Sunteți pe pagina 1din 6

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

https://uasm.md/

ADMITEREA 2021

Ciclul II

Studii cu frecvență la zi, cu achitarea taxei (contract)


(proiect de ordin)

Contacte:

Adresa: or. Chişinău, str. Mirceşti, 42

Telefon:
Comisia de admitere: 022-43-25-90
022-31-22-37
Prorector pentru studii
şi activitate financiară: 022-31-22-56
Fax: 022-31-22-56

Chişinău 2021
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО
MINISTERUL
ХОЗЯЙСТВА,
AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И
REGIONALE ȘI MEDIULUI
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
AL REPUBLICII MOLDOVA
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
UNIVERSITATEA AGRARĂ
АГРАРНЫЙ
DE STAT DIN MOLDOVA
УНИВЕРСИТЕТ МОЛДОВЫ
МД-2049, Кишинэу
MD-2049, Chisinău
ул. Мирчешть, 44
str. Mirceşti, 44
тел:31-22-58, факс(373-22)31-22-
tel: 31-22-58, fax(373-22) 31-22-76
76
ORDINUL nr. ______
din _____ august 2021

Cu privire la înmatricularea la studii în bază de


contract

§1

În conformitate cu Hotărîrea Comisiei de admitere (proces-verbal Nr. 2 din


31.07.2021) de înmatriculat la studii superioare de masterat (ciclul II), învăţămînt cu
frecvenţă la zi următorii candidaţi: `

Specializarea: Protecţia integrată a plantelor


a) studii în limba română
1. Brațișevschi Anatolie Oleg 8,53
2. Iațîșin Dionosie Anatolie 8,48
3. Chisari Dan Viorel 7,95
4. Plamadeala Alexei Petru 7,22
5. Fătu Serghei Dragoș 6,69
6. Stamboliu Stanislav Dumitru 6,65

Specializarea: Protecţia integrată a agroecosistemelor


a) studii în limba română
1. Șeremet Mihai Lilian 7,48
2. Grădinaru Cristina Eudochim 7,31
3. Bulgac Ivan Eduard 7,17

Specializarea: Siguranţa alimentelor de origine vegetală


a) studii în limba română
1. Chebici Roman Fiodor 6,53

Specializarea: Ştiinţe horticole


a) studii în limba română
1. Dascălu Nicolae Constantin 8,02
2. Leiciu Alexei Ion 7,74
3. Budei Victor Iurii 5,64

Pagina 2 din 6
Specializarea: Administrarea afacerilor în sectorul agroalimentar
a) studii în limba română
1. Coțaga Vadim Leonid 8,98
2. Irinuța Lidia Macarie 8,63
3. Buhnă Ana Dumitru 8,44
4. Cemortan Inesa Liviu 8,37
5. Ciobanu Mihail Vadim 8,19
6. Aga Igor Simion 8,17
7. Platon Alexandru Sergiu 8,05
8. Ciobanu Olesea Ion 7,95
9. Plelșca Victoria Victor 7,88
10. Dub Vitalie Victor 7,82
11. Macarevici Tatiana Ivan 7,73
12. Cătănoi Liudmila Grigore 7,54
13. Melnic Dumitru Sergiu 7,54
14. Chițac Olga Alexandru 7,33
15. Burduja Andrei Ion 6,23

Specializarea: Economie şi politici de dezvoltare rurală


a) studii în limba română
1. Ghelan Ana Andrei 9,35
2. Balan Grigore Grigore 9,18
3. Dvornic Elena Vasile 9,07
4. Fiștic Vitalie Simion 8,64
5. Climincenco Ivan Ivan 8,35
6. Olarescu Aliona Grigore 8,1
7. Mocanu Gheorghe Nicolae 8,06
8. Vlas Diana Boris 7,84
9. Zibrițchi Dmitri Nicolae 7,82
10. Tocaru Ludmila Veaceslav 7,11

Specializarea: Finanţe şi control în sectorul agroalimentar


a) studii în limba română
1. Budu Emilian Grigore 9,15
2. Stoica Angela 9
3. Istrati Anastasia Vladimir 8,77
4. Ifodi Daniel 7,95
5. Calamanov Natalia Ivanovna 7,57
6. Bucșa Mihaela Ion 7,51

