Sunteți pe pagina 1din 7

PS 01/F6

GRAFIC CIRCULATIE DOCUMENTE Rev.:0


Pag.: 1/7

COMPARTIMENT CONTABILITATE – ACHIZITII SI RESURSE UMANE


(activitatea de achizitii publice)

"Destinatar" (se trimite Periodicitat


Denumirea ad litteram a formularului De catre
Nr. De catre cine se semneaza la ea
care se intocmeste Nr. cine si cand
crt ………………) intocmirii O.B.S
Ex. se
  Tipiz Aprobat formularul
Comune Intocmit Intern Extern arhiveaza
at (avizat) ui
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Anual dupa
Angajat in cadrul 1 ex. Comp. 1 ex. Comp.
aprobarea
Comp. Contabilitate Contabilitate
Programul anual al achizitiilor Contabil bugetului/
1. Da 1 Contabilitate- - Achizitii si - - Achizitii si
publice Director cu
Achizitii si Resurse Resurse
modificare
Resurse Umane Umane Umane
cand e cazul
Angajat in cadrul 1 ex. Comp. 1 ex. Comp.
Comp. Contabilitate Ori de cate Contabilitate Se transmite
ANAP /
2. Fisa de date a achizitiei Da 1 Contabilitate- - - Achizitii si ori este - Achizitii si prin SICAP
Ofertant
Achizitii si Resurse nevoie Resurse catre ANAP
Resurse Umane Umane Umane
Angajat in cadrul 1 ex. Comp. 1 ex. Comp.
Modele formulare pentru fiecare Comp. Contabilitate Ori de cate Contabilitate Se transmite
ANAP /
3. tip de procedura: furnizare, Da 1 Contabilitate- - - Achizitii si ori este - Achizitii si prin SICAP
Ofertant
servicii, lucrari. Achizitii si Resurse nevoie Resurse catre ANAP
Resurse Umane Umane Umane
1 ex. Comp. 1 ex. Comp.
Comp.
Nota justificativa privind Contabilitate Ori de cate Contabilitate Se transmite
Contabilitate- Contabil ANAP
4. alegerea procedurii, alta decat Nu 1 - Achizitii si ori este - Achizitii si prin SICAP
Achizitii si Director UCVAP
licitatia deschisa Resurse nevoie Resurse catre ANAP
Resurse Umane
Umane Umane
5. Nota justificativa privind Nu 1 Angajat in cadrul Contabil 1 ex. Comp. ANAP/UC Ori de cate 1 ex. Comp.
stabilirea criteriului de atribuire Comp. Director Contabilitate VAP ori este Contabilitate Se transmite
Contabilitate- - Achizitii si nevoie - Achizitii si prin SICAP
Achizitii si Resurse Resurse catre ANAP
Resurse Umane Umane Umane
PS 01/F6
GRAFIC CIRCULATIE DOCUMENTE Rev.:0
Pag.: 2/7

"Destinatar" (se trimite Periodicitat


Denumirea ad litteram a formularului De catre
Nr. De catre cine se semneaza la ea
care se intocmeste Nr. cine si cand
crt ………………) intocmirii O.B.S
Ex. se
  Tipiz Aprobat formularul
Comune Intocmit Intern Extern arhiveaza
at (avizat) ui
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Angajat in cadrul Comp. 1 ex. Comp.


