Sunteți pe pagina 1din 2

Oferta se adresează clienţilor finali, persoane fizice, cu centrală termică individuală pe gaz, pentru un

consum de energie electrică şi gaze naturale în scop casnic.

• 1 singur contract şi 1 singură factură;


• Valoare fixă lunară, în funcţie de tipul de locuință;
• *O regularizare financiară la fiecare 12 luni;
• Preţ fix al energie (gaze naturale și energie electrică) pentru 24 luni;
• Factură pe e-mail și plată online;
• 24/7 acces la contul tau online ENGIE.

Valabilitate ofertă 01.07.2021 – 31.07.2021

Perioadă valabilitate preț ofertă 24 luni


Online, în sediile ENGIE Romania, prin apel la numărul de Call
Modalităţi de acceptare ofertă Center 021.9366 sau prin orice canal de vânzare ENGIE

Copie act identitate, copie act proprietate spaţiu sau a altui


Documente necesare încheierii document care atestă dreptul de folosinţă al solicitantului asupra
contractului spaţiului, declaraţie privind destinaţia spaţiului şi alte
documente, dacă este cazul

Contractul se încheie pe perioadă nedeterminată. Contractul


Durată contract, condiţii de reînnoire/ încetează la termenul în care este notificată intenţia de încetare,
prelungire şi de încetare a prestării prin denunţare unilaterală, prin reziliere sau de drept. În caz de
serviciilor şi a contractului schimbare a furnizorului se va avea în vedere termenul legal
prevăzut în Procedura de schimbare furnizor.

Modalităţi de transmitere factură Pachetul ENGIE ONE 24 include transmiterea facturii pe e-mail.

Termen de plată factură 25 de zile calendaristice de la data facturii


Online, direct din contul online ENGIE, prin debit direct, virament
bancar, Internet banking, bancomate, automate de plată sau
Modalităţi şi condiţii de plată factură numerar la unul din cele peste 35.000 de puncte de plată ale
partenerilor bancari şi non-bancari ENGIE.

*Regularizarea financiară se face la fiecare 12 luni, iar regularizarea consumului de gaze naturale și
electricitate se face conform termenelor prevăzute în Regulamentele de furnizare aferente și se vor regăsi
detaliate în anexa facturii.
Condiţiile sunt completate de clauzele contractuale generale.

ENGIE Romania S.A.


Sediul social: Bd. Mărășești, nr. 4-6, sector 4, București, 040254, J40/5447/2000, CUI: RO 13093222, Capital social: 199.245.540 lei,
Call Center: 021.9366 - apel taxabil conform tarifelor stabilite de către operatorii de telefonie, engie.ro
Oferta ENGIE One 24 îţi oferă toată energia de care ai nevoie într-un singur pachet.

Energie electrică
Preț energie activă (lei/kWh fără TVA) 0,298
Tarif de transport - componenta de introducere a energiei în rețea (lei/kWh fără TVA) 0,0013
Tarif de transport – componenta de extragere a energiei din rețea (lei/kWh fără TVA) 0,01922
Tarif pentru serviciul de sistem (lei/kWh fără TVA) 0,01082
Tarif distribuție (lei/kWh fără TVA) 0,17915
Preț furnizare energie electrică (lei/kWh fără TVA) 0,50849
Preț furnizare energie electrică* (lei/kWh cu TVA) 0,60510

Gaze naturale
Preț gaze naturale (lei/kWh fără TVA) 0,151
Preț transport (lei/kWh fără TVA) 0,012
Tarif distribuție (lei/kWh fără TVA) 0,03013
Preț furnizare gaze naturale (lei/kWh fără TVA) 0,19313
Preț furnizare gaze naturale** (lei/kWh cu TVA) 0,22982

Abonament (lei/zi fără TVA) 0,82


Abonament (lei/zi cu TVA) 0,98

Preţurile afişate nu conțin accize, care sunt reglementate prin legislaţia în vigoare aplicabilă la momentul facturării, ele
putând fi modificate automat ca urmare a modificărilor legislative. Valoarea TVA este de 19%, conform legislației în
vigoare și se va actualiza de drept în funcție de reglementările stabilite prin lege.

*La preţul de furnizare pentru energie electrică se adaugă contravaloarea certificatelor verzi şi contribuţia pentru
cogenerare de înaltă eficienţă.

**Preţurile de furnizare a gazelor naturale conţin următoarele servicii reglementate: preţul gazelor naturale (care
include servicii de înmagazinare și echilibrare), prețul transportului și tariful reglementat de distribuție.

În pachetul ENGIE ONE 24 sunt incluse realizarea serviciilor tehnice periodice privind verificarea/revizia tehnică
periodică a instalaţiilor de utilizare gaze naturale (IUGN) şi verificare tehnică periodică a unei centrale termice de până
la 35 kW (VTP CT).
Se va presta un singur serviciu combinat, respectiv, o verificare/revizie IUGN și o verificare tehnică periodică a
centralei termice de până la 35 kW pe durata valabilității ofertei. Toate serviciile tehnice incluse în ofertă se vor presta
în aceeași zi.

Nume, Prenume Client....…………..............

Semnătură …………………..………............

Zonă semnare
(doar pentru canalele de vânzare specifice)

ENGIE Romania S.A.


Sediul social: Bd. Mărășești, nr. 4-6, sector 4, București, 040254, J40/5447/2000, CUI: RO 13093222, Capital social: 199.245.540 lei,
Call Center: 021.9366 - apel taxabil conform tarifelor stabilite de către operatorii de telefonie, engie.ro