Sunteți pe pagina 1din 5

ACTIVITĂŢI PE

DOMENII
EXPERIENŢIALE
DOS
PROIECT DE ACTIVITATE

CADRU DIDACTIC: Crăciun Sorina

GRUPA: Mijlocie 3
DATA: 10.07.2021
TEMA ANUALĂ: Cum este,a fost și va fi aici pe pământ?
TEMA PROIECTULUI: Arca lui Noe
TEMA SĂPTĂMÂNII: In ogradă la bunici
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Domeniul om și societate: ACTIVITATE PRACTICĂ

TEMA DE ACTIVITATE: Oaia

MIJLOCUL DE REALIZARE: Lipire cu floricele de porumb

TIPUL ACTIVITĂȚII: Consolidare de priceperi și deprinderi

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:


C3:Activarea și manifestarea a potențialului creativ
COMPORTAMENTE VIZATE:
C3.2: Demonstrează creativitate prin activității practice

SCOPUL: Consolidarea unor abilități practice specifice nivelului de dezvoltare motrică.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: La sfârșitul activității copiii vor fi capabili să:


 Să denumească corect materialele puse la dispoziție în vederea realizării temei;
 Să respecte tehnica de lucru;
 Să îmbine materialele pentru a realiza oaia;

METODE ȘI PROCEDEE: Conversația, explicația, exercițiul,observația

MATERIAL DIDACTIC: Oaia,iarbă(elemente decupate din hârtie)floricele,lipici,servețele


umede,bețișoare pentru a aplica lipiciul

FORMA DE ORGANIZARE: Frontal/Individual


DURATA: 15-20 min

BIBLIOGRAFIE:
 Borţeanu, S., Brănişteanu, R., Breben, S., Fulga, M., Grama, F., Haiden, R., Ignat,
E.,
Mânzu, L., Necula, G., Nicolae, I., Popescu, C. , Răileanu, D. ,2008, „Curriculum
pentru învățământul preșcolar (3-6/7 ani)” , Editura Didactica Publishing House

 Curriculum pentru educație timpurie 2019


Evenimentul Conţinutul ştiinţific Strategii Evaluare
didactic didactice
1.Moment Se asigură un climat psiho-pedagogic optim
organizatoric pentru desfășurarea activității:
-se aerisește clasa
-se pregătesc materialele necesare pentru
activitate
2.Captarea Captarea atenției se va realiza cu ajutorul Conversația Frontal-
atenţiei unei mascote(un măgăruș)care a venit la ei individuală
să le spună că prietenele lui oițele sunt
triste pentru că au rămas fără lâna.
3.Reactualizare Se va face prin intuirea materialelor de Conversația Fronlă
a cunoștințelor lucru și repetarea tehnici de lucru cu
ajutorul copiilor.
- Să nu folosim mult lipici
-Să întindem pasta de lipici pe toată
suprafața.Se vor reaminti copiilor și câteva
reguli de igienă:
-Să nu pună pe hăinuțe
-Să nu bage pasta de lipici în gură
4.Anunţarea Pentru a le înveseli, copii vom folosi toate Explicația Frontală
temei și a aceste materiale pentru a realiza lâna
obiectivelor Oaiței.

5.Dirijarea Educatoarea prezintă copiilor lucrarea Frontală


activităţii model și le explică etapele de lucru,
ETAPELE DE LUCRU: Conversația
Etapa I:Aplicăm pasta de lipici pe oaie și o
lipim pe foaia neagră.
Etapa a –II-a:Aplicăm pasta de lipici pe iarbă
și o lipim pe foaie.
Etapa a –III-a:Aplicăm pasta de lipici pe oaie
Explicația
și lipim floricelele pentru a realiza lâna și
pentru a finaliza lucrarea.

Se fac exerciții pentru încălzirea mușchilor


mici ai mâinii înainte de a începe lucrul:
„Mâinile le încălzim Exercițiul
De lucru ne pregătim
Batem palmele de zor
La lucru să avem spor.
Pumnișorii îi rotim
Și începem să lipim.”
Realizarea lucrărilor de către copii.
Se urează „Spor la lucru!”, se lucrează pe un
fond muzical cu melodii despre animale și
se intervine dacă este cazul urmărindu-se
tehnica de lucru și creativitatea copiilor în
executarea lucrărilor, precum și adoptarea
unei poziții corespunzătoare.
6.Încheierea După expirarea timpului de lucru,se va Explicația Frontal-
activităţii realiza o expoziție cu lucrările preșcolarilor individuală
în care voi chema un copil să aleagă o
lucrare și să motiveze de ce a ales aceea
lucrare.
Se vor face aprecieri asupra modului în care
au lucrat şi au răspuns copiii la activitate și
se vor acorda recompense (stikere cu
animale)