Nota justificativa privind Comp. Contabilitate Ori de cate Contabilitate
Contabil ANAP/UC Se transmite
6. stabilirea cerintelor minime de Nu 1 Contabilitate- - Achizitii si ori este - Achizitii si
Director VAP prin SICAP
calificare Achizitii si Resurse nevoie Resurse
catre ANAP
Resurse Umane Umane Umane
Angajat in cadrul ANAP/SIC 1 ex. Comp.
Anunturi de licitatii, invitatii de Comp. AP Ori de cate Contabilitate
7. participare la cererea de oferte in Da 1 Contabilitate- - - ori este - Achizitii si
urma validarii documentatiei de Achizitii si Operatori nevoie Resurse
atribuire Resurse Umane economici Umane
Angajat in cadrul 1 ex. Comp.
ANAP/SIC
Comp. Ori de cate Contabilitate Se transmite
Invitatie la negocieri catre AP
8. Da 1 Contabilitate- - - ori este - Achizitii si prin SICAP
operatorii economici cu anunt Operatori
Achizitii si nevoie Resurse catre ANAP
economici
Resurse Umane Umane
Angajat in cadrul 1 ex. Comp. 1 ex. Comp.
1 ex.
Comp. Contabilitate Ori de cate Contabilitate
Invitatie la negocieri catre Contabil Operator Se transmite
9. Nu 1 Contabilitate- - Achizitii si ori este - Achizitii si
operatorii economici fara anunt Director economic/ catre UCVAP
Achizitii si Resurse nevoie Resurse
UCVAP
Resurse Umane Umane Umane
Angajat in cadrul 1 ex. Comp. 1 ex. Comp.
Comp. Contabilitate MF/ Ori de cate Contabilitate
Contabil
10.Adresa MF/ UCVAP/CVAP – Nu 1 Contabilitate- - Achizitii si UCVAP/C ori este - Achizitii si Fax / e-mail
Director
informare demarare negocieri Achizitii si Resurse VAP nevoie Resurse
(daca este cazul ) Resurse Umane Umane Umane
11.Adresa raspuns la solicitari de Nu 1 Angajat in cadrul Comp. 1 ex. Comp. SICAP Ori de cate 1 ex. Comp. Se avizeaza
clarificari privind documentatia Comp. Contabilitate Contabilitate ori este Contabilitate de sef
de atribuire respectiv Fisa de date Contabilitate- - Achizitii si - Achizitii si nevoie - Achizitii si compartim de
a achizitiei (daca este cazul) Achizitii si Resurse Resurse Resurse specialit.
Resurse Umane Umane/ Umane Umane
Contabil
PS 01/F6
GRAFIC CIRCULATIE DOCUMENTE Rev.:0
Pag.: 3/7

"Destinatar" (se trimite Periodicitat


Denumirea ad litteram a formularului De catre
Nr. De catre cine se semneaza la ea
care se intocmeste Nr. cine si cand
crt ………………) intocmirii O.B.S
Ex. se
  Tipiz Aprobat formularul
Comune Intocmit Intern Extern arhiveaza
at (avizat) ui
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Director
Comp.
Comp.
Angajat in cadrul Contabilitate Comp.
Contabilitate
Comp. - Achizitii si Ori de cate Contabilitate
- Achizitii si
12.Referat comisie evaluare Nu 3 Contabilitate- Resurse ori este - Achizitii si
Resurse
Achizitii si Umane/ nevoie Resurse
Umane
Resurse Umane Contabil Umane
Director

Angajat in cadrul 1 ex. Comp. 1 ex. Comp.


Comp. Contabilitate Ori de cate Contabilitate
13. Nu 5 Contabilitate- Director - Achizitii si - ori este - Achizitii si -
Dispozitie comisie evaluare Achizitii si Resurse nevoie Resurse
oferte Resurse Umane Umane Umane

Angajat in cadrul 1 ex. Comp. Comp.


Presedinte/m
Comp. Contabilitate Ori de cate Contabilitate
embri
14. DA 1 Contabilitate- - Achizitii si - ori este - Achizitii si
Declaratii de confidentialitate si comisie de
Achizitii si Resurse nevoie Resurse
impartialitate referitoare la evaluare
Resurse Umane Umane Umane
procedura de achizitie
Angajat in cadrul 1 ex. Comp. 1 ex. Comp.
Comp. Contabilitate Ori de cate Contabilitate
SICAP/UC
15.Declaraţie pe propria răspundere NU 1 Contabilitate- Director - Achizitii si ori este - Achizitii si
VAP
a reprezentantului legal Achizitii si Resurse nevoie Resurse
Resurse Umane Umane Umane
16. Da 1 Angajat in cadrul Presedinte/m 1 ex. Comp. Copie Ori de cate 1 ex. Comp.
Comp. embrii Contabilitate ofertanti/SI ori este Contabilitate
Contabilitate- comisiei de - Achizitii si CAP/UCV nevoie - Achizitii si
Achizitii si evaluare/ Resurse AP Resurse
Proces verbal deschidere oferte Resurse Umane ofertanti/ Umane Umane
reprez
PS 01/F6
GRAFIC CIRCULATIE DOCUMENTE Rev.:0
Pag.: 4/7

