Sunteți pe pagina 1din 4

Nume…………………………. Data…………………….

TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ


LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

A. Citeşte cu atenţie textul de mai jos, apoi rezolvă cerinţele!

“ În fiecare primăvară, Petrişor şi Ancuţa mureau de teamă că s-au uscat salcâmii


peste iarnă. Toţi pomii din grădina lor înfloreau, înverzeau, numai salcâmii înălţau braţe
negre în văzduh. Păreau o arătare urâtă şi de spaimă. Cireşii, prunii, merii, perii, vişinii
se împodobeau de puzderie de flori albe ori trandafirii şi, când bătea vântul din grădină,
mireasma lor umplea ograda, numai salcâmii, la bătaia vântului călduţ, nu făceau decât
să scuture păstăile uscate, care nu căzuseră peste iarnă”
( Salcâmi în floare, Ion Agârbiceanu)

I.1. Formulează ideea principală a fragmentului citit:

……………………………………………………………………………………

I.2. Selectează din textul dat trei grupuri de substantive însoţite de adjective:

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

I.3. Subliniază trei verbe în text,apoi transcrie-le mai jos:

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

I.4. Completează propoziţiile cu forma potrivită a cuvintelor date:

Primăvara ( a sosi)……………………………… cu tot alaiul ei de flori şi gâze.


Salcâmii( a înflori)……………………………… mai târziu. Cei doi copii ( a aştepta)
…………………………. cu nerăbdare ( a mirosi)……………………….. parfumul lor îmbietor.

I.5. Găseşte în text cuvinte cu înţeles asemănător pentru si scrie-le pe cele cu înţeles opus:

frică=………………………………………….=…………………………………..
se îmbrăcau=…………………………………..=…………………………………..
puzderie= ………………………………=……………………………………..
I.6. Realizează corespondenţa între pronumele personal şi forma verbului:

eu a lucrat
el vreau
tu vorbeai
noi se văd
ea vom cutreiera
ele este
voi luaţi
ei va trimite

I.7. Redactează o invitatie prin care sa anuti organizarea unui spectacol de Ziua Copilului.
B. Relatează o întâmplare pornind de la următoarea introducere. Scrieţi un titlu potrivit compunerii.

……………………………………………

Dimineaţa devreme, cei doi fraţi au pornit spre casa bunicilor. Drumul trecea printr-o
livadă.
Pe cerul senin, soarele strălucea aruncând raze călduţe printre crengile încărcate cu flori
proaspete, trandafirii. O mireasmă îmbietoare plutea în aer.
Printre firele de iarbă,
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

S-ar putea să vă placă și