Sunteți pe pagina 1din 1

Individual Familie

(0 - 65 ani)
66+
(0 - 65 ani)
BENEFICII INCLUSE
RON

Costuri suplimentare cu privire la călătoria de


100% 100% 100%

PREMIUM
întoarcere
SOSIREA CU ÎNTÂRZIERE LA LOCUL UNDE SE EFECTUEAZĂ CONCEDIUL
Costuri pentru plecarea directă cu întârziere,
în cazul de la localitatea de domiciliu către locul de îm-
inclusiv
Protecție rii cu Covid-19 100% 100% 100%
Profită la maxim de vacanța ta cu îmbol n ă vi
ve zi CGA
barcare pentru plecarea în călătorie, din vina
companiei de transport public (tren sau taxi)
un pachet complex de asigurare
ASIGURAREA BAGAJELOR DE CĂLĂTORIE
Individual Familie Costuri de despăgubire în caz de furt, jaf 4.500 9.000 4.500
66+
BENEFICII INCLUSE (0 - 65 ani) (0 - 65 ani) Costuri pentru deteriorarea și pierderea baga-
RON
jelor de călătorie în timpul transportului, din 450 900 450
vina companiei de transport
24 h Centrala de urgenţă + 40 21 312 22 37 Costuri pentru achiziții de strictă necesitate, în
Asistenţă de urgenţă la nivel mondial 24 de ore pe zi, 365 de zile pe an. Vă cazul livrării cu întârziere a bagajelor la locul 450 900 450
garantăm ajutor competent oriunde în lume, în caz de: îmbolnăvire, accident, unde se efectuează concediul (min.12h)
avocat & translator, pierderea documentelor de călătorie, pierderea mijloace- Asistenţă pentru blocarea cartelei SIM în caz
lor de plată ale călătoriei ✓ ✓ ✓
de furt/jaf
ÎNTRERUPEREA CĂLĂTORIEI ACCIDENT
Restituibile sunt costurile pentru serviciile de Compensaţie în caz de deces 45.000 45.000 45.000
călătorie rezervate şi nefolosite, după ple- 10.000 15.000 10.000 Compensaţie în caz de invaliditate 90.000 90.000 90.000
carea în călătorie Costuri de căutare şi salvare 45.000 45.000 45.000
COSTURI DE SPITALIZARE ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ PRIVATĂ PENTRU CĂLĂTORII
(1
150.000 Pagube provocate persoanelor şi obiectelor 850.000 850.000 850.000
Costuri de spitalizare şi tratamente medicale
500.000 1.000.000
de urgenţă (2
75.000
Costuri de spitalizare şi tratamente medicale INTERNAȚIONAL EXCL. INTERNAȚIONAL INCL.
EUROPA
de urgenţă - acutizarea unei afecţiuni cronice 50.000 50.000 5.000 SUA/CANADA SUA/CANADA
sau a unor condiţii medicale preexistente Individual Familie Individual Familie Individual Familie
RON (0 - 65 ani) (0 - 65 ani) (0 - 65 ani) (0 - 65 ani) (0 - 65 ani) (0 - 65 ani)
Transportul asiguratului la domiciliu, respectiv
transportul de urgenţă, în caz de necesitate 100% 100% 100% 4 zile 80 217 120 326 184 499
medicală sau după 3 zile de spitalizare 10 zile 94 235 141 353 216 541
Transportul asiguratului, respectiv transportul 16 zile 122 284 183 426 281 653
de urgenţă - acutizarea unei afecţiuni cronice 100,000 100.000 40.000 31 zile 134 344 201 516 308 791
sau a unor condiţii medicale preexistente 276 587 414 881 635 1,350
62 zile
Transportul medicamentelor 500 500 500
93 zile 525 1.113 788 1.670 1.208 2.560
Costuri de transport public pentru continuarea
500 1,000 500
călătoriei (după un eveniment medical)
INTERNAȚIONAL EXCL. INTERNAȚIONAL INCL.
Costuri de transport public pentru o persoană EUROPA
500 500 500 SUA/CANADA SUA/CANADA
însoţitoare dus-întors, între hotel şi spital
Individual Individual Individual Individual Individual Individual
Costuri de cazare pentru vizitarea unei rude RON (66 - 80 ani) ( 81+ ani) (66 - 80 ani) ( 81+ ani) (66 - 80 ani) ( 81+ ani)
2.000 2.000 2.000
spitalizate 4 zile 108 184 162 275 248 422
COSTURI SUPLIMENTARE 10 zile 125 213 188 319 288 489
Costuri de repatriere a corpului neînsufleţit al 16 zile 163 277 245 416 375 637
100% 100% 20.000
asiguratului, în caz de deces 31 zile 178 303 267 454 409 696
Costuri de repatriere a corpului neînsufleţit 62 zile 370 629 555 944 851 1,447
al asiguratului, în caz de deces cauzat de
45.000 45.000 20.000 93 zile 702 1.193 1.053 1.790 1.615 2.745
afecţiune cronică sau de condiţii medicale
prexistente * Se aplică doar acele paragrafe din CGA care fac referire la serviciile incluse în pachetul - PREMIUM.
Costurile de înmormântare ale asiguratului la ** Produsul PREMIUM este menționat pe poliță sub denumirea “RO Pachet Protectie de Calatorie -
locul decesului şi/sau costul transportului la 20,000 20.000 20.000 Premium Individual (max. 65 ani) 1908”, “RO Pachet Protectie de Calatorie - Premium Family (max. 65 ani)
locul funeraliilor 1908”, “RO Pachet Protectie de Calatorie - Premium Individual (66+ ani) 1908” și este destinat unei singure
* 1) - Internaţional excl. SUA & Canada călătorii.
16 * 2) - Internaţional incl. SUA & Canada Valabile începând cu 15.06.2021 până la publicarea noilor tarife. 17