"Destinatar" (se trimite Periodicitat


Denumirea ad litteram a formularului De catre
Nr. De catre cine se semneaza la ea
care se intocmeste Nr. cine si cand
crt ………………) intocmirii O.B.S
Ex. se
  Tipiz Aprobat formularul
Comune Intocmit Intern Extern arhiveaza
at (avizat) ui
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
UCVAP
Angajat in cadrul 1 ex. Comp. Comp.
Adresa MF/UCVAP/CVAP Comp. Presed Contabilitate Ori de cate Contabilitate
17.(daca este cazul)– transmitere Nu 1 Contabilitate- comisie - Achizitii si MF/UCVA ori este - Achizitii si Fax/E-mail
calendar sedinte evaluare Achizitii si evaluare Resurse P/CVAP nevoie Resurse
Resurse Umane Umane Umane
Presedinte
comisie de
Angajat in cadrul 1 ex. Comp. 1 ex. Comp.
evaluare/
Comp. Contabilitate Ori de cate Contabilitate
membri/
18.Proces verbal de evaluare oferte Nu 1 Contabilitate- - Achizitii si UCVAP ori este - Achizitii si
reprez MF/
Achizitii si Resurse nevoie Resurse
UCVAP/
Resurse Umane Umane Umane
CVAP (daca
este cazul)
Presedinte
comisie de
Angajat in cadrul 1 ex. Comp. 1 ex. Comp.
evaluare/
Comp. Contabilitate Ori de cate Contabilitate
Raport de evaluare initiala membri/
19. Nu 1 Contabilitate- - Achizitii si - ori este - Achizitii si
integrala (atunci cand este cazul). reprez MF/
Achizitii si Resurse nevoie Resurse
UCVAP/
Resurse Umane Umane Umane
CVAP (daca
este cazul)
1 ex. 1 ex.
Angajat in cadrul Comp.
Comp.
Comp. Presedinte Ori de cate Contabilitate
Adrese de solicitari clarificari Contabilitate Ofertanti /
20. Nu 1 Contabilitate- comisie de ori este - Achizitii si e-mail/fax
(daca este cazul ) - Achizitii si SICAP
Achizitii si evaluare nevoie Resurse
Resurse
Resurse Umane Umane
Umane
21.Note justificative prelungire Nu 1 Angajat in cadrul Presedinte Comp. Ofertanti/S Ori de cate Comp.
perioada evaluare oferte (daca Comp. comisie de Contabilitate ICAP ori este Contabilitate
este cazul ) Contabilitate- evaluare - Achizitii si nevoie - Achizitii si
Achizitii si Resurse Resurse
PS 01/F6
GRAFIC CIRCULATIE DOCUMENTE Rev.:0
Pag.: 5/7

"Destinatar" (se trimite Periodicitat


Denumirea ad litteram a formularului De catre
Nr. De catre cine se semneaza la ea
care se intocmeste Nr. cine si cand
crt ………………) intocmirii O.B.S
Ex. se
  Tipiz Aprobat formularul
Comune Intocmit Intern Extern arhiveaza
at (avizat) ui
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Resurse Umane Umane Umane
Angajat in cadrul 1 ex. Comp. 1 ex. Comp.
Comp. Presedinte Contabilitate Ori de cate Contabilitate
22.Fise de punctaj individual (daca Nu 1 Contabilitate- comisie de - Achizitii si - ori este - Achizitii si
este cazul ) Achizitii si evaluare Resurse nevoie Resurse
Resurse Umane Umane Umane
Angajat in cadrul 1 ex. Comp. 1 ex. Comp.
Comp. Presedinte Contabilitate Ori de cate Contabilitate
Fisei de punctaj general (daca
23. Nu 1 Contabilitate- comisie de - Achizitii si ori este - Achizitii si
este cazul )
Achizitii si evaluare Resurse nevoie Resurse
Resurse Umane Umane Umane
Presedinte
comisie de
1 ex. 1 ex.
Angajat in cadrul evaluare/ 1 ex. Comp.
Comp.
Comp. membri/ Ori de cate Contabilitate
Contabilitate
24.Raport procedura Da 1 Contabilitate- reprez MF/ ori este - Achizitii si
- Achizitii si
Achizitii si UCVAP/ nevoie Resurse
Resurse
Resurse Umane CVAP (daca Umane
Umane
este cazul)/
Director
Sef Comp.
Fax/e-
Angajat in cadrul Comp. 1 ex. Comp. 1 ex. Comp.
mail/posta
Comp. Contabilitate Contabilitate Operatori Ori de cate Contabilitate
Adrese Comunicare rezultat se semneaza
25. Nu 1 Contabilitate- - Achizitii si - Achizitii si economici/ ori este - Achizitii si
procedura si de
Achizitii si Resurse Resurse UCVAP nevoie Resurse
compartim de
Resurse Umane Umane / Umane Umane
resort
Director
26. Nu 2 Angajat in cadrul Sef Comp. 1 ex. Comp. CNSC/con Ori de cate 1 ex. Comp. Posta
Comp. Contabilitate Contabilitate testator(i) ori este Contabilitate /curierat/fax/e
Adresa inaintare documente in Contabilitate- - Achizitii si - Achizitii si nevoie - Achizitii si -mail
urma depunerii contestatiei Achizitii si Resurse Resurse Resurse
Resurse Umane Umane / Umane Umane
PS 01/F6
GRAFIC CIRCULATIE DOCUMENTE Rev.:0
Pag.: 6/7