Specializarea: Marketing agroalimentar


a) studii în limba română
1. Nicolai Cristian Marian 8,85
2. Manole Sorin Dinu 8,43
3. Țapu Valeriu Valeriu 8,24
4. Gheorghița Iurie Andrei 8,12
5. Solomon Doina Alexei 8,04
6. Zlatovcena Nina Ivan 8,04

Pagina 3 din 6
7. Dumac Denis Pavel 7,99
8. Covali Alexei Gheorghe 7,97
9. Său Serghei Serghei 7,96
10. Său Alexandru Anatol 7,72
11. Fala Tatiana Ivan 7,09
12. Zolotco Alexandru Anatolie 6,8

Specializarea: Turism rural


a) studii în limba română
1. Erhan Irina Serghei 8,19
2. Muntean Mihaiela Ghenadie 7,9

Specializarea: Contabilitate şi audit în sectorul agroalimentar


a) studii în limba română
1. Lupașco Cornelia Iurie 9,39
2. Negru Grigore Feodor 9,2
3. Manole Svetlana Piotr 8,45
4. Grăjdianu Viorel 8,37
5. Bliuc Dina Dumitru 8,04
6. Șatov Vladimir Vladislav 7,63
7. Scurtu Elena Vasili 5,86

Specializarea: Electrotehnologii în mediul rural


a) studii în limba română
1. Gîrneț Grigore Vitalie 7,93
2. Aramă Dumitru Dumitru 7,77
3. Melnic Constantin Alexei 7,75
4. Bivol Igor Constantin 7,61
5. Lozan Cristian-Mihai Iurie 7,61
6. Bejenari Natalia Evgheni 7,22
7. Gusin Petru Petru 7,15

Specializarea: Mentenanţa şi fiabilitatea autovehiculelor


a) studii în limba română
1. Savcenco Dmitrii Serghei 8,73
2. Moga Gabriel Mihail 8,2
3. Untila Mihail 8,17
4. Mutuzoc Anastasia Gheorghe 7,75
5. Cherdivară Dinu 7,63
6. Velniciuc Ion Victor 7,44
7. Gaifer Roman Vasile 6,81
8. Stiharu Sorin Constantin 6,78
9. Panainte Andrei Sergiu 6,76

Specializarea: Sisteme şi tehnologii avansate în ingineria transportului auto


a) studii în limba română
1. Brînza Sandu Oleg 8,61
2. Rusu Nicolae Gheorghe 7,99

Pagina 4 din 6
3. Susarencu Sergiu Serafim 7,58
4. Bîlici Nicolai Gheorghe 7,28
5. Cebanu Vitalie Anatolie 6,96
6. Melnic Alexandru Anatolii 6,65

Specializarea: Consolidarea terenurilor agricole


a) studii în limba română
1. Manitov Alexandr Serghei 5,63

Specializarea: Protecția juridică a proprietății


a) studii în limba română
1. Popovici Mihail Mihail 8,84
2. Bogdanovici Andrei Semion 8,75
3. Ceburcean Grigorii Vitalie 8,73
4. Popovici Alexandru Mihail 8,59
5. Tărîță Mihaela Igor 8,21
6. Bideac Eugeniu Ion 8,04
7. Gadjim Nicolae Pavel 7,94
8. Sucman Roman Vasilii 7,89
9. Efremov Andrei Petru 7,38
10. Cocerovschii Tatiana Vitalie 7,13
11. Dumbrava Ecaterina Ghenadie 7,07

Specializarea: Evaluarea şi managementul imobilului


a) studii în limba română
1. Chistol Veronica Semion 6,7

Specializarea: Hidroamelioraţie
a) studii în limba română
1. Popușoi Andrei Ivan 7,27
2. Tocaru Andrei Constantin 6,85

Rector
doctor habilitat, profesor universitar L. Volconovici

Secretar responsabil al comisiei de admitere O. Potînga

CONTRASEMNEAZĂ:
Prorector pentru studii şi activitate financiară
conferenţiar universitar E. Moroi
Decanul facultăţii horticultură
conferenţiar universitar Gh. Nicolaescu
Decanul facultăţii medicină veterinară
conferenţiar universitar M. Popovici

Pagina 5 din 6
Decanul facultăţii economie
profesor universitar P. Tomiţa
Decanul facultăţii agronomie
conferenţiar universitar I. Bacean
Decanul facultăţii inginerie agrară şi transport auto
conferenţiar universitar M. Gadibadi
Decanul facultăţii cadastru şi drept
conferenţiar universitar A. Talambuța

Pagina 6 din 6