bostavan” SRL s-au constatat următoarele aspecte pozitive:
1) Entitatea respectă cerințele și principiile fundamentale ale contabilităţii şi ale Standardelor
Naţionale de Contabilitate, iar perfectarea documentară este supusă unui control strict.
Documentele primare şi centralizatoare perfectate în cadrul ÎM „Vinăria Bostavan” SRL
corespund cerinţelor stipulate în Legea Contabilităţii și raportării financiare nr. 287 din
15.12.2017;

28
2) Entiatea folosește un plan de lucru foarte apropiat de Planul general de conturi contabile,
moment ce favorizează și ușurează munca zilnică a contabililor, auditorilor sau a altor angajați
contabili sau fiscali.
Totodată, în ciclul contabil al ÎM „Vinăria Bostavan” SRL am observat următoarele aspecte
negative:
1) Entitatea procură materialele de bază de la entități de peste hotare, în mare parte, ceea ce
determină majorarea costurilor de producție, astfel, la final se obține un produs calitativ, însă
scump;
În urma celor expuse mai sus, observăm că sistemul contabil este destul de modern și nu
necesită careva îmbunătățiri esențiale, iar pentru înlăturarea aspectului negativ menționat se
recomandă de diminuat cheltuielile aferente activității desfășurate și costurile suportate în urma
producerii de bunuri, prin politici contabile stricte pentru ca entitatea să nu devieze de la achitarea
impozitelor și taxelor la stat, cum ar fi impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător și să-și
majoreze profitul impozabil, respectiv și profitul net.

BIBLIOGRAFIE
I. Acte normative

1. Codul Civil al Republicii Moldova nr. 1107- XV din 06 iunie 2002. În: Monitorul Oficial al R.
Moldova. 22.06.2002. nr. 82-86. art. 661.
2. Codul Fiscal al Republicii Moldova nr. 1163- XIII din 24.04.1997. În: Monitorul Oficial al R.
Moldova. nr.62/522 din 18.09.1997.
3. Legea contabilităţii și raportării financiare: nr. 287 din 15.12.2017. În: Monitorul Oficial al R.
Moldova. 05.01.2018. nr. 1-6. art. 22.
4. Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi: nr. 845-XII din 03.01.1992. În: Monitorul
Parlamentului. 28.02.1994. nr. 2. art. 6.
5. Planul general de conturi contabile aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 119 din
06.08.2013. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2013, nr. 177-181.
6. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaților entităților din
Republicii Moldova:nr. 10 din 05.01.2012. În: Monitorul Oficial al R. Moldova. 13.01.2012. nr.
7-12. art. 30. [online]. Disponibil: <http://lex.justice.md/md/341850/>. [citat 03 iulie 2020].
7. Standardul Național de Contabilitate „Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile,
erori și evenimente ulterioare”, aprobat prin ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii

29
Moldova: nr. 48 din 12.03.2019. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 22.03.2019. nr.
101-107, art.528.
8. Standardul Național de Contabilitate „Prezentarea situațiilor financiare”, aprobat prin ordinul
Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova: nr. 48 din 12.03.2019. În: Monitorul Oficial al
Republicii Moldova. 22.03.2019. nr. 101-107, art.528.

II. Lucrări științifice

15. GRIGOROI, Lilia; LAZARI, Liliana. ș.a. Contabilitatea întreprinderii. Ed. a II-a, rev. şi compl.
Ch.: Cartier, 2017.632 p.
16. NEDERIȚA, Alexandru. BUCUR, Vasile. CARAUȘ, Mihail. Contabilitatea financiară. Ch.:
ASEM, 2003. ISBN 9975-9702-1-4. 640 p.
17. NEDERIȚA, Alexandru. Corespondența conturilor contabile. Ch.: „Contabilitate și audit”
SRL, 2007. 640 p.
III. Webografie

18. Revista electronică „Contabil șef”. [online]. [citat 02 iulie 2020]. Disponibil: <http://www.
contabilsef.md/>.
19. Serviciul Fiscal de Stat. [online]. [citat 03 iulie 2020]. Disponibil: <http://www.fisc.md/>.
20. Biroul Național de Statistică. [online]. [citat 29 iunie 2020] <http://www.statistica.md>.
21. DORU, Alina. Proiect 2014. [online]. [citat 5 iulie 2020]. Disponibil:
<http://www.academia.edu /11405733/Proiect_2014>.

30
ANEXE

31

S-ar putea să vă placă și