"Destinatar" (se trimite Periodicitat


Denumirea ad litteram a formularului De catre
Nr. De catre cine se semneaza la ea
care se intocmeste Nr. cine si cand
crt ………………) intocmirii O.B.S
Ex. se
  Tipiz Aprobat formularul
Comune Intocmit Intern Extern arhiveaza
at (avizat) ui
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Director
1 ex. Comp.
Sef Comp.
Angajat in cadrul 1 ex. Comp. Contabilitate
Contabilitate
Comp. Contabilitate CNSC/ Ori de cate - Achizitii si
- Achizitii si
27.Punct de vedere referitor la Nu 1 Contabilitate- - Achizitii si operator ori este Resurse Fax/e-mail
Resurse
contestatia depusa Achizitii si Resurse economic nevoie Umane la
Umane /
Resurse Umane Umane dosarul de
Director
licitatie
Angajat in cadrul
Comp. Ori de cate
SICAP/UC Mijloace
28.Adrese de comunicare Decizie Nu 1 Contabilitate- - - ori este -
VAP electronice
CNSC Achizitii si nevoie
Resurse Umane
Angajat in cadrul Sef
Comp. compartim 1 ex. Comp. 1 ex. Ori de cate 1 ex.
Contract de achizitie / acord-
29. Da 2 Contabilitate- resort/ Resort Operator ori este Compartim,.
cadru încheiat
Achizitii si Contabil/ economic nevoie De resort
Resurse Umane Director
Angajat in cadrul 1 ex. Comp.
Comp. Ori de cate Contabilitate
30.Anunt de atribuire Da 1 Contabilitate- - - SICAP ori este - Achizitii si
Achizitii si nevoie Resurse
Resurse Umane Umane
Comp.
Comp.
Contabilitate
Angajat in cadrul Contabilitate operatori
Adrese de retinere garantie - Achizitii si
Comp. - Achizitii si economici/ Ori de cate
participare licitatie a Resurse
31. Nu 1 Contabilitate- Resurse - contabilitat ori este
contestatarilor in cazul in care Umane /1
Achizitii si Umane / e/Banca nevoie
Decizia CNSC respinge ca ex. Pentru
Resurse Umane /Contabil/ emitenta
nefondata contestatia monitorizare
Director
economic
32. Da 3 Angajat in cadrul Sef Comp. 1 ex. angajat - Ori de cate 1 ex. angajat
PS 01/F6
GRAFIC CIRCULATIE DOCUMENTE Rev.:0
Pag.: 7/7

"Destinatar" (se trimite Periodicitat


Denumirea ad litteram a formularului De catre
Nr. De catre cine se semneaza la ea
care se intocmeste Nr. cine si cand
crt ………………) intocmirii O.B.S
Ex. se
  Tipiz Aprobat formularul
Comune Intocmit Intern Extern arhiveaza
at (avizat) ui
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
/1 ex.
Contabilitate 1 ex. Dosar
Comp. Comp.
- Achizitii si personal
Fisa postului Contabilitate- Contabilitate ori este
Resurse Resurse
Achizitii si - Achizitii si nevoie
Umane / umane,
Resurse Umane Resurse
/Director salarizare
Umane

Angajat in cadrul 1 ex. Comp. 1 ex. Comp.


Comp.
Comp. Contabilitate Contabilitate
Contabilitate
33.Fisa pontaj Da 1 Contabilitate- - Achizitii si - lunar - Achizitii si
- Achizitii si
Achizitii si Resurse Resurse
Resurse
Resurse Umane Umane Umane
Umane
Intocmire Situatii referitoare la Angajat in cadrul 1 ex. Comp. 1 ex. Comp.
achizitiile publice care s-au Comp. Contabilitate Ori de cate Contabilitate
Solicitanti/
34.derulat in cadrul Da 1 Contabilitate- Director - Achizitii si ori este - Achizitii si
SICAP
Compartimentului Achizitii Achizitii si Resurse nevoie Resurse
Publice Resurse Umane Umane Umane

Data:

Intocmit: