Sunteți pe pagina 1din 6

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

https://uasm.md/

ADMITEREA 2021

Ciclul II

Studii cu frecvență la zi, finanțare bugetară


(proiect de ordin)

Contacte:

Adresa: or. Chişinău, str. Mirceşti, 42

Telefon:
Comisia de admitere: 022-43-25-90
022-31-22-37
Prorector pentru studii
şi activitate financiară: 022-31-22-56
Fax: 022-31-22-56

Chişinău 2021
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО
MINISTERUL
ХОЗЯЙСТВА,
AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И
REGIONALE ȘI MEDIULUI
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
AL REPUBLICII MOLDOVA
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

UNIVERSITATEA AGRARĂ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ


DE STAT DIN MOLDOVA УНИВЕРСИТЕТ МОЛДОВЫ

МД-2049, Кишинэу
MD-2049, Chisinău
ул. Мирчешть, 44
str. Mirceşti, 44
тел:31-22-58, факс(373-22)31-22-
tel: 31-22-58, fax(373-22) 31-22-76
76
ORDINUL nr. ______
din _____ august 2021

Cu privire la înmatricularea la studii cu


finanţare bugetară

§1
În conformitate cu Hotărîrea Comisiei de admitere (proces-verbal Nr. 2 din
31.07.2021) de înmatriculat la studii superioare de masterat (ciclul II), învăţămînt cu
frecvenţă la zi următorii candidaţi: `

Specializarea: Agroecologie
a) studii în limba română
1. Gherbuțcaia Olesea 9,49
2. Bostan Rodica Vasile 9,27
3. Lupu Arina Nocolaie 9,12
4. Culicov Silviu Vitalie 8,92
5. Buzilă Valentina Victor 8,74
6. Zaharov Vadim Grigore 8,67
7. Ceban Mariana Seghei 8,5
8. Rotaru Andrei Iurie 8,27
9. Polișciuc Vlada Valeriu 8,01
10. Paladi Dana Veaceslav 7,88

Specializarea: Agricultură conservativă


a) studii în limba română
1. Fomin Vladislav Vladimir 8,98
2. Mihalachi Igor Nicolae 8,81
3. Pașalî Ghennadi Gheorghi 8,73
4. Balan Lucian Tudor 8,64
5. Cerchez Adriana 7,97
6. Tihon Igor Alexandru 7,72
7. Morei Corneliu Vladlen 7,59

Specializarea: Evaluarea ecosistemelor viticole pentru producţia vitivinicolă cu


denumire de origine
a) studii în limba română
1. Alcaz Nicolae Gheorghe 7,91
2. Godoroja Vadim Alexandru 7,59
Pagina 2 din 6
3. Cozmolici Marius Eugen 7,34
4. Mironica Gheorghe Gheorghe 6,92
5. Leșan Sergiu Valeriu 6,74

Specializarea: Biotehnologii în obţinerea şi prelucrarea produselor animaliere


a) studii în limba română
1. Lazari Vitalie Vasile 7,22
2. Golubțov Serghei 6,17

Specializarea: Siguranţa alimentelor de origine animală


a) studii în limba română
1. Manole Mariana Vasile 9,61
2. Levițchi Mihail Ion 8,89
3. Gorobceanu Mihai Andrei 8,62
4. Dercaci Ilie Anatolie 8,57
5. Cernica Anastasia Gheorghe 8,55
6. Tabuncic Iana Oleg 8,48

Specializarea: Managementul creșterii animalelor și apicultura


a) studii în limba română
1. Rotari Sveatoslav Igor 8,35
2. Dragoman Iurie Ion 8,34
3. Belîi Nicoleta Leonid 8,21
4. Cornei Artiom 7,4
5. Cernobrovciuc Ion 7,24
6. Ustețchii Ilie Zamfir 7,06

Specializarea: Managementul ecosistemelor forestiere


a) studii în limba română
1. Ciuprin Denis Fiodor 9,07
2. Vasilciuc Diana Serghei 8,15
3. Glavan Emilian Valeriu 7,73
4. Lefter Andrei Tudor 6,38

Specializarea: Protecţia integrată a plantelor


a) studii în limba română
1. Macari Dan Mihail 9,48
2. Medvețchi Igor Igor 9,3
3. Manea Maxim Petru 9,28
4. Fedoseev Nicolae Ion 9,2
5. Șaripov Oleg Oleg 8,65
6. Romanciuc Andrei Mihail 8,59

Specializarea: Protecţia integrată a agroecosistemelor


a) studii în limba română
1. Grițco Gheorghe Viorel 9,6
2. Medvețchi Cornel Ion 8,65
3. Robu Gheorghe Vasile 8,33

