Sunteți pe pagina 1din 1

Cod PS-04/F1

OBIECTIVE SPECIFICE ANUL 2021 Rev. 0


Pag. 1/1

COMPARTIMENTUL CONTABILITATE-ACHIZITII SI RESURSE UMANE (activitatea de achizitii


publice)

Monitorizare
Nr. Denumire obiectiv Indicator Responsabili Termen
Sem / An
Realizarea Programului
1. Elaborarea Program Achizitii Publice anual de achizitii publice
Program achizitii publice=1
Elaborarea documentatiilor de atribuire
in conformitate cu noile modificari Nr. de documentatii
2.
legislative in vederea evitarii respingerii respinse de ANAP
lor de catre ANAP.

Data:

Intocmit: