Sunteți pe pagina 1din 6

UNIVERSITATEA CREȘTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”

Facultatea de Științe ale Educației

PROIECT DE ACTIVITATE

Nume prenume student: Ioniță Gh.Georgiana Ionela

Nr matricol: 869

Facultatea: Științe ale Educației

Specializarea: PIPP

An de studiu: 3, Licență

Disciplina: Didactica Domeniului Om și Societate

Numele profesorului: Zamfirescu Octavian

1
GRĂDINIȚA: Sfântul Andrei
GRUPA: Mijlocie
EDUCATOARE: Ioniță Georgiana Ionela
TEMA: „Cum exprimăm ceea ce simțim?”
PROIECT TEMATIC: ”O poveste să-ți mai spun!”
SUBTEMA: „Găinușa cea moțată”
ACTIVITATEA: DOS- Activitate practică
TEMA: „Găinușa”
TIPUL DE ACTIVITATE: Formare şi consolidare de priceperi şi deprinderi
FORMA DE REALIZARE: lipire
LOCUL DESFĂŞURĂRII : „ Gradinita de acasa” -online
DURATA : 15-20 minute
SCOPUL ACTIVITĂŢII :
 Îmbogăţirea cunoştinţelor despre materiale şi caracteristicile lor ,
precum şi despre utilizarea de tehnici de lucru necesare
prelucrării acestora în scopul realizării unor produse simple ;
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTARII:
 C1-Curiozitate, interes și inițiativă în învățare;
COMPORTAMENTE VIZATE:
 C2.1 Realizeaza sarcinile de lucru cu consecvență;
 C2.2 Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmpină
dificultăți;
 C3.1Manifestă creativitate în activități diverse;
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1 - Să denumească ustensilele de lucru puse la dispoziţia lor ;
O2 - Să lipească formele mototolite în interiorul spaţiului desenat;
O3 - Să verbalizeze acţiunile intreprinse folosind un limbaj adecvat ;

2
O4 - Să-şi dezvolte încrederea în forţele proprii şi să manifeste
stabilitate şi perseverenşă în activitate ;
O5 - Să-şi exprime opinia faţă de lucrarea proprie şi a colegilor ,
motivându-şi părerea .
METODE ŞI PROCEDEE :
- Conversaţia
- Explicaţia
- Demonstraţia
- Exerciţiul
METODE DE EVALUARE : Analiza lucrărilor
FORME DE EVALUARE :
1. CONTINUĂ - observare curentă, aprecieri verbale
2. FINALĂ - analiza lucrărilor
MIJLOACE DIDACTICE
- Modelul educatoarei- prezentare video;
- Material de lucru pentru copii :
- foi, lipici, bobiţe mototolite din hârtie creponată ;
- Mijloace audio-video :smartfon, tableta, laptop;
- Recompense
MATERIAL BIBLIOGRAFIC
*Antonovici , Ş. ,Peneş , M. ,(2000) , Activităţi practice , Editura Aramis ,
Bucureşti.
*Programa activităţii instructiv – educative în grădiniţa de copii, (2005), ED.
V&I INTEGRAL, Bucureşti

3
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

Nr. EVENIMENT CONŢINUT ŞTIINŢIFIC STRATEG EVALUARE


crt. DIDACTIC II (instrumente
DIDACTI şi indicatori)
CE
1 MOMENT - Voi asigura condiţiile necesare Observarea
ORGANIZATORIC pentru desfăşurarea activităţii online; comportamentului
- conectarea copiilor pe platforma copiilor
Zoom
2. CAPTAREA Voi realiza captarea atentiei prin Conversația
ATENŢIEI prezentarea unei ghicitori

Este tare ingamfată.


Se crede cea mai frumoasă
Pasăre, de lângă casă.
Rața, gâsca o întreabă:
-Vii cu noi la joacă, dragă?
-Eu cu voi, nu ma vedeți
Eu am moț, voi nu aveți!

Este vorba despre.........


„ Găinușa cea moțată”

3. ENUNŢAREA - Cu ajutorul materialelor pregătite Conversația Observarea


SCOPULUI ŞI A vom realiza o găinușă moțată prin Comportamentului
OBIECTIVELOR lipirea bobițelor mototolite din hârtia
creponată.

4. PREZENTAREA - Voi cere copiilor să denumească Conversația


CONŢINUTULUI ŞI ustensilele de lucru de pe masă .
DIRIJAREA Le voi explica că, pentru realizarea
ÎNVĂŢĂRII acestei lucrări vom folosi bobiţe
mototolite din hârtie creponată şi
lipici. Explic şi demonstrez modul
de lucru prin prezentarea unui scurt Demonstrația
video .
Luăm în mâna dreaptă lipiciul şi
întindem pasta de lipit pe bobiţe, Explicația
după care le lipim în conturul fișei de
lucru trimisă pe grupul de WhatsApp,
apăsăm bine pentru fixare. Demonstrația
Voi prezenta copiilor modelul
realizat de mine, insistând asupra
tehnicilor de lucru şi ordinea Exercițiul
efectuării lor.
De asemenea, trebuie să aveţi mare
grijă când întindeţi lipiciul, să nu
puneţi prea mult că se va murdări
foaia şi nu va mai fi la fel de
frumoasă lucrarea.

4
5. OBŢINEREA Voi realiza cu copiii câteva Stimulare
PERFORMANŢEI exerciţii de încălzire a muşchilor Exercitiul verbală
mici ai mâinilor: „închidem şi Analiza
deschidem pumnii, batem palmele acţiunilor
sus, facem acoperiş, cântăm la
pian”
https://www.youtube.com/watch?
v=aLYATMqlFr8 Conversația
Urez copiilor - „Spor la lucru !”,
după care se va trece la realizarea
temei de către copii.
În timpul executării temei,
părinții vor pune un fond muzical. Explicația
https://www.youtube.com/watch?
v=9Q634rbsypE

6. RETENŢIA Voi cere copiilor să explice Conversația


tehnicile de lucru şi materialele pe
care le-au folosit pentru realizarea Explicația
temei .
7. EVALUAREA O voi face prin aprecieri scrise, Conversația
PERFORMANŢELOR prin emoticoane dar și prin aprecieri -Ev. prin expoziţie
audio privind realizarea temei. virtuala
Vom expune lucrările pe platformă -Aprecieri audio/
iar copiii vor fi antrenaţi în a analiza emoticoane
lucrărilor proprii şi pe cele ale
colegilor.
Cei care au lucrat corect, frumos,
ordonat vor fi aplaudaţi.
8 ÎNCHEIEREA Voi face aprecieri asupra Conversația Recompensa
ACTIVITĂŢII comportamentului copiilor pe
parcursul activităţii.
Copiii vor fi recompensaţi. Demonstrația

5
ANEXA 1.
„ Gainusa cea motata”

 Lipeste in contur bobitele de hartie mototolita!

S-ar putea să vă placă și