Pagina 3 din 6
4. Novac Igor Valeriu 8,3
5. Ixari Serghei Nistor 7,8
6. Munteanu Natalia Vlademir 7,49

Specializarea: Siguranţa alimentelor de origine vegetală


a) studii în limba română
1. Tocan Petru Valeriu 9,33
2. Serbina Natalia Victor 8,89
3. Gheorghița Lilia Ion 7,92
4. Munteanu Nicolai Nicolae 7,74
5. Pisarenco Olesea Ilie 7,58
6. Gandrabura Petru Valeriu 7,33
7. Untila Nicolae Dumitru 7,14

Specializarea: Ştiinţe horticole


a) studii în limba română
1. Sandu Sanda Simion 9,49
2. Melnic Angela Nistor 9,26
3. Isac Gabriel Gheorghe 8,82
4. Buciuceanu Mihail Eugeniu 8,65
5. Faustino Vera Antip 8,55
6. Stînca Gheorghe Ion 8,09

Specializarea: Administrarea afacerilor în sectorul agroalimentar


a) studii în limba română
1. Bulatovici Cristina Vasile 9,64
2. Lesnic Cristian Viorel 9,19

Specializarea: Economie şi politici de dezvoltare rurală


a) studii în limba română
1. Cumpîta Iurie Iacov 9,76
2. Jechiu Ana Andrei 9,5

Specializarea: Finanţe şi control în sectorul agroalimentar


a) studii în limba română
1. Munteanu Daniela Nicolae 9,76
2. Spînu Valeria Petru 9,32

Specializarea: Marketing agroalimentar


a) studii în limba română
1. Țîra Nadejda Ion 9,15
2. Palade Sergiu Ion 9,1

Specializarea: Turism rural


a) studii în limba română
1. Chiperi Tatiana Gavril 9,03
2. Bajura Mihaela Veaceslav 8,9
3. Cebanu Victoria Grigore 8,8
4. Golan Victoria Ion 8,48
Pagina 4 din 6
Specializarea: Contabilitate şi audit în sectorul agroalimentar
a) studii în limba română
1. Lupașcu Margareta Ilia 9,9
2. Ungurean Snejana Anatolii 9,8

Specializarea: Agroinginerie
a) studii în limba română
1. Bulat Serghei Serghei 8,93
2. Luca Nicolae Vitalie 8,87

Specializarea: Electrotehnologii în mediul rural


a) studii în limba română
1. Belous Vasile Alexei 9,18
2. Rebeja Nicolae Vasile 8,91
3. Dmitrev Artur Sergei 8,78

Specializarea: Mentenanţa şi fiabilitatea autovehiculelor


a) studii în limba română
1. Graur Mihail Viorel 9,73
2. Odotiuc Cristian Igor 9,09
3. Focșa Sergiu Gheorghe 9

Specializarea: Sisteme şi tehnologii avansate în ingineria transportului auto


a) studii în limba română
1. Sîrbu Gheorghe Nicolae 9,69
2. Mazur Cristian Valentin 9,68
3. Bîlici Elena Tudor 9,09

Specializarea: Consolidarea terenurilor agricole


a) studii în limba română
1. Mihalachi Svetlana Mihail 8,09
2. Manolache Felicia Andrei 7,82
3. Curtean Anatolie Anatolie 7,68
4. Darii Maria Serghei 7,58
5. Lisnic Tatiana Ion 7,51

Specializarea: Evaluarea şi managementul imobilului


a) studii în limba română
1. Vartan Cătălina Valeriu 9,15
2. Staicov Vadim Victor 8,97
3. Staicova Larisa Vitalie 8,75
4. Colesnic Olesea Oleg 8,51
5. Buza Tudorița Gheorghi 8,18

Pagina 5 din 6
Specializarea: Hidroamelioraţie
a) studii în limba română
1. Pîrlițanu Victor Ion 8,96
2. Grosu Cristian Iurie 8,83

Rector
doctor habilitat, profesor universitar L. Volconovici

Secretar responsabil al comisiei de admitere O. Potînga

CONTRASEMNEAZĂ:
Prorector pentru studii şi activitate financiară
conferenţiar universitar E. Moroi
Decanul facultăţii horticultură
conferenţiar universitar Gh. Nicolaescu
Decanul facultăţii medicină veterinară
conferenţiar universitar M. Popovici
Decanul facultăţii economie
profesor universitar P. Tomiţa
Decanul facultăţii agronomie
conferenţiar universitar I. Bacean
Decanul facultăţii inginerie agrară şi transport auto
conferenţiar universitar M. Gadibadi
Decanul facultăţii cadastru şi drept
conferenţiar universitar A. Talambuța

Pagina 6 din 6